#1 Thông tin chi tiết Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 684 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định là trung tâm thuộc Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh Bình Định, theo đó trung tâm này có vai trò quan trọng cho người lao động và người sử dụng lao động hiện nay.

Sau đây, trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số thông tin cơ bản liên quan.

Nhiệm vụ, chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

Căn cứ tại điều 5 của nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm, có quy định về nhiệm vụ, chức năng của trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định cụ thể như sau:

“ Điều 5. Nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ việc làm

1. Hoạt động tư vấn, bao gồm:

a) Tư vấn học nghề cho người lao động về lựa chọn nghề, trình độ đào tạo, nơi học phù hợp với khả năng và nguyện vọng;

b) Tư vấn việc làm cho người lao động về lựa chọn công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng; về kỹ năng thi tuyển; về tự tạo việc làm, tìm việc làm trong nước và ngoài nước;

c) Tư vấn cho người sử dụng lao động về tuyển dụng lao động; về quản trị và phát triển nguồn nhân lực; về sử dụng lao động và phát triển việc làm;

d) Tư vấn về chính sách, pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động.

2. Giới thiệu việc làm cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động, bao gồm:

a) Giới thiệu người lao động cần tìm việc làm với người sử dụng lao động cần tuyển lao động;

b) Cung ứng lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động;

c) Tuyển lao động thông qua thi tuyển để lựa chọn những người đủ điều kiện, đáp ứng yêu cầu của người sử dụng lao động;

d) Giới thiệu, cung ứng lao động cho đơn vị, doanh nghiệp được cấp phép đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

3. Thu thập, phân tích, dự báo và cung ứng thông tin thị trường lao động.

4. Tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực tìm kiếm việc làm và đào tạo kỹ năng, dạy nghề khác theo quy định của pháp luật.

5. Hỗ trợ người lao động trong trường hợp chuyển từ nghề này sang nghề khác, di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác, di chuyển ra nước ngoài làm việc và các hỗ trợ khác theo quy định của pháp luật.

6. Tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, việc làm.

7. Thực hiện các chương trình, dự án về việc làm.

8. Thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

9. Thực hiện các dịch vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Trách nhiệm của trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

– Thực hiện đúng quy định theo đúng quy định pháp luật trong hoạt động và tổ chức tại trung tâm dịch vụ việc làm tại Bình Định

– Xây dựng về các quy chế hoạt động tại Trung tâm đúng theo hướng dẫn từ Bộ Lao Động – Thương binh và Xã hội.

– Hằng năm thực hiện đồng thời xây dựng các kế hoạch hoạt động mà được cấp có thẩm quyền phê duyệt

– Thực hiện về quyền lợi của viên chức, công chức, người lao động mà làm việc ở Trung tâm theo quy định pháp luật

– Thực hiện đầy đủ về hợp đồng đã được giao kết, những cam kết với người lao động, người học nghề, người sử dụng lao động, người được giới thiệu, tư vấn việc làm.

– Theo dõi về tình trạng của những người lao động mà Trung tâm Bình Định cung ứng, giới thiệu ở thời gian những người lao động theo công việc dưới 12 tháng, hợp đồng lao động mùa vụ. Nếu hợp đồng lao động có thời hạn là từ đủ 12 tháng trở lên thì sẽ theo dõi trong 12 tháng.

– Cung cấp những thông tin về thị trường lao động theo đúng yêu cầu của cá nhâm cơ quan, tổ chức theo quy định của pháp luật.

– Trung tâm thông báo công khai ở trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 30 ngày  về: quyết định thành lập trung tâm, số điện thoại và địa điểm trung tâm.

– Phân tích và dự báo thị trường lao động để phục vụ xây dựng kế hoạch và quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội

– Cứ 6 tháng và hằng năm thì trung tâm sẽ báo lên Sở Lao động –Thương binh và  Xã hội tình hình trung tâm về hoạt động dựa theo hướng dẫn từ Bộ Lao động –Thương binh và  Xã hội.

Cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

Ngay tại khoản 2 điều 6 nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định về thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thì dựa vào nội dung trong đó ta có thể đưa ra về cơ cấu tổ chức của trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định:

– Lãnh đạo trung tâm dịch vụ việc làm, trong đó:

Giám đốc

Một số phó giám đốc

– Bộ máy giúp việc cho giám đốc:

+ Các phòng chuyên môn

+ Các phòng phục vụ

Theo đó, tùy thuộc vào tính chất, đặc điểm và khối lượng của công việc cụ thể nhất định thì khi đó số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn và phòng phục vụ phải phù hợp với nhiệm vụ và chức năng được giao.

Địa điểm trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

Địa chỉ của Trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định:

Số 215 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Email: ttdvvl@vieclambinhdinh.gov.vn

Website: www.vieclambinhdinh.gov.vn;

Số điện thoại trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

Số điện thoại liên hệ tới trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định tại địa điểm: Số 215 đường Trần Hưng Đạo, Phường Lê Lợi, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Số điện thoại liên hệ là: 0256.3646509 – 0256.3846478.

Fax: (0256) 3846540

Thời gian làm việc trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định

Thời gian làm việc trung tâm dịch vụ việc làm Bình Định làm việc vào các ngày hành chính trong tuần và thứ 7, cụ thể:

Thứ 2: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

Thứ 3: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

Thứ 4: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

Thứ 5: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

Thứ 6: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

Thứ 7: Làm việc từ 7h00 đến 17 h00

5/5 - (6 bình chọn)