Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng là ngày nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 18/08/2022 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 875 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng đúng hạn là trách nhiệm của người sử dụng lao động để không bị áp dụng các hình phạt xử lý trong trường hợp do chậm đóng, không đóng BHXH tại cơ quan bảo hiểm xã hội. Vì vậy, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức nên nắm rõ về thời gian nộp tiền bảo hiểm xã hội.

>> Tham khảo: Bảo hiểm xã hội là gì? Các vấn đề liên quan bảo hiểm xã hội

Thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng

Theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội hiện hành, cụ thể tại điều 7 của quyết định 595/QĐ-BHXH, quy định các phương thức đóng tiền bảo hiểm xã hội bao gồm các phương thức: đóng hàng tháng; đóng 03 tháng hoặc 06 tháng một lần.

Phương thức đóng hàng tháng:

Trường hợp doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức chọn phương thức đóng BHXH theo tháng thì thời hạn đóng chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đó. Tất cả số tiền phí trích đóng bảo hiểm của người lao động trong toàn đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức được chuyển cùng một lúc vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội mở sẵn tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước

Phương thức đóng theo quý (03 tháng) hoặc 06 tháng một lần.

– Nếu doanh nghiệp lựa chọn đóng theo phương thức này sẽ phải đồng thời tiến hành đăng ký với cơ quan BHXH trước đó.

– Và chỉ doanh nghiệp thuộc đối tượng là đơn vị doanh nghiệp là đơn vị, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lĩnh vực lâm nghiệp, ngư nghiệp và lĩnh vực diêm nghiệp và áp dụng hình thức trả lương theo sản phẩm, theo khoán mới được lựa chọn nộp tiền BHXH theo phương thức này.

– Thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày cuối cùng của quý nếu lựa chọn phương thức nộp theo quý và ngày cuối cùng của chu kỳ 06 tháng.

– Tổng số tiền phí đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động của đơn vị, doanh nghiệp phải được chuyển cùng lúc vào tài khoản của quỹ bảo hiểm xã hội.

Lưu ý: đơn vị có trụ sở chính đóng trên địa bàn nào thì sẽ tiến hành đăng ký tham gia đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn tỉnh đó theo sự phân cấp của bảo hiểm xã hội tỉnh. Chi nhánh của doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn nào thì đóng bảo hiểm xã hội tại địa bàn đó.

Như vậy, thời hạn nộp tiền bảo hiểm xã hội hàng tháng được quy định là ngày cuối cùng của tháng đó.

>> Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

Phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội và lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 như thế nào

Trường hợp doanh nghiệp nếu chậm nộp phạt tiền bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ bị áp dụng mức phạt chậm nộp bảo hiểm xã hội, quy định tại khoản 4, điều 38, nghị định 28/2020/NĐ-CP:

Phạt tiền từ 12% đến 15% trên tổng số tiền phải đóng BHXH bắt buộc,BHTN tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, tối đa không quá 75.000.000 đồng đối với trường hợp người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

– Trường hợp chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp;

– Đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp không đúng với định mức quy định nhưng không phải là trường trốn đóng;

– Đóng BHXH, BHTN không đủ số người thuộc diện tham gia đóng mà không phải là hành vi trốn đóng.

Ngoài ra, doanh nghiệp còn bị áp dụng biện pháp khắc phục: buộc phải truy nộp số tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp do chưa đóng, chậm đóng bảo hiểm xã hội

Về quy định liên quan đến lãi chậm đóng BHXH năm 2020 được quy định như sau:

Việc xác định số tiền lãi do chậm đóng BHXH được thực hiện theo quy định tại Điều 37 quyết định 595/QĐ-BHXH: đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với thời gian chậm đóng từ 30 ngày trở lên thì phải đóng số tiền lãi trên số tiền BHXH bắt buộc, BHYT, BHTNLD, BNN mà chưa đóng.

Doanh nghiệp, đơn vị có thể dựa theo công thức tính lãi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sau đây:

                                            Lcđi = Pcđi x k (đồng)

Trong đó:

  • Lcđi là tiền lãi chậm đóng BHXH bắt buộc
  • Pcđi là số tiền bảo hiểm xã hội, BHYT, BHTNLD, BNN do chậm đóng quá thời hạn phải tính lãi tại tháng i (đồng), được xác định: Pcđi = Plki – Spsi (đồng)
  • k là lãi suất tính lãi chậm đóng tại thời điểm tính lãi (%) (đối với bảo hiểm xã hội bắt buộc , BHTN, BHYT, BHTNLD, BNN k được tính bằng 02 lần mức lãi suất đầu tư quỹ bảo hiểm xã hội bình quân năm trước liền kề theo tháng do Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố.

Nộp tiền bảo hiểm xã hội bằng tài khoản cá nhân được không?

Theo quy định, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm trích đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH với thời hạn chậm nhất theo điều 7 quyết định 595/QĐ-BHXH quy định về phương thức đóng BHXH.

Nếu doanh nghiệp lựa chọn đóng theo phương thức đóng tiền hàng tháng thì thời hạn chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đó. Nếu doanh nghiệp đóng theo phương thức theo quý và 06 tháng một lần thì thời hạn thanh toán chậm nhất là ngày cuối cùng của quý hoặc của chu kỳ 06 tháng.

Vì vậy, doanh nghiệp, đơn vị, tổ chức có thể chọn hình thức nộp tiền qua tài khoản (có thể qua tài khoản cá nhân) sao cho thuận tiện nhất để đóng vào tài khoản chuyên thu của cơ quan bảo hiểm xã hội. Khi nộp đơn vị, doanh nghiệp ghi rõ tên đơn vị, mã đơn vị, nội dung nộp tiền vào chứng từ nộp tiền.

->>>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm xã hội miễn phí

->>>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm y tế miễn phí

->>>> Tham khảo thêm: Tổng đài tư vấn bảo hiểm thất nghiệp miễn phí

 

5/5 - (1 bình chọn)