Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất năm 2024

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 27/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 816 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh được quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

TBT Việt Nam là đơn vị chuyên môn hỗ trợ tư vấn và thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực doanh nghiệp. Sau đây chúng tôi sẽ hướng dẫn Quý vị, xác định cơ quan có thẩm quyền và hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh mới nhất.

Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh ở đâu?

Khi doanh nghiệp có thay đổi những nội dung ghi nhận trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như: thay đổi tên doanh nghiệp; thay đổi trụ sở chính; thay đổi vốn điều lệ; thay đổi người đại diện theo pháp luật,…

– Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là Phòng Đăng ký kinh doanh. Cụ thể, nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh/ thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

– Thay đổi đăng ký kinh doanh đối với văn phòng đại diện/ chi nhánh/ địa điểm kinh doanh của công ty sẽ nộp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện/ chi nhánh/ địa điểm kinh doanh của công ty đặt trụ sở.

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Pháp luật hiện hành có quy định 4 loại hình doanh nghiệp là công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn (công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên), công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Mỗi loại hình công ty sẽ khác nhau về hồ sơ khi thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi.

Do đó, trong phần này chúng tôi sẽ tư vấn và hỗ trợ Quý vị chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

+ Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi tên công ty

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên khi có thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung thay đổi tên công ty, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi, công ty cần tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi theo quy định.

Thành phần hồ sơ cần thay đổi tên công ty:

1/ Thông báo thay đổi tên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu II-1 Phụ lục Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

2/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty;

3/ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi tên công ty (bản sao hợp lệ)

Lưu ý: Tên của công ty khi thay đổi phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về việc đặt tên căn cứ theo Điều 38,39 và Điều 42.

+ Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty

Trong thời gian 10 ngày sau khi có thay đổi, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi địa trụ sở với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thành phần hồ sơ thay đổi trụ sở chính:

1/ Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty theo mẫu II-1;

2/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở công ty;

3/ Biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thay đổi trụ sở công ty (bản sao hợp lệ);

4/ Danh sách thành viên theo mẫu I-6 (trường hợp chuyển trụ sở sang tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương khác so với nơi công ty đặt trụ sở chính).

Lưu ý: Trước khi thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, cần thực hiện thủ tục liên quan với cơ quan thuế về việc chuyển địa điểm.

+ Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh

Trong thời gian 10 ngày sau khi có thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh, công ty phải thực hiện đăng ký thay đổi với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền.

Thành phần hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh:

1/ Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh theo mẫu II-1;

2/ Quyết định Hội đồng thành viên về thay đổi ngành nghề kinh doanh;

3/ Biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh (bản sao hợp lệ);

4/ Giấy chứng nhận đầu tư (bản sao hợp lệ), đối với doanh nghiệp hoạt động theo giấy phép đầu tư;

5/ Giấy đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu II-8.

+ Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ công ty

Các trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có thay đổi vốn điều lệ.

Trường hợp tăng vốn điều lệ: Do thành viên công ty góp thêm vốn; thành viên mới góp vốn vào công ty.

Trường hợp giảm vốn điều lệ: Hoàn trả một phần vốn góp theo tỷ lệ cho thành viên công ty; công ty tự mua lại phần vốn góp của các thành viên; thành viên công ty không thanh toán phần vốn góp đúng hạn và đầy đủ

Thành phần hồ sơ thay đổi vốn điều lệ:

1/ Thông báo thay đổi vốn điều lệ theo mẫu II-1;

2/ Danh sách thành viên công ty theo mẫu I-6;

3/ Quyết định của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ công ty;

4/ Biên bản họp hội đồng thành viên về thay đổi vốn điều lệ (bản sao hợp lệ);

5/ Văn bản cam kết thanh toán các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính trong trường hợp giảm vốn điều lệ;

6/ Công ty hoạt động ngành nghề kinh doanh có điều kiện, nếu thành viên góp vốn vào là nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, dẫn đến thành viên góp vốn này nắm giữ từ 51% vốn điều lệ, thì phải có thêm văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền.

Khi công ty ủy quyền cho cá nhân đi nộp hồ sơ và nhận kết quả đăng ký thay đổi sẽ phải làm văn bản ủy quyền và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân như: chứng minh thư nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu của người nhận ủy quyền.

Mọi thông tin chi tiết liên quan đến hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh, Quý vị vui lòng liên hệ trực tiếp với Công ty tư vấn TBT Việt Nam qua số 190 6557 để được tư vấn miễn phí.

 

5/5 - (5 bình chọn)