Mức đóng bảo hiểm xã hội 2023 Mới Nhất

  • Tác giả: Cẩm Tú |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 609 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế một phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hoặc giảm thu nhập do ốm đau, tai nạn lao động, thất nghiệp,…trên cơ sở đáp ứng các điều kiện của pháp luật và căn cứ theo mức hưởng cụ thể.

Mức đóng các khoản bảo hiểm xã hội mới nhất được thực hiện theo pháp luật về bảo hiểm xã hội và Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của Bảo hiểm xã hội.

>> Tham khảo: Mức Đóng Bảo Hiểm Xã Hội Mới Nhất

Mức đóng bảo hiểm xã hội là gì?

Mức đóng bảo hiểm xã hội được hiểu là khoản tiền mà các đối tượng bỏ ra trích đóng vào quỹ BHXH theo quy định.

Có 02 loại hình bảo hiểm là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm các chế độ: ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hưu trí, tử tuất. Bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm các chế độ hưu trí và tử tuất.

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên công thức:

Mức đóng hàng tháng = mức lương tháng đóng BHXH x  tỉ lệ trích đóng BHXH

Tỉ lệ trích đóng BHXH được quy định như sau:

+ Tỉ lệ trích đóng BHXH của người lao động là 8% vào quỹ BHXH; 1% vào quỹ BHTN; 1,5% vào quỹ BHYT. Tổng tỉ lệ trích đóng là 10,5%.

+ Tỉ lệ trích vào chi phí của người sử dụng lao động là 17% vào quỹ BHXH; 3% vào quỹ BHYT; 1% vào quỹ BHTN; 0,5% vào quỹ BHTNLĐ, BNN. Tổng tỉ lệ trích đóng là 21,5%

Như vậy, hàng tháng doanh nghiệp sẽ phải nộp cho cơ quan BHXH quận, huyện với tỉ lệ 32% tổng mức lương tham gia BHXH.

>> Tham khảo: Bảo hiểm xã hội là gì? Các vấn đề liên quan bảo hiểm xã hội

Mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2023?

Tính đến thời điểm hiện tại, theo quy định pháp luật hiện hành quy định về mức đóng bảo hiểm xã hội thì tỉ lệ đóng BHXH năm 2020 không có gì thay đổi. Mức tiền lương tháng đóng BHXH tối thiểu và tối đa đã có sự thay đổi do áp dụng mức lương tối thiểu vùng mới từ ngày 01/01/2020 và từ 01/07/2020 tăng mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên mức 1,6 triệu đồng. Do vậy mà mức lương làm căn cứ đóng có sự thay đổi.

Căn cứ vào tình hình thực tế đó, có thể thấy mức lương tối thiểu và tối đa có sự thay đổi theo chiều hướng tăng lên qua các năm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa có văn bản cụ thể về sự điều chỉnh mức lương của năm 2021 nên mức đóng bảo hiểm xã hội vẫn sẽ được áp dụng theo pháp luật hiện hành.

Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện?

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm mà người tham gia được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng.

Theo quy định hiện hành thì mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định bằng  22%  mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.

Mức thu nhập làm căn cứ đóng quy định sẽ thấp nhất là bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn (mức chuẩn hộ nghèo hiện tại là 700.000 đồng) và cao nhất là bằng 20 lần mức lương cơ sở (tương ứng là: 27.800.000 đồng). Từ ngày 01/07/2020 khi mức lương cơ sở tăng lên là 1.600.000 thì mức đóng tương ứng cao nhất sẽ là 32.000.000 đồng.

Người lao động được chọn các phương thức tham gia đóng như sau:

– Đóng hàng tháng;

– Đóng 03 tháng một lần;

– Đóng 06 tháng một lần;

– Đóng 12 tháng một lần;

– Đóng một lần cho nhiều năm nhưng không quá 05 năm;

– Đối với người đã đủ tuổi hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng còn thiếu không quá 10 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu đó.

>> Xem thêm: Hồ sơ làm bảo hiểm xã hội cần những gì?

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất?

Theo quy định hiện hành, mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất được quy định như sau:

Mức lương đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu:

– Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với các trường hợp người lao động làm công việc hoặc chức danh đơn giản trong điều kiện lao động bình thường.

– Người lao động làm công việc hoặc chức danh đòi hỏi lao động đã qua đào tạo, học nghề phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.

– Đối với những người lao động làm việc trong môi trường độc hại thì mức lương tối thiểu bằng lương tối thiểu vùng nhân thêm 5%.

Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 được quy định cụ thể như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu vùng năm 2020
Vùng I 4.420.000 đồng/tháng
Vùng II 3.920.000 đồng/tháng
Vùng III 3.430.000 đồng/tháng
Vùng IV 3.070.000 đồng/tháng

Mức lương đóng BHXH bắt buộc tối đa:

Mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối đa theo quy định hiện hành tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở. Từ ngày 01/07/2020 mức lương cơ sở là 1.600.000 đồng/tháng, nghĩa là mức đóng tối đa BHXH là 32.000.000 đồng/tháng.

Khi nào sẽ điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội?

Có thể thấy, có 02 yếu tố ảnh hưởng đến mức đóng bảo hiểm xã hội, đó là tỉ lệ đóng và mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Trong khi tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội hiện hành không có gì thay đổi. Tuy nhiên, mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu và tối đa thay đổi sẽ phải tiến hành điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ bị điều chỉnh phụ thuộc vào điều kiện kinh tế của người tham gia. Bởi đây là loại hình mà người tham gia bảo hiểm được quyền lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình.

Ví dụ: Quy định về mức lương tháng đóng BHXH tối đa được quy định tối đa không quá 20 lần mức lương cơ sở.

– Từ ngày 01/01/2020: mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng nên mức lương tháng đóng BHXH tối đa là 1.490.000 x 20 = 29.800.000 đồng/tháng.

– Từ ngày 01/07/2020: mức lương cơ sở tăng lên là 1.600.000 đồng mức lương tháng đóng BHXH tối đa là 1.600.000 x 20 = 32.000.000 đồng/tháng.

Do vậy mà mức đóng bảo hiểm xã hội sẽ được điều chỉnh khi thay đổi tỉ lệ đóng BHXH hoặc có sự thay đổi về mức tiền lương tháng đóng BHXH (gồm có lương tối thiểu vùng và lương cơ sở có sự thay đổi), sự thay đổi về tình hình kinh tế của người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

>> Tham khảo: Hướng Dẫn Cách Tra Cứu Quá Trình Đóng Bảo Hiểm Xã Hội

5/5 - (1 bình chọn)