Địa Chỉ, Giờ Làm Việc của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Hồ Chí Minh 2023

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 895 Lượt xem
5/5 - (1 bình chọn)

“Thành phố Hồ Chí Minh là một trong năm thành phố trực thuộc trung ương của Việt Nam, có lượng dân số cũng như lượng người lao động thuộc hàng đông nhất cả nước. Bảo hiểm xã hội Hồ Chí Minh là cơ quan quản lý nhà nước về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nơi đây.”

Đối với mọi thủ tục hành chính nhà nước, việc xác định được chính xác cơ quan có thẩm quyền là một yếu tố quan trọng, góp phần làm giảm thiểu những khó khăn, rườm rà của thủ tục cũng như tiết kiệm được thời gian và công sức đi lại của người thực hiện.

Cụ thể về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, cơ quan quản lý nhà nước là bảo hiểm xã hội được tổ chức theo các cấp: bảo hiểm xã hội Việt Nam, bảo hiểm xã hội tỉnh/ thành phố và bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện. Mỗi một cơ quan này sẽ có những chức năng và nhiệm vụ khác nhau trong công tác xây dựng, phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

1. Giới thiệu chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Thứ nhất: chức năng của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh:

Là một cơ quan trực thuộc trực tiếp bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Hồ Chí Minh, có chức năng giúp cho người đứng đầu bảo hiểm xã hội (Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam) thực hiện các chế độ, chính sách các loại bảo hiểm, quản lý quỹ bảo hiểm xã hội trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội.

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh có đầy đủ tư cách của một pháp nhân, con dấu, tài khoản ngân hàng và trụ sở chính. Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội và sự quản lý hành chính trên địa bàn của UBND thành phố.

Thứ hai: Nhiệm vụ hoạt động của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh:

– Thực hiện xây dựng kế hoạch phát triển bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố theo các giai đoạn (ngắn hạn hoặc dài hạn) cũng như chương trình công tác theo năm trình lên Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện khi đã được phê duyệt.

– Thực hiện các kế hoạch tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách, quy định về pháp luật bảo hiểm.

– Thực hiện công tác cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tham gia theo đúng thủ tục, thời gian luật định.

– Khai thác, quản lý thông tin các đối tượng tham gia, các hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Tiến hành thu từ các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

– Tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông thủ tục hành chính cụ thể là trong việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các chế độ tại bảo hiểm xã hội Thành phố cũng như hướng dẫn, chỉ đạo bảo hiểm xã hội tại các quận, huyện thực hiện theo quy định.

– Tiến hành giải quyết các chế độ liên quan; chỉ đạo, hướng dẫn cấp dưới thực hiện giải quyết bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo đúng quy định.

– Chi trả các chế độ đã được phê duyệt; từ chối việc đóng/ chi trả đối với những trường hợp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng với quy định của pháp luật.

– Được quản lý, sử dụng và hạch toán kế toán các nguồn kinh phí và tài sản theo quy định của pháp luật.

– Tiếp nhận và kiểm tra giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về việc giải quyết các chế độ, chính sách hay cách thức hoạt động đối với các cơ quan trực thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh.

Trên đây là những chức năng và nhiệm vụ của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và bảo hiểm xã hội cấp quận/ huyện nói chung. Nội dung xây dựng chương trình hoạt động, tổ chức thực hiện và kiểm tra rà soát và xử lý vi phạm sẽ được giới hạn trong địa bàn quản lý.

2. Địa chỉ của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ở đâu?

Quý vị khi có các vấn đề, vướng mắc có liên quan đến bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh có thể tham khảo thông tin liên hệ dưới đây:

Trụ sở của cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đang được đặt tại địa chỉ: 117C Nguyễn Đình Chính, phường 15, quận Phú Nhuận.

Điện thoại liên lạc: 02839979039.

Fax: 02839979010.

Email: bhxh@hochiminh.vss.gov.vn

3. Giờ làm việc của bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh

Cơ quan bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh là một cơ quan hành chính nhà nước, thời gian hoạt động sẽ theo giờ hành chính. Cụ thể:

– Ngày làm việc: từ thứ 2 thứ 6 hàng tuần trừ những ngày lễ, Tết.

– Thời giờ làm việc:

Buổi sáng: 7h30 đến 11h30.

Buổi chiều: 13h đến 17h.

Đến nay, Thủ tướng Chính Phủ đã quyết định bổ sung làm việc vào ngày thứ 7 để tiếp nhận, giải quyết các thủ tục hành chính trong Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg. Và đến ngày 28/01/2011 Tổng Giám đốc bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng ra quyết định số 125/QĐ-BHXH tổ chức làm việc vào buổi sáng thứ 7 hàng tuần trừ các ngày nghỉ theo quy định.

4. Thủ tục hành chính tại bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh thực hiện những gì?

Quy định tại Điều 3 của Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định rõ về phân cấp quản lý đối với các cấp trong đó có bảo hiểm xã hội cấp tỉnh. Theo đó, bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện các thủ tục:

– Thu tiền đóng các chế độ bảo hiểm của các đơn vị chưa phân cấp cho bảo hiểm xã hội huyện.

– Giải quyết truy thu, hoàn trả tiền đóng của các chế độ bảo hiểm, tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất đối với các đối tượng tham gia bảo hiểm tại các đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố trực tiếp thu.

– Thu tiền của ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Thu tiền đóng bảo hiểm y tế của các đối tượng được nhà nước đóng, ghi thu tiền đóng của các đối tượng được đảm bảo.

– Bảo hiểm xã hội thành phố thực hiện cấp mới, cấp lại, xác nhận, điều chỉnh, thông tin các chế độ bảo hiểm cho các đơn vị do bảo hiểm xã hội thành phố trực tiếp thu.

– Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện giải quyết các hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian không phải đóng bảo hiểm xã hội và điều chỉnh thực hiện công việc nặng nhọc nguy hiểm, độc hại trước 01/01/1995.

>>>Xem thêm: Số điện thoại tư vấn bảo hiểm xã hội

>>>Xem thêm: Số điện thoại tư vấn bảo hiểm y tế

>>>Xem thêm: Số điện thoại tư vấn bảo hiểm thất nghiệp

 

5/5 - (1 bình chọn)