Thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 17/02/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 82 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Người đại diện theo pháp luật có vai trò quan trọng với doanh nghiệp. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty phải làm thủ tục đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Vậy thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật có phải đăng ký hay thông báo không? Cùng chúng tôi tìm hiểu qua nội dung bài viết này.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là gì?

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật theo khoản 1 Điều 12 Luật Doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp với mỗi loại hình doanh nghiệp

Người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

+ Với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, theo khoản 3 Điều 54 Luật Doanh nghiệp thì Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

+ Với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, theo khoản 3 Điều 79 Luật Doanh nghiệp thì 3. Công ty phải có ít nhất một người đại diện theo pháp luật là người giữ một trong các chức danh là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định thì Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty cổ phần

Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp thì: Trường hợp công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp Điều lệ chưa có quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Trường hợp công ty có hơn một người đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật của công ty.

Người đại diện theo pháp luật của công ty hợp danh

Theo khoản 1 Điều 184 Luật Doanh nghiệp thì: Các thành viên hợp danh là người đại diện theo pháp luật của công ty và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty. Mọi hạn chế đối với thành viên hợp danh trong thực hiện công việc kinh doanh hằng ngày của công ty chỉ có hiệu lực đối với bên thứ ba khi người đó được biết về hạn chế đó.

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp tư nhân

Theo khoản 3 Điều 190 Luật Doanh nghiệp thì: Chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại diện theo pháp luật, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, đại diện cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật có phải làm thủ tục đăng ký/thông báo?

Điều 28 Luật Doanh nghiệp quy định về Nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp như sau:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

  1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;
  2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
  3. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;
  4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Như vậy, địa chỉ liên lạc của người người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là một trong những nội dung chủ yếu của Giấy đề chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Theo khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp thì Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. Như vậy, khi thay đổi địa chỉ liên lạc của người đại diện theo pháp luật, doanh nghiệp cần làm thủ tục đăng ký thay đổi tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tục thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Theo khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của thông tin kê khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và các báo cáo; trường hợp phát hiện thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

Thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật là trường hợp doanh nghiệp cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhưng không thuộc các trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định từ Điều 47 đến Điều 55 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, theo điểm a khoản 2 Điều 63 Nghị định này, doanh nghiệp gửi thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh nhận thông báo, xem xét tính hợp lệ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

Luật Hoàng Phi hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp nhanh chóng, là sự lựa chọn hàng đầu của các doanh nghiệp hiện nay. Trường hợp có nhu cầu Thay đổi địa chỉ người đại diện theo pháp luật hoặc thực hiện các thủ tục khác về đăng ký doanh nghiệp, Quý vị hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, hỗ trợ nhanh chóng qua hotline 0981.378.999 (Mr.Nam). Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

->>> Tham khảo thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật

5/5 - (4 bình chọn)