Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 02/11/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 318 Lượt xem
5/5 - (12 bình chọn)

Lương hưu là một trong những mối quan tâm hàng đầu của những người tham gia Bảo hiểm xã hội hiện nay. Với chế độ lương hưu do pháp luật quy định hiện hành thì không ít người chưa nắm bắt được những nội dung liên quan đến vấn đề này.

Chính vì thế, trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc những nội dung liên quan nhằm trả lời cho câu hỏi: Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu?

Chức năng của bảo hiểm xã hội

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp; của Bộ Y tế về bảo hiểm Y tế; của Bộ tài chính về chế độ tài chính đối với các quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế.

 

Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu?

Căn cứ quy định tại Điều 54 – Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 được sửa đổi, bổ sung bởi Bộ luật lao động 2019, quy định về Điều kiện hưởng lương hưu, cụ thể:

Điều 54. Điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c, d, g, h và i khoản 1 Điều 2 của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động;

b) Đủ tuổi theo quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò;

d) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Người lao động quy định tại điểm đ và điểm e khoản 1 Điều 2 của Luật này nghỉ việc có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên được hưởng lương hưu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động, trừ trường hợp Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam, Luật Công an nhân dân, Luật Cơ yếu, Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng có quy định khác;

b) Có tuổi thấp hơn tối đa 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 3 Điều 169 của Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm thuộc danh mục do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ban hành hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 01 tháng 01 năm 2021;

c) Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn tham gia bảo hiểm xã hội khi nghỉ việc mà có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động thì được hưởng lương hưu.

4. Điều kiện về tuổi hưởng lương hưu đối với một số trường hợp đặc biệt theo quy định của Chính phủ.”

Kết luận: Với thắc mắc: Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu? Chúng tôi xin trả lời như sau:

– Với trường hợp lao động nữ là cán bộ, công chức cấp xã hoặc là người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn khi tham gia bảo hiểm chỉ cần có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi hưởng lương hưu thì được hưởng lương hưu khi thực hiện thủ tục theo quy định.

– Với các trường hợp còn lại, Đóng bảo hiểm 15 năm không đủ điều kiện được hưởng lương hưu bởi theo quy định của pháp luật hiện hành thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng lương hưu là đủ 20 năm trở lên.

Kiến nghị thay đổi Luật Bảo hiểm xã hội liên quan đến thời gian đóng bảo hiểm xã hội

Tại kỳ họp thứ 8 – Quốc hội khóa XIV, ngày 27/10/2021, Quốc hội thảo luận trực tiếp tình hình thực hiện chính sách chế độ Bảo hiểm xã hội. Trong cuộc họp Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ông Đào ngọc Dung có phát biểu liên quan, cụ thể:

– Quỹ bảo hiểm xã hội đã thực sự trở thành quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách Nhà nước có quy mô lớn nhất.

– Dự kiến cuối tháng 10/2021 phiên họp Chính phủ sẽ bàn về nội dung Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi.

– Về thể chế hóa Nghị quyết 28 của Trung ương, theo Bộ trưởng, có một số nội dung đã tiến hành rồi như điều chỉnh tuổi nghỉ hưu, điều chỉnh lương hưu độc lập tương đối với ngân sách Nhà nước.

Đặc biệt trong bài phát biểu của mình bộ trưởng nhấn mạnh:

“ Tới đây sẽ tập trung giải quyết một số vấn đề cơ bản như phát triển hệ thống Bảo hiểm xã hội đa tầng, sau đổi thời gian giảm đóng Bảo hiểm xã hội mức tối thiểu từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới 10 năm.”

Như vậy, đối với câu hỏi Đóng bảo hiểm 15 năm có được hưởng lương hưu? Đã được chúng tôi trả lời chi tiết trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đã phân tích một số nội dung liên quan đến nghỉ được hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật hiện hành. Chúng tôi mong rằng với những nội dung đã chia sẻ chúng tôi sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

5/5 - (12 bình chọn)