Thời Điểm Hưởng Lương Hưu Mới Nhất Năm 2021

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 16/08/2021 |
  • Tư vấn bảo hiểm xã hội |
  • 1132 Lượt xem

– Thời điểm hưởng lương hưu (Điều 59 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014)

Luật bảo hiểm xã hội năm 2006 không có quy định về thời điểm hưởng lương hưu. Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 đã quy định cụ thể thời điểm hưởng lương hưu cho từng nhóm đối tượng cụ thể.

Với đa số Người lao động (NLĐ), thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong quyết định nghỉ việc do người sử dụng lao động lập khi người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật.

Đối với người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương (có tham gia BHXH), thời điểm hưởng lương hưu được tính từ tháng liền kề khi người đó đủ điều kiện hưởng lương hưu và có văn bản đề nghị gửi cho cơ quan BHXH.

Đối với NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH, thời điểm hưởng lương hưu là thời điểm ghi trong văn bản đề nghị của NLĐ đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định.

>>> Tham khảo: Cách Tính Lương Hưu Hàng Tháng Mới Nhất Năm 2021

– Về tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu (Điều 64 Luật BHXH năm 2014): 

Người đang hưởng lương hưu bị tạm dừng hưởng khi thuộc một trong các trường hợp:

(i) Xuất cảnh trái phép;

(ii) Bị Toà án tuyên bố là mất tích;

(iii) Có căn cứ xác định việc hưởng BHXH không đúng quy định của pháp luật.

Lương hưu được tiếp tục thực hiện khi người xuất cảnh trở về định cư hợp pháp theo quy định của pháp luật về cư trú. Trường hợp có quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích thì ngoài việc tiếp tục được hưởng lương hưu, trợ cấp còn được truy lĩnh tiền lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng kể từ thời điểm dừng hưởng.

– Về thực hiện chế độ lương hưu đối với người lao động ra nước ngoài định cư (Điều 65 Luật BHXH năm 2014):

Theo quy định tại Điều 65 Luật BHXH năm 2014, người đang hưởng lương hưu ra nước ngoài để định cư được giải quyết hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần đối với người đang hưởng lương hưu được tính theo thời gian đã đóng BHXH, trong đó mỗi năm đóng BHXH trước năm 2014 được tính bằng 1,5 tháng lương hưu đang hưởng, mỗi năm đóng BHXH từ năm 2014 trở đi được tính bằng 02 tháng lương hưu đang hưởng; sau đó mỗi tháng đã hưởng lương hưu thì mức trợ cấp một lần bị trừ 0,5 tháng lương hưu. Mức trợ cấp một lần thấp nhất bằng 03 tháng lương hưu đang hưởng.

>>> Tham khảo thêm: Điều chỉnh mức đóng bảo hiểm xã hội mới nhất năm 2021 như thế nào?

>>> Tham khảo thêm : Tư vấn bảo hiểm xã hội