Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì?

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 23/12/2021 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 628 Lượt xem

Báo cáo nghiên cứu khả thi là loại tài liệu cơ bản thường thấy trong các dự án xây dựng. Vậy, báo cáo nghiên cứu khả thi là gì? Có cần phải thẩm định hay không? Sau đây, TBT Việt Nam sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc trên.

Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì?

Báo cáo nghiên cứu khả thi là tài liệu để xác định tính khả thi khi thực hiện công việc xác định, trong hoạt động xây dựng, Khoản 3 Điều 4 Luật Đầu tư công 2019 quy định báo cáo nghiên cứu khả thi là một loại tài liệu mà trong đó trình bày nội dung nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi, hiệu quả, nguồn vốn và mức vốn của chương trình, dự án đầu tư công; mà qua đó, các nhà đầu tư hay các bên có liên quan có thể làm cơ sở để xem xét, quyết định liên quan tới dự án và công trình xây dựng.

Do vậy, để đạt được hiệu quả tối đa, đa phần các dự án sẽ thực hiện báo cáo nghiên cứu khả thi trước khi bắt đầu. Trừ trường hợp dự án đầu tư xây dựng chỉ cần lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng và xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Trong nội dung tiếp theo của bài viết báo cáo nghiên cứu khả thi là gì? chúng tôi sẽ gửi tới Quý vị thông tin về quy định pháp luật có liên quan đến thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi.

Quy định pháp luật về thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi

– Về hồ sơ đề nghị thẩm định:

Sau khi hoàn thành báo cáo sẽ được gửi tới chủ thể có thẩm quyền để kiểm tra, xem xét tình hiệu quả, khả thi. Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản trình duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi;

+ Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án trừ dự án nhóm C.

+ Trong trường hợp dự án do các nhà đầu tư tự đề xuất thì phải có văn bản thỏa thuận giữa các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) với nhà đầu tư về việc giao nhà đầu tư lập báo cáo nghiên cứu khả thi

+ Tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan khác.

– Về thời hạn thẩm định:

Tùy thuộc vào quy mô, tính chất mà mỗi dự án lại có thời hạn thẩm định khác nhau. Cụ thể:

+ Đối với dự án quan trọng quốc gia:  thời hạn thẩm định tối đa là 90 ngày;

+ Đối với dự án nhóm A: thời hạn thẩm định không quá 40 ngày;

+ Đối với dự án nhóm B, nhóm C: thời hạn thẩm định không quá 30 ngày.

-Về nội dung thẩm định:

+ Sự cần thiết của việc thực hiện dự án:

Mục tiêu, quy mô dự án phải thực sự cần thiết, phù hợp của dự án với quy hoạch, kế hoạch phát triển của ngành, vùng và địa phương. Đồng thời, việc thực hiện dự án phải thể hiện rõ được những ưu điểm so với các dự án đầu tư khác cùng thời gian tại địa phương đó;

+ Sự phù hợp của các yếu tố cơ bản, có thể kể tới như: mục tiêu và quy mô, địa điểm thực hiện dự án; yêu cầu về thiết kế, kỹ thuật, công nghệ; đơn giá, định mức, phương án tổ chức quản lý và kinh doanh hoặc cung cấp dịch vụ,…

+ Hiệu quả của dự án: Là kết quả và đóng góp của dự án đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; quốc phòng, an ninh,…

+ Tính khả thi của dự án, thể hiện qua một số yếu tố như: phương án tài chính, khả năng huy động các nguồn lực, nguồn vốn để thực hiện dự án; nhu cầu sử dụng đất, sử dụng tài nguyên; khả năng thanh toán của người sử dụng;…

+ Phương án loại trừ rủi ro trong quá trình xây dựng, khai thác, quản lý dự án và biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro. Đặc biệt là trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi thường cho cư dân (nếu có) và tái định cư.

+ Các nội dung cần thiết khác.

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến vấn đề Báo cáo nghiên cứu khả thi là gì? Mọi thắc mắc liên quan tới nội dung bài viết, quý vị có thể liên hệ qua tổng đài tư vấn 1900 6560 để được giải đáp nhanh chóng nhất.

Trân trọng cảm ơn!