Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 25/10/2022 |
 • Tư vấn pháp luật |
 • 96 Lượt xem
5/5 - (12 bình chọn)

Hiện nay, hộ kinh doanh là một trong nhiều mô hình kinh doanh khá phổ biến ở nước ta. Nếu bạn đang muốn kinh doanh theo hướng hộ kinh doanh nhưng chưa biết rõ hộ kinh doanh là như thế nào? Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có dạng như thế nào? Đi đâu mới được cấp giấy đăng ký hộ gia đình?

Vì vậy, trong bài viết dưới đây Luật Hoàng Phi sẽ giải đáp hết thắc mắc của các bạn một cách chi tiết nhất. Hãy theo dõi hết bài viết để có thêm nhiều thông tin cần thiết nhé!

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là văn bản pháp lý cho phép người đứng tên hộ kinh doanh được kinh doanh một ngành nghề mà pháp luật không nghiêm cấm. Và mỗi hộ gia đình chỉ được phép hoạt động khi đã được cơ quan có thẩm quyền ký vào giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh có dạng như thế nào?

Theo quy định của Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT tại Phụ lục VI-1 thiì giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình có dạng như sau:

Mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 Phụ lục VI – 1

UBND QUẬN HUYỆN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Số:………………………………..

Đăng ký lần đầu, ngày…tháng…năm…..

Đăng ký thay đổi lần thứ:……,ngày….tháng…năm……..

 1. Tên hộ kinh doanh(ghi bằng chữ in hoa):……………………………………
 2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:…………………………………………………..

Điện thoại:……………………… Fax:……………………………………………………

Email:……………………………. Website:………………………………………………

 1. Ngành, nghề nghiệp kinh doanh:……………………………………………..
 2. Vốn kinh doanh:…………………………………………………………………….
 3. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh(ghi một trong các chủ thể sau): Cá nhân/Các thành viên hộ gia đình
 4. Thông tin về chủ hệ kinh doanh

Họ và tên:……………………………………………………………………………………

Giới tính:……………………………………………………………………………………..

Sinh ngày:…/…./……..Dân tộc:…………………………………………………………

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:……………………………………………………..

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:………………………………………………………..

Ngày cấp:…./…./…….Nơi cấp:………………………………………………………….

Địa chỉ thường trú:………………………………………………………………………..

Địa chỉ liên lạc:……………………………………………………………………………..

 1. Danh sách thành viên hộ gia đình đăng ký thàng lập hộ kinh doanh(chỉ ghi trong trường hợp các thành viên trong hộ gia đình đăng ký thành lập hộ kinh doanh)
STT Tên thành viên Quốc tịch Địa chỉ liên lạc Địa chỉ thường chú Số giấy tờ pháp lý của cá nhân Ghi chú
             

 

                                                              Trưởng phòng

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác

Phụ lục VI-2

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN….    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH

(Dùng trong trường hợp cấp lại do mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác)

(Nội dung cấp lại)

          TRƯỞNG PHÒNG1

                                                                                                                      (Đã ký)

Ghi chú: Được cấp lại ngày …/…/……

            TRƯỞNG PHÒNG

          (Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

______________

1 Không có chữ ký, con dấu tại mục này.

Như vậy, trên đây là hai dạng mẫu cơ bản của giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 1. Thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh.

Theo Điều 14, 16 Nghị định 01/2021/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh là Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

 1. Thời gian cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
 • Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ gia đình cho hộ gia đình có thời hạn trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ và hợp lệ và đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 82 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh được quy định như sau:

“Điều 82. Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

 1. a) Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 2. b) Tên của hộ kinh doanh được đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị định này;
 3. c) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ;
 4. d) Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.”
 • Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Cơ quan đăng ký hộ kinh doanh cấp huyện phải thông báo bằng văn bản đến cho người nộp hồ sơ hoặc người thành lập doanh nghiệp biết. Trong thông báo phải nêu rõ ràng, lý do và các yêu cầu cần sửa đổi hay bổ sung hồ sơ (nếu cần).
 • Còn nếu trong 3 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh mà không nhận được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc không được thông báo về việc yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh thì người thành lập hộ kinh doanh có quyen khiếu nại hoặc tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại và tố cáo.
 • Định kỳ vào mỗi tuần làm việc đàu tiên hàng tháng, Cơ quan đăng ký kinh doanh hộ gia đình cấp huyện sẽ gửi danh sách những hộ kinh doanh đã đăng ký tháng trước lên cho Cơ quan thuế cùng cấp, Phòng Đăng ký kinh doanh và cơ quan quản lý chuyên ngành cấp tỉnh.

Trên đây, là những thông tin đầy đủ và được cập nhật mới nhất về “mẫu Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”, “thẩm quyền đăng ký hộ kinh doanh” và “thời gian để có thể lấy được giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh”…. Tuy nhiên, nếu bạn còn bất kỳ câu hỏi nào về Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, hay mọi ý kiến thắc mắc hãy liên hệ ngay với chúng tôi Luật Hoàng Phi. Chúng tôi luôn cung cấp giá trị pháp lý cho khách hàng.

5/5 - (12 bình chọn)