Đăng ký bản quyền tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 08/05/2023 |
  • Tư vấn pháp luật |
  • 71 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Bản quyền là một trong những từ ngữ được nhắc đền khá nhiều trong thời gian gần đây. Vậy Bản quyền là gì? Bản quyền tiếng Anh là gì? Đăng ký bản quyền tiếng Anh là gì? Khách hàng quan tâm vui lòng theo dõi nội dung bài viết để có thêm thông tin hữu ích.

Bản quyền là gì?

Bản quyền là quyền của tác giả đối với tác phẩm do mình sáng tác. Theo quy định tại Luật sở hữu trí tuệ hiện hành, nhiều loại tác phẩm đủ điều kiện được bảo hộ bản quyền, ví dụ:

– Tác phẩm nghe nhìn, chẳng hạn như chương trình truyền hình, phim và video trực tuyến

– Bản ghi âm và bản sáng tác nhạc

– Tác phẩm viết, chẳng hạn như các bài giảng, bài báo, sách và bản sáng tác nhạc

– Tác phẩm hình ảnh, chẳng hạn như tranh vẽ, áp phích và quảng cáo

– Trò chơi điện tử và phần mềm máy tính

– Tác phẩm kịch, chẳng hạn như vở kịch và nhạc kịch

Pháp luật Việt Nam hiện tại không bắt buộc tất cả các cá nhân, tổ chức trong việc sử dụng, bảo vệ tác phẩm phải thực hiện Đăng ký bản quyền. Tuy nhiên Bản quyền được dùng để bảo vệ các sáng tạo tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích của tác giả trong các mối liên quan đến tác phẩm. Việc đăng ký bản quyền với cơ quan có thẩm quyền sẽ được sử dụng để chứng minh chủ sở hữu hợp pháp khi có tranh chấp với bên thứ 3 liên quan đến quyền sở hữu.

Bản quyền tiếng Anh là gì?

Bản quyền tiếng Anh là Copyright, ngoài ra bản quyền tiếng Anh được định nghĩa như sau:

Copyright is the right of an author to a work that he has created. Usually, the author has copyright in his work at the time the author creates the work.

Currently, there are many types of works protected by copyright such as:

– Videos, photos: movies, broadcasts, online videos, paintings, photos, posters, advertising.

– Audio: sound recordings, speech recordings, songs, musical compositions.

– Written (text) works: books, newspapers, compositions, scripts, lectures.

– Video games and computer software.

Copyright is used to protect spiritual creations and protect the rights and interests of the author in relation to the work.

Copyright does not need to be registered at a competent governmental authority and belongs to the author if the work is retained at least once on a particular medium.

Đăng ký bản quyền tiếng Anh là gì?

Thủ tục đăng ký bản quyền tiếng anh là Copyright registration, ngoài ra đăng ký bản quyền tiếng Anh còn được định nghĩa như sau:

– Copyright registration is the practice of entities carrying out necessary procedures at a competent state agency to combat acts of illegal use of works such as plagiarism, copying or abuse of works.

– Copyright registration will attest to human creativity by giving the author, owner a worthy reward, motivating the spirit of doing that is a copyright registration certificate.

– Copyright registration is the right of the owner and author of works, however, when registering the owner, the author needs to meet certain conditions of the subject, the work, the petition, on charges as prescribed by law.

Danh mục từ liên quan đến Đăng ký bản quyền tiếng Anh là gì?

Bản quyền là một trong những thuật ngữ chuyên ngành nên khi sử dụng trong các văn hay trong giao tiếng thường sử dụng với một số thuật ngữ chuyên ngành khác. Những thuật ngữ này trong tiếng Anh có nghĩa như sau:

– Đối tượng bảo hộ bản quyền – Objects of copyright protection.

– Cục Bản quyền tác giả – Department of copyright;

– Phí đăng ký Copyright registration fee;

– Tác phẩm nghệ thuật – Artwork;

– Văn bản – Document/ text;

– Chương trình máy tính – Computer Programs;

– Tác phẩm văn học – Literary;

– Tác giả – Author;

– Tác phẩm điện ảnh – Cinematographic works.

– Bảo hộ – Protection;

– Văn bằng bảo hộ – Protection title hoặc Certificate of registration

– Vi phạm bản quyền – Copyright infringement;

– Tác giả – Author;

– Chủ sở hữu – Owner;

– Quyền liên quan – Related rights;

– Tác phẩm – Work/Creation;

– Sở hữu trí tuệ – Intellectual property;

– Sáng tạo – Create;

– Sáng tác – Composed;

– Độc quyền – Monopoly;

Ví dụ một số câu văn có sử dụng đăng ký bản quyền tiếng Anh

Dưới đây Chúng Tôi xin phép đưa ra một số ví dụ điển hình về các câu có sử dụng đăng ký bản quyền tiếng Anh sau đây để Quý độc giả hiểu rõ hơn về cách dùng đăng ký bản quyền tiếng Anh:

Đăng ký bản quyền được thực Hiện tại Cục Bản quyền tác giả trực thuộc Bộ Khoa học Công nghệ – Copyright registration is performed at the Copyright Office under the Ministry of Science and Technology.

– Đăng ký bản quyền không phải là một thủ tục bắt buộc, song khi thực hiện nó sẽ đảm bảo trọn vẹn quyền cho Doanh nghiệp trong việc bảo vệ hình ảnh cũng như xây dựng thương hiệu của mình – Copyright registration is not a mandatory procedure, but when done, it will fully guarantee the right for businesses to protect their image as well as build their brand.

– Đăng ký bản quyền là Thủ tục hành chính được thực hiện theo nhiều giai đoạn khác nhau – Copyright registration is an administrative procedure carried out in many different stages.

– Thời gian Đăng ký bản quyền theo quy định là 15 ngày làm việc, tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ hợp lệ từ các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ bị từ chối, Cục sở hữu trí tuệ sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do vì sao tác phẩm chưa được cấp phép văn bằng bảo hộ – The time for copyright registration as prescribed is 15 working days from the date the competent authority receives valid dossiers from individuals, organizations and enterprises. In case the application is rejected, the NOIP will reply in writing and clearly state the reason why the work has not been licensed for a protection title.

– Không đăng ký bản quyền thì tác giả vẫn được bảo hộ quyền nhưng khó chứng minh khi có tranh chấp – Without copyright registration, the author is still protected but difficult to prove when there is a dispute.

– Việc đăng ký bản quyền tác giả là căn cứ quan trọng để xử lý các hành vi vi phạm bản quyền – Copyright registration is an important basis for handling copyright violations .

– Phí đăng ký bản quyền cũng được xem là một điều kiện yêu cầu để đăng ký bản quyền thành công – Copyright registration fee is also considered a mandatory condition for successful copyright registration.

– Tác giả, chủ sở hữu quyền tác giả, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ỦY QUYỀN cho tổ chức, cá nhân khác nộp hồ sơ đăng ký bản quyền tại trụ sở Cục Bản quyền tác giả ở Hà Nội. Khách hàng ở các tỉnh miền Nam và miền Trung khi có nhu cầu có thể đăng ký bản quyền tại văn phòng giao dịch Cục Bản quyền tác giả ở TP.HCM và Đà Nẵng – Authors, copyright holders and related rights holders may directly or AUTHORize other organizations and individuals to submit copyright registration dossiers at the head office of the Copyright Office in Hanoi. Customers in the southern and central provinces, when required, can register their copyright at the Copyright Office’s transaction offices in Ho Chi Minh City and Da Nang.

Khi có nhu cầu đăng ký bản quyền, quý khách hàng có thể truy cập vào website: https://luathoangphi.vn để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

->>> Tham khảo thêm: Đăng ký thương hiệu

5/5 - (5 bình chọn)