Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện 2023

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 1321 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Văn phòng đại diện là gì? Để thành lập văn phòng đại diện cần thực hiện thủ tục gì? Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện như thế nào? là một số trong những thắc mắc TBT Việt Nam nhận được từ khách hàng về văn phòng đại diện.

Trong bài viết này, chúng tôi xin đề cập đến một số nội dung nhằm giải đáp những băn khoăn trên của độc giả, mời Quý vị theo dõi.

Văn phòng đại diện là gì?

Trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp, phụ thuộc vào mục đích và nhu cầu của mình, doanh nghiệp sẽ quyết định thành lập thêm chi nhánh hoặc văn phòng đại diện để mở rộng quy mô mở rộng, giới thiệu các sản phẩm của trụ sở chính.

Các doanh nghiệp hiện nay chỉ thường có nhu cầu mở rộng, xúc tiến quá trình giới thiệu sản phẩm đến khách hàng và thu về nhiều lợi nhuận, vì vậy, các doanh nghiệp thường lựa chọn thành lập văn phòng đại diện để hoạt động.

Pháp luật về doanh nghiệp định nghĩa rõ về văn phòng đại diện, cụ thể:

Khoản 2, điều 45, Luật Doanh nghiệp 2014 quy định về văn phòng đại diện như sau:

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó

Như vậy, có thể hiểu Văn phòng đại diện là một đơn vị của Doanh nghiệp, được thành lập ra và hoạt động với tư cách là đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp và hoạt động vì lợi ích của doanh nghiệp đó.

>>>>> Tham khảo: Thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài

Ai có quyền quyết định thành lập văn phòng đại diện?

Theo quy định của Pháp luật anh nghiệp hiện nay thì tuy thộc vào loại hình công ty đã lựa chọn đăng ký mà quyền thành lập văn phong đại dện của mỗi công ty sẽ khác nhau.

Theo y định của pháp luật doanh nghiệp những người có quyền quyết định thành lập văn phòng đại diện công ty gồm có: Chủ sở hữu công ty đối với công ty Trách nhiệm hữu ạn môt thành viên, Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Hội đồng quản trị đối với Công ty cổ phần và Các thành viên hợp danh đối với Công ty hợp danh

Khi quyết định thành lập văn phòng đại diện, Doanh nghiệp có nghĩa vụ phải gửi thông báo Đến phòng đang ký kinh doanh nơi văn phòng đại diện đặt trụ sở. Thông báo phải gồm các thông tin: Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế; Tên và địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp; Tên văn phòng đại diện đăng ký thành lập; Địa chỉ trụ sở chính của văn phòng đại diện đăng ký th%Anh lập; Nội dung, quy mô hoạt động của văn phòng đại diện; Thông tin về đăng ký thuế; Thông tin về người đại diện theo pháp luật của công ty.

Ngoài ra, doanh nghiệp phải cung cấp Quyết định thành lập văn phòng đại diện cho Phòng đăng ký kinh doanh. Đối vơi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là quyết định thành lập của chủ sở hữu, Công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên là Quyết định thành lập của Hội đồng thành viên; đối với công ty cổ phần cần có quyết định thành lập của Hội đồng cổ đông và các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. Doanh nghiệp cũng cần cung cấp thêm Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện, các giấy tờ liên quan đến người đứng đầu văn phòng đại diện.

Dựa trên hồ sơ tài liệu mà doanh nghiệp đã cung cấp, phòng đăng ký kinh doanh sẽ xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và trả kết quả trong vòng 3 ngày kể từ ngày hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp hồ sơ không hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh phải có thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp về nhứng nội dung cần bổ sung.

Mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất

TBT Việt Nam xin gửi tới bạn đọc mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện mới nhất, Quý vị có thể tham khảo nội dung dưới đây:

TÊN CÔNG TY (TNHH 1 thành viên)

Số:…/…/QĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do – Hạnh phúc

…..,ngày….tháng…..năm…

QUYẾT ĐỊNH
V/v Thành lập Văn phòng đại diện

– Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

– Căn cứ Điều lệ Công ty  ……. đã được các cổ đông thông qua ngày …./…/…..;

– Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày …/…/…… về việc thành lập văn phòng đại diện và bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện của công ty;

– Xét tình hình kinh doanh của Công ty.    

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định

1. Thành lập văn phòng đại diện công ty

Tên văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa)……..…………..

Địa chỉ:……………………………………………………………………………….

Ngành, nghề đăng ký hoạt động: …………………………………………………….

2. Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện

Do ông/bà : …………………………………………………………………………

Chứng minh nhân dân số……………ngày cấp………

Nơi cấp …………………………………………………………………………….

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ……………………………………………………

Chỗ ở hiện tại……………………………………………………………………….

Làm người đứng đầu văn phòng đại diện

Điều 2: Ông/bà  ………………(người đại diện pháp luật)  có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu văn phòng đại diện công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

– Nơi nhận: CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY
– Như điều 3: (Ký, ghi rõ họ tên)

– Lưu.

 

Mọi thắc mắc về mẫu quyết định thành lập văn phòng đại diện hay cần hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện nhanh, Quý vị vui lòng liên hệ Luật Hoàng Phi để được hỗ trợ theo số 1900 6560.

5/5 - (5 bình chọn)