Mẫu quyết định thay đổi tên công ty 2023 mới nhất

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 2327 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Doanh nghiệp khi đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau thời gian hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà muốn thay đổi các nội dung đăng ký trong giấy chứng nhận để phù hợp với tình hình thực tế. Thay đổi tên của công ty là một trong các nội dung doanh nghiệp có thể đăng ký thay đổi.

Và quyết định thay đổi tên là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ thay đổi tên công ty. Để giúp quý vị nắm rõ về quyết định này, bài viết Quyết định thay đổi tên công ty, TBT Việt Nam xin cung cấp tới quý vị những thông tin:

Thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty?

Theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp thẩm quyền quyết định thay đổi tên công ty thì được quyết định bởi chủ sở hữu của công ty, cụ thể như:

– Đại hội đồng cổ đông nếu là Công ty cổ phần;

– Hội đồng thành viên nếu là Công ty TNHH hai thành viên trở lên;

– Chủ sở hữu công ty nếu là Công ty TNHH một thành viên;

– Các thành viên hợp danh nếu là Công ty hợp danh.

Chủ sở hữu công ty sẽ họp và ghi nhận về việc thay đổi tên công ty được thể hiện trong biên bản và họp Quyết định nộp kèm với hồ sơ Thông báo gửi lên Phòng đăng ký kinh doanh để được điều chỉnh thay đổi tên của công ty.

Hồ sơ thay đổi tên công ty

Hồ sơ thay đổi tên công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 108/2018/NĐ-CP bao gồm những giấy tờ sau:

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định tại phụ lục II.1 Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT;

– Quyết định của Chủ sở hữu/Hội đông thành viên/Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

– Bản sao hợp hệ biên bản cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần, của Hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty TNHH một thành viên của tổ chức ủy quyền cho nhiều cá nhân làm chủ sở hữu về việc thay đổi tên công ty

– Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ;

– Giấy ủy quyền để thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp ủy quyền cho đơn vị khác thực hiện thủ tục thay đổi tên công ty.

Mẫu quyết định thay đổi tên công ty

Trong phạm vi bài viết, chúng tôi xin cung cấp mẫu quyết định thay đổi tên công ty của công ty TNHH hai thành viên trở lên:

Download Tại đây

Các bước thay đổi tên công ty nhanh nhất

Bước 01Công ty xác định tên công ty mới

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014, Công ty lựa chọn tên doanh nghiệp mới thì khi thay đổi tên tiếng Việt thì tên viết tắt, tên bằng tiếng nước ngài cũng cần thay đổi và không được đặt tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp khác đã đăng ký trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Do vậy, Công ty để tránh bị trùng, tương tự hay nhầm lẫn với tên doanh nghiệp khác thì công ty cần tra cứu tên doanh nghiệp đã đăng ký trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Như vậy, sẽ đảm bảo tên mới có khả năng được chấp thuận

Bước 02 Công ty chuẩn bị đầy đủ một bộ hồ sơ theo đúng quy định của luật

Hồ sơ đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp được quy định cụ thể tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP.

Bước 03 – Công ty nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở kế hoạch và Đầu tư

Công ty sau khi chuẩn bị đầy đủ các thành phần có trong hồ sơ, công ty nộp có thể nộp trực tiếp hoặc ủy quyền cho cá nhân khác nộp tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước đó.

Lệ phí đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC là 50.000 đồng/lần

Bước 04Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, tên mới của công ty không trái với các quy định của Luật doanh nghiệp thì phòng đăng ký kinh doanh ra kết quả chấp thuận hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Bước 05 – Công ty khắc lại con dấu và các tiến hành thủ tục khác sau khi đổi tên

Do tên doanh nghiệp thể hiện trên con dấu, Công ty sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới phải tiến hành thủ tục khắc lại dấu theo tên mới đã đăng ký và cập nhật mẫu con dấu trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài khắc lại con dấu, công ty cần phải tiến hành các thủ tục khác như sau: Làm lại biển của công ty; Gửi công văn sang cơ quan thuế về việc thay đổi trên hóa đơn công ty; Làm thủ tục liên quan tới các cơ quan, đơn vị ngân hàng, bảo hiểm; Gửi công văn về việc thay đổi tên công ty đến các đối tác.

Trường hợp cần hỗ trợ thêm về Quyết định thay đổi tên công ty, Quý vị hãy liên hệ Công Ty Luật Hoàng Phi để được tư vấn theo số 1900 6560, trân trọng!

5/5 - (5 bình chọn)