Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 26/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 151 Lượt xem
5/5 - (19 bình chọn)

Thực tế có rất nhiều lý do khác nhau mà học sinh, sinh viên không thể đến trường để nhận bằng tốt nghiệp. Khi ủy quyền cho người khác đi nhận bằng tốt nghiệp sẽ cần có giấy ủy quyền. Nội dung bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ giới thiệu đến quý độc giả Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp.

Quy định của pháp luật liên quan đến ủy quyền

Theo Điều 138 Bộ Luật dân sự 2015 quy định về vấn đề ủy quyền như sau:

– Cá nhân, pháp nhân có thể ủy quyền cho cá nhân, pháp nhân khác xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

– Các thành viên hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân để thực hiện ủy quyền có thể thỏa thuận cử cá nhân, pháp nhân khác đại diện theo ủy quyền xác lập, thực hiện giao dịch dân sự.

– Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi có thể là người đại diện theo ủy quyền, trừ trường hợp pháp luật quy định giao dịch dân sự phải do người từ đủ mười tám tuổi trở lên xác lập, thực hiện.

Theo Điều 141 Bộ Luật dân sự 2015 thì người đại diện chỉ được xác lập, thực hiện giao dịch dân sự trong phạm vi đại diện theo căn cứ: Quyết định của cơ quan có thẩm quyền; Điều lệ của pháp nhân; Nội dung ủy quyền và các quy định khác của pháp luật.

Nhờ người khác lấy bằng tốt nghiệp được không?

Cá nhân là chủ của bằng tốt nghiệp có thể nhờ người thân đến trường để lấy bằng tốt nghiệp thay mình trong trường hợp vì lý do khách quan không thể đến được. Tuy nhiên thì cần phải có giấy ủy quyền và có xác nhận của địa phương nơi mà mình đang cư trú.

Bằng tốt nghiệp là loại giấy tờ rất quan trọng và không được cấp lại khi mất. Vì vậy nếu không vì lý do đặc biệt thì cá nhân là chủ của bằng tốt nghiệp nên tự đến trường nhận bằng tốt nghiệp như vậy sẽ hạn chế được những thủ tục phức tạp phải thực hiện như là viết giấy ủy quyền cho người khác và xin xác nhận tại địa phương của mình.

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là gì?

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp là mẫu giấy ghi nhận việc ủy quyền cho một người khác thực hiện nhận thay bằng tốt nghiệp trung học, tốt nghiệp đại học, tốt nghiệp cao đẳng…. trong trường hợp người nhận vì lý do chủ quan hoặc khách quan nào đó mà không thể trực tiếp tới nhận được.

Đây là một văn bản trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền được nhận bằng tốt nghiệp thay cho mình vì lý do nào đó không tham gia nhận bằng được.

Cách viết giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp thường có các nội dung chính như sau:

– Tương tự như các văn bản hành chính khác giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp phải có quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm.

– Phần kính gửi: Ghi rõ là ban giám hiệu trường phát bằng tốt nghiệp.

– Thông tin của người ủy quyền như Họ và tên, học sinh/sinh viên lớp; Khóa bao nhiêu?; Tốt nghiệp ngành/khoa gì? Năm tốt nghiệp;…

– Thông tin người được ủy quyền như Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Chứng minh nhân dân…

– Nội dung ủy quyền. Trong nội dung giấy ủy quyền cần trình bày ngắn gọn lý do viết giấy ủy quyền tránh trường hợp trình bày dài dòng, lan man không đúng trọng tâm.

– Cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã nêu.

– Chữ ký của người ủy quyền và người được ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Hiện nay không có quy định về mẫu chung đối với trường hợp ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp vì vậy quý độc giả có thể tham khảo Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp sau đây:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN NHẬN BẰNG TỐT NGHIỆP

Kính gửi: BAN GIÁM HIỆU TRƯỜNG….

               PHÒNG ĐÀO TẠO – TRƯỜNG ……………….

Em tên là …………………sinh ngày…………..…………tại……..……………

Sinh viên lớp……………….Khoa……………MSSV………………..

Tốt nghiệp ngành…………………….. bậc/hệ……….Năm tốt nghiệp…………..

CMND số………………….do CA tỉnh………………….cấp ngày………………

Vì lý do:…………………………………………………………………………….

Do không trực tiếp tới nhận bằng tốt nghiệp được, em gửi Thẻ sinh viên và giấy ủy quyền cho:

Ông (bà)………………………..sinh ngày……………………..tại…………

CMND số……………………..do CA tỉnh…………….cấp ngày…………….

đến làm thủ tục nhận thay em.

Em xin chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc này.

                                                                                       …….ngày….tháng….năm…

Người được ủy quyền

(ký, viết đủ họ tên)

Người ủy quyền

(ký, viết đủ họ tên)

Xác nhận của cơ quan (hoặc địa phương) người ủy quyền Xét duyệt của Phòng Đào tạo

Tải (download) Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

5/5 - (19 bình chọn)