Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh năm 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 05/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 987 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Khi thực hiện mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh, không ít chủ thể gặp khó khăn. Hiểu được điều này, TBT Việt Nam hướng dẫn bạn đọc chuẩn bị mẫu thông báo này một cách nhanh chóng, chính xác trong bài viết, mời Quý vị tham khảo:

Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh gồm những gì?

Theo điều 49, Nghị định 78/2015/NĐ-CP về thông báo bổ sung, thay đổi ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Hồ sơ bao gồm:

+ Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);

+ Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;

+ Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp,

+ Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh mới nhất

Mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh hiện được thực hiện theo hướng dẫn của Thông tư 02/2019/TT-BKHĐT. Dưới đây là mẫu Quý vị có thể tham khảo:

CÔNG TY   ……………………..

—————-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——— ***** ——–

Số: …………./TB-…………….

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

CỦA DOANH NGHIỆP

(Thay đổi lần thứ…………..)

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ……………..

  1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY …………………………………………………………………..

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………………………………………………………..

Do Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư ………………………. cấp ngày

Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………………….

  1. Họ và tên người đại diện theo pháp luật: …………………………………………………….

�3Cp style=”text-align: justify;”>Sinh ngày: ………………………… Dân tộc: …………………………. Giới tính: ………………

Quốc tịch: ………………………………………………………………………………………………….

CMND số ………………………………. Do Công an …………………… cấp ngày …………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………………..

Chỗ ở hiện tại: ……………………………………………………………………………………………

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH NHƯ SAU:

  1. Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh tế quốc dân)

Doanh nghiệp cam kết:

– Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung thông báo này;

 

…………., ngày…..tháng….năm…..

Kèm theo thông báo:
– …………………………………….– ……………………………………
Đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Hướng dẫn soạn thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

1/ Phần thông tin cơ bản về doanh nghiệp và người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:

Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp căn cứ theo tên đã đăng kí.

Mã số doanh nghiệp hoặc Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: Những thông tin này có ở trên hệ thống đăng ký kinh doanh hoặc trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đã được cấp trước đó

Phần thông tin về nhân thân của người đại diện theo pháp luật

2/ Phần thông tin nội dung của thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề kinh doanh là việc hoạt động với ngành nghề kinh doanh mới, bỏ ngành nghề kinh doanh đã đăng ký và sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh. Căn cứ theo nhu cầu khác nhau, việc thay đổi ngành nghề kinh doanh phụ thuộc vào quyết định của doanh nghiệp có những trường hợp sau:

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ thể như sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại mục 2

– Trường hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ ngành này sang ngành khác nhưng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 15 Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT.

Khi bỏ ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần điền đầy đủ tên ngành nghề, mã ngành nghề doanh nghiệp muốn bỏ. Mã ngành và tên ngành là mã ngành cấp 4 theo hệ thống ngành nghề kinh doanh ban hành theo Quyết định 20/2018/QĐ-TTg ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

Khi đăng ý bổ sung chi tiết ngành nghề kinh doanh, doanh nghiệp cần điền đầy đủ tên ngành, mã ngành nghề kinh doanh đã đăng ký. Chi tiết mà doanh nghiệp thêm vào phải đáp ứng nội dung theo luật định, đồng thời trích dẫn quy định của pháp luật chuyên ngành ( nếu có)

Các bước thay đổi ngành nghề kinh doanh

Quý khách hàng có nhu cầu thay đổi ngành nghề kinh doanh thực hiện theo thủ tục sau:

Bước 1: Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ như đã hướng dẫn ở trên

Bước 2: Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp thực hiện đăng ký kinh doanh (hoặc đăng ký online thông qua Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia)

Bước 3: Phòng đăng ký kinh doanh kiểm tra hồ sơ và giải quyết hồ sơ của doanh nghiệp.

Nếu hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

Bước 4: Doanh nghiệp nhận kết quả giải quyết hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Trên đây là mẫu thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh cùng các thông tin có liên quan khi thực hiện thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh TBT Việt Nam gửi tới bạn đọc. Trong quá trình tham khảo bài viết, nếu có thắc mắc, vui lòng liên hệ Công Ty Luật Hoàng Phi 1900 6560 để được tư vấn.

Tham khảo thêm về :

->>>>>> Mẫu điều lệ công ty tnhh

->>>>>> Mẫu điều lệ công ty cổ phần

5/5 - (5 bình chọn)