Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp 2023

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 03/01/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 2447 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập doanh nghiệp là thành thành phần không thể thiếu dù ở bất kỳ loại hình doanh nghiệp nào. Vậy quyết định thành lập doanh nghiệp là gì? Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp như thế nào. Bài viết Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp xin cung cấp các thông tin cần thiết tới quý vị:

Quyết định thành lập doanh nghiệp là gì?

Quyết định thành lập doanh nghiệp là quyết định thể hiện việc chủ sở hữu doanh nghiệp trao đổi, bàn bạc và đưa ra quyết định về việc mở doanh nghiệp để bắt đầu hoạt động, đây được coi là cơ sở nền tảng để cho doanh nghiệp tiến hành hoạt động kinh doanh một cách hợp pháp theo đúng quy định của pháp luật.

Theo quy định của Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 108/2018/NĐ-CP, mỗi một loại hình doanh nghiệp thì người quyết định thành lập doanh nghiệp bởi các chủ thể khác nhau, cụ thể như sau:

– Chủ sở hữu (trường hợp là tổ chức) ban hành quyết định nếu là công ty TNHH một thành viên.

– Hội đồng thành viên quyết định ban hành nếu là công ty TNHH hai thành viên.

– Đại hội đồng cổ đông ban hành nếu là công ty cổ phần.

– Hội đồng thành viên ban hành nếu là công ty hợp danh.

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp nói chung thì khi soạn thảo trong hồ sơ cần phải đảm bảo những nội dung như sau:

– Thông tin của tổ chức, cá nhân đứng ra quyết định thành lập doanh nghiệp

– Địa chỉ, ngày, tháng, năm soạn thảo quyết định

– Tên quyết định thành lập doanh nghiệp

– Các căn cứ để thành lập doanh nghiệp

– Nội dung của quyết định thành lập:

+ Thành viên tham gia góp vốn thành lập;

+ Tổng tài sản góp vốn;

+ Tên doanh nghiệp;

+ Trụ sở doanh nghiệp;

+ Các thông tin cá nhân của người đại diện chịu trách nhiệm quản lý trực tiếp số vốn góp;

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị/ Hội đồng thành viên/ Tổng giám đốc/ Giám đốc;

+ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Lưu ý: Trước khi thực hiện quyết định thành lập doanh nghiệp thì các thành viên thành lập doanh nghiệp phải có một biên bản cuộc họp ghi nhận về những nội dung mà các thành viên sáng lập đã thống nhất, nhất trí và trong đó cần đảm bảo những nội dung sau:

+ Tên biên bản họp với những mục đích gì?

+ Thông tin của các thành viên thm gia cuộc họp: Tên, CCCD/CMND, hộ khẩu đăng ký thường trú, chỗ ở hiện tại, số điện thoại,….

+ Nội dung góp vốn thành lập công ty

+ Mức góp vốn của từng thành viên để thành lập công ty

+ Bầu và biểu quyết những người giữ chức vụ quyền hạn quản lý và người đại diện pháp luật.

+ Chữ ký và ghi rõ họ tên của các thành viên

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp 1 thành viên

Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp một 1 thành viên chính là mẫu quyết định thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thì có 2 trường hợp là do cá nhân là chủ sở hữu và tổ chức làm chủ sở hữu. Tuy nhiên, chủ sở hữu thành lập công ty TNHH một thành viên là cá nhân theo quy định tại Nghị định 78/2015/NĐ-CP  về đăng ký doanh nghiệp thì không cần phải có quyết định thành lập công ty.

Trong trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức ủy quyền cho nhiều người thành lập hội đồng thành viên thì theo quy định của pháp luật cần phải có quyết định thành lập công ty của hội đồng thành viên.

Download Tại đây

Hướng dẫn soạn quyết định thành lập doanh nghiệp

Khi soạn thảo quyết định thành lập doanh nghiệp thì các cá nhân, tổ chức cần lưu ý như sau:

– Về hình thức của quyết định:

+ Phải có tên doanh nghiệp, Quốc hiệu tiêu ngữ, ngày tháng năm ban hành quyết định;

+ Phải ghi rõ của chủ thể ban hành quyết định thành lập doanh nghiêp: Hội đồng quản tri/Hội đồng thành viên;

+ Về căn cứ thành lập doanh nghiệp: Đầu tiên, cá nhân, tổ chức phải tuân thủ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp như: Luật doanh nghiệp, Nghị định 78/2015/NĐ-CP, Nghị định 108/2019/NĐ-CP,….; sau đó là biên bản họp của Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) hay hội đồng quản trị (đối với công ty cổ phần); và cuối cùng là do tình hình thực tế hoặc theo nhu cầu, nguyện vọng các thành viên.

– Về nội dung quyết định thành lập doanh nghiệp:

+ Quyết định thành lập doanh nghiệp cần phải cụ thể chi tiết rõ ràng, thể hiện rõ trong các điều mà các thành viên góp vốn thành lập nhất trí trong việc thành lập công ty tại biên bản cuộc họp thành lập công ty.

+ Các nội dung liên quan đến phần vốn góp của các thành viên cần phải công khai, minh bạch

+ Về người đại diện pháp luật hay tên của doanh nghiệp đều phải dựa trên tinh thần của đa số các thành viên đưa ra bàn bạc, lấy ý kiến biểu quyết và thống nhất tại biên bản cuộc họp trước đó.

+ Cần ghi rõ những chi tiết các thông tin và trách nghiệm của người được ủy quyền để giữ chức vụ quản lý trực vốn hay thực hiện quyền quản lý tại công ty.

– Cuối cùng, quyết định thành lập phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của thành viên tham gia sáng lập công ty.

Trong trường hợp có thắc mắc liên quan đến Mẫu quyết định thành lập doanh nghiệp, Quý vị vui lòng liên hệ TBT Việt Nam để được hỗ trợ theo số 1900 6560, trân trọng!

->>>Tham khảo thêm : Thay đổi đăng ký kinh doanh

5/5 - (4 bình chọn)