Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 25/11/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 240 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Tham gia bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội sẽ đem đến rất nhiều lợi ích và ưu đãi cho người dân. Vậy nếu trường hợp muốn tham gia hoặc muốn điều chỉnh thông tin tham gia thì làm thế nào? Qua nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ cung cấp cho Qúy khách về Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Mục đích của việc tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội được hiểu là khoản thay thế hoặc là bù đắp một phần thu nhập cho người lao động khi bị giảm hoặc mất thu nhập do rơi vào hoàn cảnh ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết.

Hiện nay, theo quy định của pháp luật hiện hành thì có 02 hình thức tham gia bảo hiểm xã hội, đó là bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong đó:

– Bảo hiểm xã hội bắt buộc được hiểu là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức mà người lao động và người sử dụng lao động bắt buộc phải tham gia.

– Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm do Nhà nước tổ chức và được Nhà nước hỗ trợ một phần, người tham gia bảo hiểm được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng sao cho phù hợp với thu nhập và hoàn cảnh của bản thân mình để được hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Trong khi đó, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc do Nhà nước tổ chức thực hiện không nhằm mục đích lợi nhuận, được áp dụng với các đối tượng do luật định để chăm sóc sức khỏe.

Như vậy có thể thấy bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện đều là những chính sách an sinh xã hội thiết thực đối với mỗi người dân. Bằng việc tham gia, người dân sẽ được ổn định cuộc sống khi không may gặp rủi ro. Có thể kể đến một vài hỗ trợ tích cực từ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế như:

– Khi ốm đau thì người dân sẽ được bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám, chữa bệnh và được hưởng chế độ ốm đau;

– Khi thai sản thì người lao động sẽ được nghỉ theo chế độ thai sản và nhận tiền hỗ trợ thai sản;

– Khi tai nạn lao động hoặc bệnh nghề nghiệp thì người lao động sẽ được hưởng chế độ chăm sóc, điều trị bệnh và đồng thời nhận trợ cấp theo chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Dù gặp rủi ro trong trường hợp nào (ốm đau, thai sản hay thương tật) đều được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe và nhận khoản trợ cấp tương ứng;

– Ngoài ra, trường hợp người tham gia bảo hiểm xã hội bị mất việc làm hoặc không có việc làm, nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định thì sẽ được hưởng bảo hiểm thất nghiệp với những khoản trợ cấp và hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm phù hợp;

Đặc biệt, sau một thời gian tham gia, nếu người lao động không còn nhu cầu tham gia bảo hiểm xã hội, đồng thời thuộc trường hợp theo luật định thì có thể làm hồ sơ để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội 1 lần.

 

Các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế gồm:

– Người lao động và người sử dụng lao động tham gia đóng;

– Người dân thuộc đối tượng được cơ quan bảo hiểm xã hội đóng;

– Người dân thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước đóng;

– Người dân thuộc đối tượng được Ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng;

– Người dân tham gia bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình;

– Người thuộc đối tượng được người sử dụng lao động đóng.

Theo đó, mỗi cá nhân sẽ chỉ nhận được một thẻ bảo hiểm y tế với mã số thẻ duy nhất, quỹ bảo hiểm y tế Việt Nam sẽ chi trả 1 phần hoặc là toàn bộ cho phí khi khám chữa bệnh, thanh toán các chi phí thuốc men trong quá trình khám chữa bệnh.

Về mức hưởng đối với Bảo hiểm y tế đúng tuyến được xác định như sau:

– 100% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng là bộ đội, công an, người có công với cách mạng, cựu chiến binh, trẻ em dưới 6 tuổi, người thuộc hộ nghèo…

– 95% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng là người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hàng tháng, người thuộc hộ cận nghèo…

– 80% chi phí khám, chữa bệnh đối với các đối tượng khác

Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế?

Quý khách có nhu cầu điều chỉnh thông tin hoặc muốn tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thì có thể tham khải mẫu tờ khai dưới đây.

Mẫu TK1-TS

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 505/QĐ-BHXH

 ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam)

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TỜ KHAI

THAM GIA, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

I. Áp dụng đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH do cơ quan BHXH cấp

[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa):……………………………………………. [02]. Giới tính:………..

[03]. Ngày, tháng, năm sinh:………. /……….. /…………… [04]. Quốc tịch:……………………….

[05]. Dân tộc:……………………….. [06]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:……………………………

[07]. Điện thoại:………………………………. [08]. Email (nếu có):……………………………………

[09]. Nơi đăng ký khai sinh: [09.1]. Xã:……………………………………………….. [09.2]. Huyện:

…………………………………………………………………. [09.3]. Tỉnh:…………………………………

[10]. Họ tên cha/mẹ/giám hộ (đối với trẻ em dưới 6 tuổi): ………………………………………….

[11]. Địa chỉ nhận kết quả: [11.1]. Số nhà, đường/phố, thôn/xóm:………………………………..

[11.2]. Xã:……………………………. [11.3]. Huyện:…………………………. [11.4]. Tỉnh:…………

[12]. Kê khai Phụ lục Thành viên hộ gia đình (phụ lục kèm theo) đối với người tham gia tra cứu không thấy mã số BHXH và người tham gia BHYT theo hộ gia đình để giảm trừ mức đóng.

II. Áp dụng đối với người tham gia đã có mã số BHXH đề nghị đăng ký, điều chỉnh thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT

[13]. Mã số BHXH:………………………………………………… [14]. Điều chỉnh thông tin cá nhân:

[14.1]. Họ và tên (viết chữ in hoa):…………………………………………. [14.2]. Giới tính:……..

[14.3]. Ngày, tháng, năm sinh: …… /……….. /…………….. [14.4]. Nơi đăng ký khai sinh:

Xã…………………………………. Huyện:……………………………………. Tỉnh:………………………

[14.5]. Số CMND/CCCD/Hộ chiếu:………………………………………………………………………

[15]. Mức tiền đóng: …………………………..  [16]. Phương thức đóng:……………………………

[17]. Nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu: …………………………………………………………..

[18]. Nội dung thay đổi, yêu cầu khác: …………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………

[19]. Hồ sơ kèm theo (nếu có): …………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………

 

XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ

………, ngày …… tháng …… năm ………
Người kê khai

 

 

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Mẫu tờ khai tham gia điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế? Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến tổng đài 1900 6560 để được hỗ trợ trực tiếp.

5/5 - (6 bình chọn)