Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 26/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 168 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Chuyển trường học có thể do nhiều lý do khác nhau như: thay đổi địa điểm sinh sống, muốn đến một trường học phù hợp hơn… Và khi muốn chuyển trường, học sinh và phụ huynh học sinh phải làm thủ tục theo quy định. Vậy mẫu giấy chuyển trường như thế nào? Quý vị hãy cùng chúng tôi tìm hiểu mẫu giấy giới thiệu qua nội dung bài viết sau đây.

Hồ sơ chuyển trường

Khi làm thủ tục chuyển trường, điều quan trọng nhất là cần phải chuẩn bị một bộ hồ sơ theo quy định. Theo đó, thành phần hồ sơ bao gồm các tài liệu như sau:

– Đơn xin chuyển trường theo quy định;

– Có bằng tốt nghiệp của các cấp học dưới bản sao công chứng, chứng thực;

– Giấy khai sinh của học sinh bản sao có công chứng, chứng thực;

– Giấy giới thiệu về việc chuyển trường do Hiệu trưởng nhà trường nơi chuyển đi cấp;

– Sổ hộ khẩu hoặc là giấy tạm trú do cơ quan có thẩm quyền cấp;

– Học bạ của học sinh.

Thủ tục chuyển trường như thế nào?

Thủ tục chuyển trường sẽ được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Học sinh hoặc là phụ huynh học sinh sẽ viết đơn xin chuyển trường và gửi đến ban giám hiệu nhà trường hoặc là bộ phận có thẩm quyền tiếp nhận đơn.

Bước 2: Sau khi tiếp nhận đơn thì bộ phận có thẩm quyền sẽ xem xét giải quyết đơn và hẹn ngày cụ thể trả hồ sơ chuyển trường cho học sinh để có thể hoàn tất các thủ tục tiếp theo.

Nếu học sinh đó đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của nhà trường thì sẽ được ban giám hiệu chấp nhận đơn và được nhận kết quả gồm có xác nhận trong đơn về việc đồng ý cho học sinh chuyển trường, giấy giới thiệu của nhà trường, học bạ của học sinh, bảng kết quả học tập đối nếu học sinh chuyển trường trong năm học.

Bước 3: Sau khi đơn xin chuyển trường đã được chấp nhận thì học sinh hoặc phụ huynh sẽ đem các giấy tờ trên đến nộp tại trường nơi mình chuyển đến.

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mầm non

PHÒNG GD&ĐT……
TRƯỜNG………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: ………….

….. , ngày …..tháng…..năm ….

GIẤY GIỚI THIỆU

————–

Kính gửi: Hiệu trưởng trường mầm non

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu: em …………

Là học sinh lớp….., năm học……..của trường …………….

Được chuyển đến: Để học………năm học………… ở trường ……………..

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em…………. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày…..tháng …. năm…….


Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.
K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Tải (Download) Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường mầm non

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học

PHÒNG GD&ĐT……………
TRƯỜNG TH……………
..

Số: ………………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

….…………. , ngày….. tháng…. năm………

GIẤY GIỚI THIỆU
————–

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Tiểu học……………………….

Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu em:……………………….

Là học sinh lớp……, năm học……… của trường Tiểu học

Được chuyển đến: Để học lớp……, năm học………… ở trường Tiểu học……………………….

Đề nghị Quý nhà trường tạo điều kiện hết sức giúp đỡ em……………….. hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập.

Giấy này có giá trị đến hết ngày……tháng….. năm……/.

Nơi nhận:
– Như trên;

– Lưu: VT, Nvd.
K/T HIỆU TRƯỞNG

P. HIỆU TRƯỞNG

Tải (Download) Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường tiểu học

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THCS

ỦY BAN NHÂN DÂN……….

TRƯỜNG THCS……………

Số:……./GGT-ĐK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do –Hạnh phúc

……….., ngày …… tháng ……. Năm 201..…

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG………………..….

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS………………………

Giới thiệu em: …………………………………………

Sinh ngày: …………………..…… tại: ……………

Đã (đang ) học lớp: ………… Năm học: ……..…

KẾT QUẢ HỌC TẬP

Học lực: …………… Hạnh kiểm: …………………

Được lên lớp: ………..……….. Năm học: ……….

Nay xin chuyển trường đến: Nay xin chuyển trường đến: …………………………..…

Đề nghị Quý trường tạo điều kiện giúp em:…………………….…được tiếp tục học.

                                                                                                   Ngày … tháng …. Năm 20……

                                                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Tải (Download) Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THCS

Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THPT

GIẤY GIỚI THIỆU CHUYỂN TRƯỜNG

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT ……………….….

Hiệu trưởng Trường …………………………………………………………….………………….……..

Em:………………………………………………….………………………….……………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………………….……

Nơi sinh:………………………………………….…………………………………………………………

Là học sinh lớp ………..…………………….…………… năm học ……………..………. của Trường chúng tôi.

Nay chuyển đến Trường THPT ………………………..……………………………………………….

Kính đề nghị Ban Giám hiệu xét cho em ………………..………………………………………….. được học tại Quý trường.

Lý do: Theo nguyện vọng gia đình.

…………, ngày …….tháng …….năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

Tải (Download) Mẫu giấy giới thiệu chuyển trường THPT

Trên đây là nội dung bài viết mẫu giấy giới thiệu chuyển trường. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

5/5 - (5 bình chọn)