Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất 2023

  • Tác giả: Thùy Linh |
  • Cập nhật: 01/06/2023 |
  • Biểu mẫu |
  • 1818 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thành lập địa điểm kinh doanh là quyết định quan trọng của doanh nghiệp nhằm mở rộng quy mô về không gian, phạm vi hoạt động. Thành lập địa điểm kinh doanh cần thực hiện theo thủ tục pháp luật quy định.

Trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ gửi đến các thông tin hữu ích có liên quan đến thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh, đặc biệt là cung cấp mẫu Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh để Quý vị tham khảo.

Điều kiện thành lập địa điểm kinh doanh?

Trụ sở chính của doanh nghiệp và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp là hai khai niệm rất dễ nhầm lẫn bởi đây đều là địa chỉ tiến hành các công việc liên quan đến hoạt động của công ty. Tuy nhiên thực tế đây là lai địa điểm hoàn toàn khác nhau. Nếu như địa chỉ trụ sở chính của công ty là địa điểm liên lạc của công ty trên lãnh thổ VIệt Nam. địa chỉ được xác định gồm số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử hay nói cách khác đây là địa chỉ liên lạc của công ty, thì địa điềm kinh doanh chính là địa điểm mà doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh của mình, ví dụ như nhà máy, nhà xưởng,…

Hiện nay, do nhu cầu về kinh doanh, mở rộng sản xuất, thuận tiện trong quá trình kinh doanh, rất nhiều doanh nghiệp đã lựa chọn thành lập địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên, không phải nhà đầu tư nào cũng nắm rõ những điều kiện cungx như trình tự, thủ tục để thành lập địa điểm kinh doanh. Dưới đây là những điều kiện mà các chủ thể có thể tham khảo để có thể thành lập địa điểm một cách thuận lợi và nhanh chóng nhất.

Địa điểm kinh doanh cũng là một đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp hoặc trụ thuộc chi nhánh của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đưa những hoạt động của doanh nghiệp đi vào vận hành thực tế.Do vậy, điều kiện để thành lập địa điểm kinh doanh cũng có những điểm tương đồng với điều kiện thành lập doanh nghiệp hoặc thành lập chi nhánh doanh nghiệp. Cụ thể:

– Lĩnh vựa mà địa điểm kinh doanh hoạt động phải là những ngành nghề được pháp luật cho phép kinh doanh;

– Tên địa điểm phải đúng theo quy định của pháp luật về tên doanh nghiệp (Tên địa điểm kinh doanh cần được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt hoặc các chữ cái như f, j, z, w, chữ số hoặc ký hiệu; tên địa điểm có thể bằng tiếng Việt hoặc tiếng nước ngoài nhưng phải đảm bảo theo đúng quy định).

– Địa điểm kinh doanh phỉa hợp pháp;

– Cung cấp đủ các hồ sơ tài liệu đăng ký thành lập văn phòng đại diện theo quy định của pháp luật;

– Đóng đầy đủ, đúng hạn các khoản phí, lệ phí theo quy định củ pháp luật.

Hồ sơ thành lập địa điểm kinh doanh

Trước khi gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh, chủ thể nộp hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm các giấy tờ, thông tin sau:

– Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế;

Tên đầy đủ của Doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính, tên, địa chỉ chi nhánh của doanh nghiệp (nếu có) (Trường hợp địa điểm kinh doanh đặt tại tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi chi nhánh đặt trụ sở)

– Tên, địa chỉ của địa điểm kinh doanh;

– Ngành nghề hoạt động của địa điểm kinh doanh;

– Thông tin cá nhân cảu người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Họ tên, chứng minh nhân dân/hộ chiếu, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, nơi ở hiện tại quy định tại Điều 10 Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp của người đứng đầu địa điểm kinh doanh)

– Thông tin cá nhân (Họ tên, chữ ký) của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc thông tin của người đứng đầu chi nhánh nếu địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh.

– Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu địa điểm kinh doanh (Trường hợp người đứng đầu không phải người đại diện theo pháp luật, cổ đông hoặc thành viên của công ty)

– Giấy giới thiệu hoặc giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ, nhận kết quả đăng ký địa điểm kinh doanh (Bản photo công chứng CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền).

Mẫu quyết định thành lập địa điểm kinh doanh mới nhất

Quý vị có thể tham khảo mẫu Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh dưới đây TBT Việt Nam cung cấp:

CÔNG TY CỔ PHẦN…. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:… Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  …, ngày… tháng… năm…

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY …

– Căn cứ tại Luật doanh nghiệp 2014

Căn cứ Điều lệ quy định của công ty …………………………..

Căn cứ từ biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông của công ty…

Xét tình hình về các hoạt động phát triển của công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập mới địa điểm kinh doanh của công ty cụ thể:

1. Tên địa điểm kinh doanh:……………………………….

2. Địa chỉ của địa điểm kinh doanh:………………………

Điều 2: Theo điều lệ của công ty thì nội dung quyết định này được thực hiện và đảm bảo tuân theo đúng các quy định về pháp luật.

Điều 3: Thời gian thực hiện là:………………………………..

Điều 4: quyết định này có hiệu lực từ ngày ký quyết định này, các phòng ban và các bộ phận có trách nhiệm thực hiện theo quyết định này.

Nơi nhận: TM/  ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔNG TY

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

– Theo như điều 4

– Lưu

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)

Hướng dẫn soạn quyết định thành lâp địa điểm kinh doanh

Để quyết định thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh không quá phức tạp. Tuy nhiên cũng cần phải điền các thông tin vào mẫu đăng ký chi tiết và cuj thể để quá trình thực hiện thủ tục đăng ký được diễn ra nhanh chóng hơn.

Dưới đây là hướng dẫn soạn quyết định thành lập địa điểm kinh doanh:

– Điều 1: Điền chi tiết tên và địa chỉ cụ thể của địa điểm kinh doanh;

– Điều 3: Điền rõ thời gian triển khai thực hiện quyết định thành lập địa điểm kinh doanh

Ngoài ra, khi soạn mẫu Quyết định thành lập địa điểm kinh doanh, người soạn hồ sơ cần chú ý đến thể thức trình bày văn bản, về chính tả và câu từ phù hợp để Quyết định thành lập được hoàn chỉnh nhất.

->>> Tham khảo : Mẫu giấy ủy quyền

5/5 - (5 bình chọn)