Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 26/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 165 Lượt xem
5/5 - (13 bình chọn)

Giấy ủy quyền sử dụng đất là gì, các mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất được viết như thế nào là vấn đề quan tâm của không ít người. Nội dung bài viết dưới đây chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết hơn về Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất.

Giấy ủy quyền sử dụng đất là gì?

Giấy ủy quyền sử dụng đất là văn bản được sử dụng khi chủ sở hữu muốn ủy quyền sử dụng hợp pháp cho các cá nhân hoặc tổ chức thay mình sử dụng đất.

Trên thực tế vì một số lý do nhất định mà chủ sở hữu đất không thể trực tiếp đứng ra hoàn thành thủ tục liên quan đến đến đất đai có thể ủy quyền lại cho người thân, bạn bè,.. đứng ra thực hiện các giấy tờ như mua bán đất, mua bán các tài sản liên quan đến đất.

Có nên làm giấy ủy quyền sử dụng đất?

Trong một số trường hợp, việc ủy quyền sử dụng đất cũng có thể gây ra một số điều bất lợi nhất định. Để đảm bảo lợi ích tốt nhất khi có tranh chấp pháp lý diễn ra, chỉ nên làm giấy ủy quyền việc sử dụng đất trong trường hợp nắm rõ khả năng người được ủy quyền thực hiện việc ủy quyền đó trên thực tế.

Trong trường hợp mua bán đất, thì không nên lập giấy ủy quyền sử dụng đất, vì hợp đồng ủy quyền không có giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Và hợp đồng ủy quyền có thể chấm dứt trong một số trường hợp, điều này tạo sự bất lợi cho người mua đất rất cao.

Nội dung giấy ủy quyền sử dụng đất

Các mẫu giấy ủy quyền khá đơn giản nhưng các nội dung cần được trình bày rõ ràng, cụ thể. Bên cạnh đó, giấy ủy quyền sử dụng đất cần được công chứng tại các Cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp giữa cả bên mua và bán đất, tránh các tranh chấp không đáng có về sau.

Nội dung giấy ủy quyền bao gồm:

– Họ và tên, địa chỉ cư trú của bên ủy quyền và bên được ủy quyền;

– Thông tin về phần đất được ủy quyền sử dụng;

– Phạm vi ủy quyền;

– Thời hạn ủy quyền;

– Quyền và nghĩa vụ của bên ủy quyền, bên nhận ủy quyền;

– Thù lao thực hiện công việc theo ủy quyền;

– Phương thức xử lý tài sản trên đất;

– Trường hợp chấm dứt ủy quyền;

– Cách thức giải quyết tranh chấp;

– Chữ ký hoặc điểm chỉ xác nhận của các bên.

Cách viết giấy ủy quyền sử dụng đất

Khi viết giấy ủy quyền sử dụng đất cần lưu ý một số nội dung như sau:

– Cần phải ghi rõ thông tin về hiện trạng phần đất được ủy quyền như diện tích, vị trí, số thửa, số tờ bản đồ, số Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian được cấp…

– Liệt kê phạm vi những công việc được ủy quyền như ở, kinh doanh, mua bán…

– Thỏa thuận về cách thức xử lý tài sản có trên đất và hoa lợi, lợi tức có được từ những tài sản đó trong thời gian ủy quyền.

– Người nhận ủy quyền chỉ được phép thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền.

Căn cứ theo quy định tại Điều 141 và Điều 143 Bộ luật dân sự 2015 thì người nhận ủy quyền chỉ có thể thực hiện những công việc nhân danh bên ủy quyền và được hưởng các quyền trong giấy ủy quyền.

Tuy nhiên, người nhận ủy quyền vẫn có thể thực hiện những công việc vượt quá phạm vi ủy quyền nếu được sự đồng ý của người ủy quyền.

Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

Hiện nay không có quy định chung về Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất vì vậy quý độc giả có thể tham khảo mẫu dưới đây:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc sử dụng đất

– Căn cứ Bộ luật dân sự 2015

– Căn cứ vào các văn bản hiến pháp hiện hành.

……., ngày…… tháng…… năm 20…… ; chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN:

Họ và tên: ………………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: …………………………………

Số CMND/CCCD: …………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ………

Quốc tịch: ……………………………………………………

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN: 

Họ và tên: ……………………………………………………………………

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………

Số CMND: …………………. Ngày cấp: ……………………. Nơi cấp: ………

Quốc tịch: ……………………………………………………………

1. Nội dung ủy quyền:

1.1.  Phạm vi Ủy quyền

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

1.2. Thời gian Ủy quyền

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quyền và nghĩa vụ của các bên

2.1. Quyền và nghĩa vụ của Bên Ủy quyền

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Quyền và Nghĩa vụ của Bên được Ủy quyền

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Cam kết của các bên

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản….

4. Cam kết của các bên

– Hai bên cam kết sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật về mọi thông tin ủy quyền ở trên.

– Mọi tranh chấp phát sinh giữa bên ủy quyền và bên được ủy quyền sẽ do hai bên tự giải quyết.

Giấy ủy quyền trên được lập thành ………. bản, mỗi bên giữ ……… bản.

BÊN ỦY QUYỀN BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Tải (download) Mẫu giấy ủy quyền sử dụng đất

5/5 - (13 bình chọn)