Mẫu giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 26/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 183 Lượt xem
Đánh giá post

Công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự khi có sự thay đổi về nơi sống, học tập và làm việc phải làm thủ tục chuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định của pháp luật. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn về thủ tục và mẫu giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự.

Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự là gì?

Giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự là mẫu giấy dùng để xin phép chuyển nghĩa vụ quân sự từ địa phương này sang địa phương khác, từ địa phương sang trường học hoặc đơn vị, cơ quan nơi công tác mới. Điều này đã được luật hóa, cụ thể tại Điều 7 Nghị định 13/2016/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe nghĩa vụ quân sự.

Do đó, nếu khi thay đổi nơi cư trú, nơi học tập hoặc nơi làm việc thì thông thường công dân sẽ bị yêu cầu giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự bởi trước đó người này đã đăng ký tại địa phương – nơi cư trú.

Như vậy, có thể thấy, giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự là giấy tờ chứng minh một công dân đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại một địa phương. Nhưng sau đó do thay đổi nơi cư trú, nơi học tập hoặc nơi làm việc nên phải xin phép chuyển nghĩa vụ quân sự đến địa phương khác.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự

Công dân khi thay đổi nơi cư trú, học tập, làm việc cần phải xin giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự cần phải đến Ban chỉ huy quân sự cấp xã, phường để làm thủ tục.

Mẫu giấy di chuyển nghĩa vụ quân sự chỉ được cấp cho những công dân đã thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự trước đó.

Thủ tục xin cấp giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự

Thứ nhất: Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đi

Hồ sơ bao gồm:

Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;

– Bản chụp Giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy chứng nhận đăng ký quân nhân dự bị (mang theo bản chính để đối chiếu);

– Bản chụp giấy giới thiệu chuyển hộ khẩu do cơ quan công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và đơn vị hành chính tương đương về thay đổi nơi cư trú hoặc quyết định của người đứng đầu cơ quan, tổ chức về thay đổi nơi làm việc, học tập mới (mang theo bản chính để đối chiếu).

Thứ hai: Đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến

Hồ sơ gồm:

– Giấy giới thiệu di chuyển đăng ký nghĩa vụ quân sự hoặc Giấy giới thiệu di chuyển quân nhân dự bị;

– Phiếu quân nhân dự bị.

Trình tự thực hiện

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày đến nơi cư trú hoặc nơi làm việc, học tập mới, công dân có trách nhiệm đến Ban Chỉ huy quân sự cấp xã để trực tiếp đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến. Trường hợp cơ quan, tổ chức không có Ban Chỉ huy quân sự thì người đứng đầu hoặc người đại diện hợp pháp của cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tổ chức cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến tại nơi cư trú.

Trong thời hạn 01 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm hướng dẫn cho công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến; vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị; lập Phiếu quân nhân dự bị.

Trong thời hạn 10 ngày, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tổng hợp kết quả báo cáo Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện. Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện tổng hợp, quản lý danh sách công dân đăng ký nghĩa vụ quân sự chuyển đến, Phiếu quân nhân dự bị; vào Sổ đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ hoặc Sổ đăng ký quân nhân dự bị.

Mấu giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

……., ngày…… tháng…….năm 20…

ĐƠN XIN DI CHUYỂN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

Kính gửi: Ban chỉ huy quân sự quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh

Tôi là:………………………………………………….Sinh ngày:…………………

Hộ khẩu thường trú:…………………………………………………………………

Nơi ở hiện nay:………………………………………………………………………

 Tôi xin trình bày một việc như sau:

(Trình bày thời điểm đăng ký, lý do phải di chuyển nghĩa vụ quân sự)

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

Vào ngày ……. tháng……….năm ……… tôi đã đăng ký nghĩa vụ quân sự tại Ban chỉ huy quân sự…………….. và đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự số: ………………………/CNĐK ngày………………….

Vào ngày ………… tôi nhận được quyết định của ……………… cử đi học tại ….

Do đó, nay tôi làm đơn này để xin quý cơ quan xem xét, chấp thuận cho tôi được di chuyển nghĩa vụ quận sự đến Ban chỉ huy quân sự huyện/quận …………………. (nơi chuyển đến) để thuận tiện cho việc học và phục vụ trong quân đội của tôi.

Tôi xin cam đoan những lời khai trong tờ đơn này là hoàn toàn đúng sự thật. Rất mong quý cơ quan xem xét, tạo điều kiện để tôi hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

                                                                                                                                                                                                            Người làm đơn

Tải (Download) Mẫu giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự

Trên đây là nội dung bài viết mẫu giấy giới thiệu di chuyển nghĩa vụ quân sự. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Đánh giá post