Mẫu bản cam kết không tái phạm

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Biểu mẫu |
  • 199 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Trong cuộc sống có rất nhiều trường hợp cần sử dụng đến bản cam kết. Trong đó bản cam kết không tái phạm là một trong những văn bản đặc thù của các bản cam kết có ý nghĩa để cam kết không xảy ra những lỗi đã cam kết. Bài viết sau chúng tôi xin chia sẻ mẫu bản cam kết không tái phạm để độc giả quan tâm có thể theo dõi.

Bản cam kết không tái phạm là gì?

Mẫu biên bản cam kết không tái phạm hay các bản cam kết là văn bản do chủ thể lập ra nhằm thực hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của bản thân cam kết trước vấn đề cụ thể. Bản cam kết không tái phạm sẽ giúp cho các cơ quan cũng như cá nhân chấp hành nghiêm chỉnh hơn những điều khoản và thực hiện đúng chế độ và quy định của công ty, tập thể.

Bên cạnh đó việc sử dụng các mẫu giấy cam kết không tái phạm là điều rất cần thiết cho nhân viên cũng như các cơ quan, giúp công việc được thực hiện và đi vào nề nếp hơn. Những nội quy, quy định không bị phá bỏ, đồng thời với các chủ thể khi đã ký cam kết mà vi phạm chắc chắn sẽ có những phương pháp xử lý phù hợp với những hành vi ấy.

Các trường hợp sử dụng bản cam kết không tái phạm

Thông thường bản cam kết không tái phạm cũng được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực lao động như:

Doanh nghiệp cử người lao động đi học tập nhằm nâng cao kiến thức hoặc đi tu nghiệp ở nước ngoài yêu cầu người được cử cam kết sau khi đã hoàn thành khóa học phải tiếp tục làm việc;

Doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo nghề yêu cầu người học nghề cam kết sau khi hoàn thành khóa đào tạo cần phải làm việc cho doanh nghiệp;

Người lao động mới được tuyển dụng cam kết chấp hành nội quy và quy chế của doanh nghiệp;

Người đăng ký thi tuyển và xét tuyển cam kết phục vụ lâu dài tại đơn vị, nếu vi phạm sẽ tự động viết đơn xin thôi việc;

Nội dung của bản cam kết không tái phạm

Thông thường nội dung của bản cam kết không tái phạm gồm có bố cục 3 phần như sau:

Phần mở đầu gồm các thông tin về quốc hiệu tiêu ngữ (Cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam/ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc), tên mẫu đơn cụ thể bản cam kết không tái phạm; Ngày, tháng, năm thực hiện bản cam kết;

Phần nội dung: Kính gửi chủ thể nào (chủ thể gửi bản cam kết mà người viết gửi đến); Thông tin cá nhân họ tên ngày tháng năm sinh, chứng minh thư nhân dân/thẻ căn cước công dân, ….; Nội dung bản cam kết không tái phạm; lời cam kết của chủ thể.

Phần kết thúc: Chủ thể ký và ghi rõ họ tên vào bản cam kết.

Mẫu bản cam kết không tái phạm

Để giúp độc giả quan tâm có thể tham khảo Mẫu bản cam kết không tái phạm sau của chúng tôi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

——-o0o——-

                                                                    ……, ngày….. tháng….. năm……..

BẢN CAM KẾT KHÔNG TÁI PHẠM

Kính gửi: …………………………………………………………………………….

Tên tôi là…………..………………………………………………………………

Ngày sinh: ………………………………Giới tính:…………………………

Điện thoại liên hệ: ………………………………….………………

Mã số thuế (nếu có): ………………………………………..……

Số CMND/CCCD/: ……………….. Ngày cấp: ………….. Nơi cấp: ….……..

Địa chỉ cư trú/trụ sở:……………………….…………

Nơi làm việc: …………………….……………Chức vụ: ……….……………….

Tôi cam kết các nội dung sau đây:

…………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………….

Nếu vi phạm các điều cam kết trên, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Công ty.

                                                                                 Người cam kết

                                                                               

                                                                               (Ký ghi rõ họ tên)

Tải (Download) Mẫu bản cam kết không tái phạm

Hướng dẫn viết bản cam kết không tái phạm

Khi viết bản cam kết không tái phạm các chủ thể cần ghi rõ các thông tin sau:

Thứ nhất phần kính gửi rõ ràng là cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị nơi người lao động làm việc hoặc học nghề.

Về nơi làm việc với người được tuyển để học nghề và tham gia đào tạo nghề không cần ghi; với người lao động mới được tuyển dụng và người đã làm việc lâu năm hoặc là người được cử đi đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn thì ghi chức danh, chức vụ cũng như bộ phận làm việc trong cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp. Nội dung cam kết sẽ tùy thuộc vào mục đích làm biên bản cam kết không tái phạm.

Người viết căn cứ vào nội dung đã thỏa thuận với người sử dụng lao động, cũng như nội quy doanh nghiệp để xác định rõ trách nhiệm của mình nếu vi phạm các điều đã cam kết trong biên bản cam kết không tái phạm. (Ví dụ: Nếu vi phạm, tôi xin chủ động xin thôi việc và bồi thường toàn bộ chi phí đào tạo).

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về vấn Mẫu bản cam kết không tái phạm.  Chúng tôi hi vọng rằng bạn có thể vận dụng các kiến thức trên để sử dụng trong công việc và cuộc sống.

5/5 - (5 bình chọn)