Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất 2024

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 05/01/2024 |
  • Biểu mẫu |
  • 2004 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Để các sản phẩm trí tuệ của mình được bảo hộ bởi Luật Sở hữu trí tuệ thì tác giả phải tiến hành đăng ký với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Đối với các sáng chế mới được phát minh cũng vậy. Tuy nhiên chủ thể lại không biết phải đăng ký như thế nào? Cơ quan nào sẽ tiến hành giải quyết? Do đó qua nội dung bài viết dưới đây, TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách về Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất theo quy định pháp luật hiện hành.

Đơn đăng ký sáng chế là gì?

Đơn đăng ký sáng chế là mẫu văn bản dùng trong thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền mà theo đó chủ thể sẽ theo quy định của pháp luật soạn thảo mẫu đơn theo quy định để đăng ký sáng chế  của mình với cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhằm giúp cho sản phẩm do mình tạo ra được bảo hộ bởi luật sở hữu trí tuệ.

Đơn đăng ký sáng chế gồm những gì?

Theo quy định của pháp luật hiện hành thì đơn đăng ký sáng chế hiện nay bắt buộc phải bao gồm các loại giấy tờ sau:

– Tờ khai đăng ký sáng chế được soạn thảo theo nội dung và hình thức quy định theo mẫu 01-SC Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư 01/2007/TT-BKHCN (2 bản)

– Bản mô tả sáng chế trong phạm vi bảo hộ sáng chế (2 bản)

– Chứng từ nộp phí, lệ phí

Để đảm bảo đơn đăng ký sáng chế của Qúy khách được hợp lệ thì cần lưu ý một số điểm như:

Đơn đăng ký sáng chế phải đáp ứng các quy định chung được quy định cụ thể trong Thông tư 01/2007/TT-BKHCN

Nội dung của đơn phải rõ ràng, chỉ rõ đối tượng được đăng ký bảo hộ ở đây là gì?

Đảm bảo đối tượng được đăng ký sáng chế phải phù hợp với quy định tại Khoản 12 Điều 4 Luật sở hữu trí tuệ

Theo đó đối tượng được đăng ký sáng chế bao gồm các sản phẩm tồn tại dưới dạng vật thể  như các máy móc, thiết bị, chi tiết máy, các bộ phận lắp ráp…

Ngoài ra đối tượng được đăng ký sáng chế còn tồn tại dưới dạng các quy trình hoặc các phương pháp mang tính kỹ thuật, sản xuất…được áp dụng vào trong vận hành của máy móc, hoạt động sản xuất nhằm đem lại được nhiều lợi ích, đạt hiệu quả cao trong công việc.

– Đơn đăng ký sáng chế phải được tình bài thống nhất được quy định tại Điều 101 Luật sở hữu trí tuệ như:

+ Một đơn chỉ được yêu cầu đăng ký sáng chế cho một đối tượng duy nhất

+ Một đơn chỉ được yêu cầu đăng ký sáng chế có một nhóm đối tượng có thể là đối tượng dùng để tạo ra đối tượng còn lại hoặc dùng để thực hiện, sử dụng đối tượng c�C3n lại.

Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất

Hiện nay tại mẫu đơn đăng ký sáng chế được được pháp luật quy định cụ thể tại Phụ lục A ban hành kèm theo Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN

Sau đây tổng đài TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho Qúy khách Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất hiện nay:

Download Tại đây

Hướng dẫn ghi đơn đăng ký sáng chế

Khi Quý khách tiến hành điền tờ đơn đăng ký sáng chế thì lưu ý phải điền đầy đủ thông tin theo các mục trong tờ đơn, cụ thể:

– Mục tên sáng chế:

Ở phần này Qúy khách sẽ ghi tên của đối tượng đăng ký bằng sáng chế mà chủ sở hữu đặt, phải đảm bảo tên được ghi trong mục này trùng khớp với tên gọi được ghi nhận trong các giấy tờ khác của đơn đăng ký.

Nói một cách đơn giản thì Qúy khách phải tự lựa chọn tên gọi cho đối tượng sáng chế và phải đảm bảo tên gọi được thống nhất trong tất cả các loại giấy tờ liên quan đến đơn đăng ký.

– Mục chủ đơn:

Tại đây Qúy khách chỉ cần ghi đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến chủ sở hữu của sáng chế, bao gồm các nội dung chủ yếu như: Họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, số chứng minh thư, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số điện thoại, email liên hệ…

Trong trường hợp chủ đơn lại chính là tác giả thì lưu ý đánh dấu x vào ô có nội dung này.

Nếu chủ đơn gồm nhiều chủ thể khác nhau thì nội dung này sẽ ghi thông tin của chủ thể đầu tiên.

– Mục đại diện của chủ đơn:

Ở phần này Qúy khách chỉ điền thông tin khi đơn đăng ký sáng chế được thực hiện bởi người đại diện

Khi đó tiếp tục điền đầy đủ các thông tin cá nhân liên quan đến người đại diện

– Mục tác giả:

Điền đầy đủ các thông tin liên quan đến tác giả của sáng chế

Nếu sáng chế có từ 2 tác giả trở lên thì mục này sẽ ghi tên và thông tin của tác giả đầu tiên trong danh sách, những tác giả còn lại sẽ được liệt kê trang bổ sung

– Mục yêu cầu hưởng quyền ưu tiên:

Nếu có yêu cầu thì Qúy khách tích dấu x vào ô có nội dung đồng ý

Trong trường hợp không cần thì sẽ không điền phần này.

– Mục yêu cầu thẩm định nội dung: Nếu Qúy khách có yêu cầu thì đánh dấu x vào ô đồng ý tương ứng

– Mục chuyển đổi đơn: Tương tự nếu có nhu cầu thì đánh dấu x vào ô vuông có nội dung tương ứng

– Mục phí và lệ phí: Đánh dấu x vào nội dung những khoản phí và lệ phí đã nộp theo quy định

– Cam kết của chủ đơn: Tại đây chủ đơn hoặc người đại diện làm đơn theo ủy quyền của tác giả sẽ trực tiếp ký tên, nếu là pháp nhân thì đóng dấu công ty.

– Phần trang bổ sung: Đây sẽ là trang mà chủ đơn liệt kê thông tin của các tác giả còn lại trong trường hợp tác giả là nhiều cá nhân hoặc là pháp nhân.

Nộp đơn đăng ký sáng chế ở đâu?

Sau khi Qúy khách đã hoàn tất việc chuẩn bị đơn đăng ký sáng chế theo Mẫu đơn đăng ký sáng chế mới nhất hướng dẫn phía trên thì Qúy khách tiến hành nộp đơn đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam.

Khi có nhu cầu đăng ký sáng chế, quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp tới Công ty Luật Hoàng Phi để tham khảo thông tin và yêu cầu sử dụng dịch vụ.

5/5 - (5 bình chọn)