Thủ tục Thành lập công ty thiết kế nội thất

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 23/06/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 43 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Với sự phát triển của xã hội hiện nay lĩnh vực cung ứng, thiết kế nội thất cũng không ngừng phát triển. Để việc kinh doanh đúng pháp luật cũng như tăng uy tín thương hiệu va khả năng giao kết thương mại thì Thủ tục thành lập công ty thiết kế nội thất là một vấn đề được nhiều người quan tâm.

Thiết kế nội thất là gì?

Thiết kế nội thất là việc tổ chức không gian hợp lý theo công năng sử dụng, bố trí đồ đạc thiết bị thỏa mãn nhu cầu sử dụng và cảm xúc của người dùng, cùng với đó là sự kết hợp hài hòa của chất liệu, màu sắc, ánh sáng, nghệ thuật, công nghệ và điều kiện tự nhiên môi trường.

Thiết kế nội thất hoàn toàn phụ thuộc vào cách chúng ta cảm nhận không gian, là một phần tất yếu trong cuộc sống hằng ngày và ảnh hưởng đến cách ta sống, làm việc, vui chơi và thư giãn. Những căn nhà thoải mái, văn phòng bố trí hiệu quả hay những khu vực công cộng đẹp chính là thành quả của thiết kế nội thất.

Cần chuẩn bị những gì khi thành lập công ty thiết kế nội thất?

Trước khi thực hiện thủ tục thành lập công ty thiết kế nội thất cần chuẩn bị những thông tin sau đây:

– Lựa chọn loại hình công ty

Tuỳ thuộc vào quy mô hoạt động, vốn thành lập công ty, tuỳ nhu cầu, mong muốn của quý khách hàng trong hoạt động kinh doanh để lựa chọn được loại hình doanh nghiệp phù hợp.

– Đặt tên công ty

+ Tên công ty phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp không được đặt tên trùng hoặc tên gây nhầm lẫn với tên của doanh nghiệp đã đăng ký trước đó, không được sử dụng tên cơ quan nhà nước;

+ Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, tên của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp để làm toàn bộ hoặc một phần tên riêng của doanh nghiệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó;

+ Không sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc.

– Địa chỉ trụ sở chính:

Trụ sở chính của doanh nghiệp đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp và được xác định theo địa giới đơn vị hành chính; có số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).

– Ngành nghề kinh doanh

Công ty được đăng ký kinh doanh ngành nghề kinh doanh, đầu tư theo quy định pháp luật Việt Nam. Hiện nay cơ sở pháp lý để công ty lựa chọn và đăng ký mã ngành kinh doanh theo quy định sẽ căn cứ vào Quyết định 27/2018 Hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam.

– Vốn điều lệ

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu công ty cam kết góp vào công ty khi đăng ký thành lập doanh nghiệp và được ghi trong Điều lệ công ty.

Hồ sơ thành lập công ty thiết kế nội thất gồm những gì?

Khi thành lập công ty việc chuẩn bị hồ sơ rất quan trọng. Đối với mỗi loại hình công ty sẽ có yêu cầu khác nhau về hồ sơ cụ thể theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP như sau:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Thủ tục thành lập công ty thiết kết nội thất

Thủ tục thành lập công ty thiết kế nội thất được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Lựa chọn loại hình công ty để thành lập

Theo quy định của pháp luật hiện hành có các loại hình doanh nghiệp là công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

Trên cơ sở quy mô hoạt động, vốn, ngành nghề kinh doanh,…để lựa chọn được loại hình công ty phù hợp.

Bước 2: Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty

Sau khi đã lựa chọn được loại hình công ty thì tổ chức, cá nhân sẽ tiến hành chuẩn bị hồ sơ thành lập công ty thiết kết nội thất theo nội dung đã hướng dẫn ở trên.

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty và nhận kết quả

– Sau khi hoàn thiện bước soạn hồ sơ sẽ nộp hồ sơ đến Phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoặc và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.

– Nếu hồ sơ hợp lệ Phòng đăng ký kinh doanh sẽ ra thông báo phản hồi và sẽ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ ra thông báo và trả hồ sơ về để giải quyết thiếu xót và chỉnh sửa, bổ sung.

Thành lập công ty thiết kế nội thất bao lâu?

Khi thực hiện thủ tục thành lập công ty một vấn đề được rất nhiều người quan tâm đó là thời gian thành lập công ty.

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì:

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp đăng ký doanh nghiệp; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho người thành lập doanh nghiệp. Trường hợp từ chối đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Như vậy thời gian thành lập công ty thiết kế nội thất theo quy định của pháp luật là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Tuy nhiên thực tế thời gian này có thể kéo dài hơn nếu phải sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Tại sao nên chọn dịch vụ thành lập công ty thiết kế nội thất?

Thực tế thấy được rằng thủ tục thành lập công ty nói chung và thủ tục thành lập công ty thiết kế nội thất nói riêng tương đối khó khăn đặc biệt là đối với những người chưa có kiến thức pháp luật về doanh nghiệp và thực hiện thủ tục này lần đâu.

Do đó thay vì tự mình thực hiện nhiều tổ chức, cá nhân đã lựa chọn các đơn vị uy tín để ủy quyền thành lập công ty. Quý khách hàng nên lựa chọn dịch vụ thành lập công ty trọn gói bởi sẽ được các luật sư, chuyên viên tư vấn chi tiết các quy định của pháp luật hiện hành về thành lập công ty.

Trên cơ sở những thông tin khách hàng cung cấp các chuyên viên sẽ tiến hành soạn thảo hồ sơ, nộp hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền, theo dõi hồ sơ, nhận kết quả và bàn giao cho khách hàng.

Quý khách hàng sẽ không cần phải thực hiện bất kì công việc gì mà chỉ cần nhận kết quả cuối cùng là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trên đây là nội dung bài viết của TBT Viet Nam về nội dung thủ tục thành lập công ty thiết kế nội thất mong rằng sẽ cung cấp những thông tin hữu ích cho quý độc giả trong quá trình thực hiện thủ tục thành lập công ty.

5/5 - (8 bình chọn)