Thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 05/12/2022 |
 • Tư vấn doanh nghiệp |
 • 75 Lượt xem
5/5 - (11 bình chọn)

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh nói riêng và thành lập hộ kinh doanh nói chung không quá phức tạp nhưng đang là thử thách với nhiều cá nhân, hộ gia đình khi tự mình thực hiện. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ có những chia sẻ giúp hỗ trợ phần nào cho việc thực hiện thành lập hộ kinh doanh của Quý độc giả. Do đó, Quý vị đừng bỏ qua!

Tại sao nhu cầu thành lập hộ kinh doanh tại Đông Anh ngày càng lớn?

Đông Anh là một Huyện ngoại thành, ở vị trí cửa ngõ phía Bắc của Thủ đô Hà Nội, nằm trong vùng quy hoạch phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ và du lịch đã được Chính phủ và Thành phố phê duyệt, là đấu mối giao thông quan trọng nối Thủ Đô Hà Nội với các Tỉnh phía Bắc.

Huyện có 33,3 km đường sông (sông Hồng, sông Đuống, sông Cà Lồ) và 20 km sông nội Huyện (sông Thiếp – Ngũ Huyện khê), có 33 km đường sắt, 4 ga thuộc các tuyến Hà Nội đi Lào Cai; Hà Nội – Thái Nguyên và có đường QL3, quốc lộ Thăng Long – Nội Bài, QL 23.

Huyện Đông Anh có 2 khu công nghiệp lớn: Khu công nghiệp Đông Anh và khu công nghiệp Thăng Long. Ngoài ra, trên địa bàn Huyện còn có một số làng nghề truyền thống đang được đầu tư và phát triển mạnh tại các xã Liên Hà, Vân Hà, Dục Tú…. Đóng trên địa bàn Huyện có trên 700 công ty TNHH, 355 công ty cổ phần, 105 doanh nghiệp tư nhân, gần 30 công ty nhà nước, 11 công ty TNHH nhà nước một thành viên và trên 13.000 hộ kinh doanh cá thể.

Vào cuối năm 2020, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và đưa ra tầm nhìn từ 2020 đến 2025, huyện Đông Anh cùng với 4 huyện khác sẽ được lên quận. Cùng với việc lên quận, huyện định hướng khai phá nền kinh tế, tăng trưởng mạnh mẽ trong tương lai, thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn đến tham gia và phát triển.

Những lưu ý trước khi thành lập hộ kinh doanh tại Đông Anh

Để việc thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh trở nên thuận lợi hơn, Quý vị cần lưu ý một số vấn đề như sau:

Thứ nhất: Về người có quyền thành lập hộ kinh doanh

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 80 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 4 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp thì:

Cá nhân, thành viên hộ gia đình là công dân Việt Nam có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự có quyền thành lập hộ kinh trừ các trường hợp sau đây:

– Người chưa thành niên, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Cũng cần lưu ý thêm, cá nhân, thành viên hộ gia đình chỉ được đăng ký một hộ kinh doanh trong phạm vi toàn quốc và được quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong doanh nghiệp với tư cách cá nhân. Cá nhân, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh không được đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thứ hai: Về ngành, nghề kinh doanh

Tương tự với doanh nghiệp, hộ kinh doanh được tự do kinh doanh những ngành, nghề pháp luật không cấm.

Khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư quy định cấm các hoạt động đầu tư kinh doanh sau đây:

 1. a) Kinh doanh các chất ma túy quy định tại Phụ lục I của Luật này;
 2. b) Kinh doanh các loại hóa chất, khoáng vật quy định tại Phụ lục II của Luật này;
 3. c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;
 4. d) Kinh doanh mại dâm;

đ) Mua, bán người, mô, xác, bộ phận cơ thể người, bào thai người;

 1. e) Hoạt động kinh doanh liên quan đến sinh sản vô tính trên người;
 2. g) Kinh doanh pháo nổ;
 3. h) Kinh doanh dịch vụ đòi nợ.

Việc sản xuất, sử dụng sản phẩm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này trong phân tích, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, y tế, sản xuất dược phẩm, điều tra tội phạm, bảo vệ quốc phòng, an ninh thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Hộ kinh doanh được quyền kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện kể từ khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và phải bảo đảm đáp ứng các điều kiện đó trong suốt quá trình hoạt động. Việc quản lý nhà nước đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và kiểm tra việc chấp hành điều kiện kinh doanh của hộ kinh doanh thuộc thẩm quyền của cơ quan chuyên ngành theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Thứ ba: Về tên hộ kinh doanh

Tên hộ kinh doanh bao gồm: Cụm từ “Hộ kinh doanh” + Tên riêng của hộ kinh doanh.

Trong đó:

– Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, có thể kèm theo chữ số, ký hiệu.

– Không được sử dụng từ ngữ, ký hiệu vi phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của dân tộc để đặt tên riêng cho hộ kinh doanh.

– Hộ kinh doanh không được sử dụng các cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp” để đặt tên hộ kinh doanh.

– Tên riêng hộ kinh doanh không được trùng với tên riêng của hộ kinh doanh đã đăng ký trong phạm vi cấp huyện.

Thứ tư: Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh

Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.

Quy trình thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh

Quý vị chuẩn bị 01 bộ hồ sơ thành lập hộ kinh doanh gồm:

– Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo mẫu Phụ lục III-1 Danh mục các mẫu văn bản sử dụng trong Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh (Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư);

– Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

– Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.

Bước 2: Nộp hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh

Hiện nay, cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thành lập hộ kinh doanh là cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện – Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. Như vậy, hồ sơ thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh được nộp tại Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện Đông Anh.

Bước 3: Nhận Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (nếu hồ sơ hợp lệ)

Khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền trao Giấy biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ.

Cách thức đơn giản để đăng ký hộ kinh doanh – bạn đã biết chưa?

Để đơn giản hóa thủ tục thành lập hộ kinh doanh tại huyện Đông Anh nói riêng và thành lập hộ kinh doanh nói chung, Quý vị có thể ủy quyền cho Luật Hoàng Phi thay mình thực hiện thủ tục. Chúng tôi đã và đang cung cấp dịch vụ thành lập hộ kinh doanh nhằm giúp các cá nhân, hộ gia đình nhanh chóng bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh của mình, không vướng phải vấn đề pháp lý với những rủi ro bị xử phạt trong tương lai. Chúng tôi cam kết:

– Dịch vụ chất lượng:

Dịch vụ chúng tôi đem đến cho Khách hàng không đơn thuần chỉ hỗ trợ cho một bước nào đó của thủ tục thành lập hộ kinh doanh mà từ A-Z, tức là hỗ trợ cả trước, trong và sau khi thành lập hộ kinh doanh.

Bởi đội ngũ nhân viên thực hiện dịch vụ là các Luật sư, chuyên viên được đào tạo bài bản, chuyên môn vững vàng với nhiều năm kinh nghiệm làm thủ tục, dịch vụ của chúng tôi được chú trọng, chỉn chu ở từng khâu.

– Dịch vụ nhanh chóng:

Chúng tôi thỏa thuận rõ ràng về thời gian thực hiện thủ tục, minh bạch các thông tin trong hợp đồng dịch vụ pháp lý. Với bề dày kinh nghiệm làm việc với nhiều khách hàng và cơ quan nhà nước có liên quan, chúng tôi kịp thời tháo gỡ những vướng mắc (nếu có phát sinh) trong quá trình xử lý hồ sơ, từ đó, kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh sẽ đến tay Khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

– Dịch vụ với mức chi phí hợp lý:

Chi phí là yếu tố được chúng tôi cân nhắc kỹ càng khi triển khai dịch vụ, bởi chúng tôi hiểu rằng, nhu cầu thành lập hộ kinh doanh chủ yếu đến từ các cá nhân, hộ gia đình với mức vốn hạn chế. Do đó, mức chi phí chúng tôi đưa ra sau khi cân nhắc kỹ càng, chắc chắn phù hợp với khả năng tài chính của tất cả các Khách hàng.

Để được báo phí, biết thêm thông tin khác về dịch vụ, Quý vị hãy liên hệ ngay tới hotline của chúng tôi: 0981.378.999. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ!

 

5/5 - (11 bình chọn)