Thay đổi đăng ký kinh doanh công ty TNHH hai thành viên

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 26/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 560 Lượt xem
5/5 - (4 bình chọn)

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thay đối đăng ký kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi có nhu cầu.

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thay đổi từ một đến nhiều thông tin khác nhau trong một lần thay đổi. Việc thay đổi đăng ký kinh doanh có liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Và trong bài viết này, TBT Việt Nam sẽ tư vấn về thủ tục , thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên.

Công ty TNHH hai thành viên là gì?

Công ty TNHH hai thành viên là loại hình doanh nghiệp có từ 02 thành viên đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân, thành viên Công ty TNHH hai thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi vốn đã góp vào doanh nghiệp trừ một số trường hợp theo quy định.

Công ty TNHH hai thành viên có những đặc điểm nổi bật như sau:

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên có tư cách pháp nhân tính từ ngày mà công ty dịch vụ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần, trừ trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sang công ty cổ phần.

– Công ty TNHH hai thành viên trở lên được phát hành trái phiếu theo quy định của luật doanh nghiệp và pháp luật khác có liên quan.

Giấy đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên phải bao gồm các nội dung theo quy định tại Khoản 6 Điều 47 Luật Doanh nghiệp năm 2020:

6. Giấy chứng nhận phần vốn góp phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty;

b) Vốn điều lệ của công ty;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức;

d) Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;

đ) Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp;

e) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên

Hầu hết, các thông tin ghi nhận trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty TNHH hai thành viên trở lên đều có thể thay đổi được, Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện thay đổi nhiều nội dung trong một lần làm thủ tục chứ không phải mỗi một lần thực hiện thủ tục là một nội dung. Cụ thể, thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên bao gồm các nội dung sau:

– Thay đổi thành viên/cổ đông của Công ty TNHH hai thành viên

– Thay đổi con dấu Công ty TNHH hai thành viên

– Thay đổi tên công ty bao gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính: chuyển trụ sở chính về địa chỉ khác

– Thay đổi ngành nghề kinh doanh bao gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

– Thay đổi vốn điều lệ bao gồm: tăng vốn điều lệ, giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp/cổ phần giữa các thành viên/cổ đông

– Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên

Quý vị thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên sẽ thực hiện theo hướng dẫn như sau:

Thứ nhất: Công ty TNHH hai thành viên chuẩn bị hồ sơ thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ phụ thuộc theo nội dung thay đổi cụ thể là gì. Hồ sơ đăng ký sẽ như sau:

– Đối với nội dung thay đổi con dấu công ty:

+ 01 Thông báo thay đổi con dấu theo mẫu quy định

+ 01 Bản sao giấy chứng nhận đầu tư

+ 01 Bản sao giấy chứng nhận đăng ký thuế

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh con dấu)

+ Một số giấy tờ khác theo quy định.

– Đối với thay đổi địa chỉ công ty TNHH hai thành viên:

+ 01 Thông báo thay đổi địa chỉ công ty theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc thay đổi trụ sở chính của Hội đồng thành viên.

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi địa chỉ công ty của Hội đồng thành viên.

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi kinh doanh trụ sở chính)

+ Một số giấy tờ có liên quan khác.

– Đối với nội dung thay đổi tên công ty TNHH hai thành viên:

+ 01 Thông báo thay đổi tên công ty theo mẫu quy định

+ 01 Quyết định về việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên

+ 01 Bản sao biên bản cuộc họp đề cập đến việc thay đổi tên công ty của Hội đồng thành viên.

+ 01 Giấy ủy quyền (nếu sử dụng dịch vụ đăng ký thay đổi tên công ty)

+ Một số giấy tờ có liên quan khác.

Ngoài ra, với các nội dung thay đổi khác, doanh nghiệp sẽ thực hiện chuẩn bị hồ sơ tương tự như đã nêu ở trên.

Thứ hai: Nộp hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh sẽ được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư của tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Thứ ba: Nhận kết quả của thủ tục

Hồ sơ đủ điều kiện cơ quan nhà nước sẽ ghi nhận nội dung thay đổi trong giấy đăng ký kinh doanh.

Trường hợp bị từ chối thay đổi, cơ quan nhà nước sẽ trả lời bằng văn bản.

Chi phí thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên

Lệ phí nhà nước là khoản phí khoản phí bắt buộc mà mọi cá nhân, tổ chức phải đóng khi thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên. Khoản phí này được pháp luật quy định tại Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực từ 20 tháng 9 năm 2019.

Cụ thể, theo biểu phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp ban hành kèm theo Thông tư số 47/2019/TT-BTC thì lệ phí đăng ký doanh nghiệp (bao gồm: cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp) là 50.000 đồng/ lần.

Trên đây là nội dung tư vấn về thay đổi đăng ký kinh doanh Công ty TNHH hai thành viên. Mọi thắc mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ với TBT Việt Nam qua số Hotline: 0981.378.999

5/5 - (4 bình chọn)