Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 26/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 230 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Sự thay đổi cổ đông trong công ty cổ phần là một vấn đề khá quen thuộc. Liên quan đến vấn đề này nhiều người đặt câu hỏi Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Chúng tôi sẽ tư vấn cụ thể vấn đề này để giúp quý khách hàng dễ dàng thực hiện thủ tục này thông qua bài viết Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh.

Cổ đông và các loại cổ đông?

Cổ đông là người nắm giữ một hay nhiều cổ phần, tức nắm giữ phần vốn điều lệ công ty cổ phần được chia ra nhiều phần bằng nhau. Cổ đông có quyền sở hữu với các phần cổ phần này, gắn liền với sự sống còn của công ty của công ty cổ phần, được hưởng quyền lợi, ưu đãi hay chịu những tổn thất gắn liền với phần cổ phần mình sở hữu.

Cổ đông của công ty cổ phần tùy thuộc vào loại cổ phần mà họ sở hữu sẽ được chia ra loại cổ đông như sau: cổ đông sáng lập, cổ đông phổ thông, và cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi khác như cổ đông ưu đãi cổ tức, cổ đông ưu đãi biểu quyết, cổ đông ưu đãi hoàn lại.

Cổ đông sáng lập là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.

Một công ty cổ phần phải có ít nhất 3 cổ đông trở lên, và có quyền hạn trong phạm vi sở hữu cổ phần của mình, và có thể thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp mình sở hữu trong phạm vi theo quy định pháp luật.

Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh

Theo Điều 30 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật này. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có phát sinh thay đổi, doanh nghiệp phải đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Khi có phát sinh việc thay đổi một trong các thông tin quy định tại Điều 28 dưới đây thì phải thay đổi đăng ký kinh doanh:

+ Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

+ Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định nêu trên thì có thể thấy rằng công ty cổ phần phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi vốn điều lệ của công ty. Hay nói cách khác Cơ quan đăng ký kinh doanh chỉ quản lý cổ đông sáng lập của công ty cổ phần, không trực tiếp quản lý đối với cổ đông phổ thông. Vì vậy, Doanh nghiệp chỉ phải thực hiện thủ tục thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với cơ quan đăng ký kinh doanh trong trường hợp góp thêm vốn dẫn đến tăng vốn điều lệ hoặc chuyển nhượng cổ phần dẫn đến thay đổi cổ đông sáng lập của công ty. Trường hợp doanh nghiệp chỉ chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông phổ thông, không làm thay đổi vốn điều lệ, Công ty chỉ cần thực hiện thay đổi và lưu hồ sơ trong nội bộ của công ty, không cần thực hiện thủ tục thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh khi thay đổi cổ đông?

Như đã tư vấn ở phần trên thì nếu như việc thay đổi cổ đông sáng lập dẫn đến thay đổi vốn điều lệ của công ty thì công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Chúng tôi sẽ tư vấn cho quý khách hàng thủ tục thực hiện như sau:

– Hồ sơ cần chuẩn bị:

+ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

+ Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi vốn điều lệ;

+ Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

+ Trong trường hợp người đi nộp không phải là người đại diện theo pháp luật thì người được ủy quyền phải nộp văn bản uỷ quyền kèm bản sao hợp lệ Chứng minh nhân dân hoặc CCCD

– Nộp hồ sơ:

+ Doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

+ Có 02 cách thức để nộp hồ sơ, cụ thể:

Cách 1: Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Cách 2: Đăng ký qua mạng tại Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bằng chữ ký số công cộng hoặc sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh (đối với Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh phải đăng ký qua mạng).

– Thời gian giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Trên đây là những những tư vấn của chúng tôi về vấn đề Thay đổi cổ đông có phải thay đổi đăng ký kinh doanh. Nếu Quý khách còn thắc mắc gì vấn đề này hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết liên quan đến thay đổi đăng ký kinh doanh, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp.

5/5 - (7 bình chọn)