Khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

  • Tác giả: Phương Thảo |
  • Cập nhật: 26/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 676 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Để tiến hành hoạt động kinh doanh, đầu tư một cách công khai, minh bạch và được nhà nước thừa nhận, các chủ thể phải thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh thông qua một loại hình cụ thể do nhà nước quy định như đăng ký doanh nghiệp hay đăng ký hộ kinh doanh. Trong một số trường hợp, theo quy định pháp luật phải thay đổi đăng ký kinh doanh ban đầu. Vậy khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh?

Thay đổi đăng ký kinh doanh chính là hoạt động thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tự quyết định thay đổi các vấn đề trong đăng ký doanh nghiệp.Theo quy định tại Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, chủ doanh nghiệp tiến hành thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với các vấn đề cụ thể sau:

– Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Thay đổi tên doanh nghiệp;

– Thay đổi thành viên hợp danh đối với loại hình công ty hợp danh; Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối vói loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;

– Thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp;

– Thay đổi thành viên đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Thay đổi chủ sở hữu đối với loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên;

– Thay đổi chủ doanh nghiệp đối với loại hình doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích;

– Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

– Bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh;

– Thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân;

– Thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

– Thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

– Thay đổi nội dung đăng ký thuế;

– Thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp, thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài, thông báo chào bán cổ phần riêng lẻ, thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền.

Để giúp Quý khách hàng hiểu rõ hơn thông tin khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh? Chúng tôi xin đưa ra ví dụ như sau:

Ví dụ như theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc hợp tác xã theo quy định của pháp luật về hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và phải có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỷ đồng, trừ các trường hợp sau:

– Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên quy định tại Điều 5 Nghị định này;

– Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ bất động sản quy định tại Chương IV Luật Kinh doanh bất động sản.

Như vậy, khi muốn tiến hành hoạt động kinh doanh bất động sản thì buộc phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Nếu đã là doanh nghiệp thì phải bổ sung ngành, nghề kinh doanh và thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp để đáp ứng đủ các điều kiện mà pháp luật về kinh doanh bất động sản đặt ra . Đây là một trong những minh chứng cụ thể cho nhu cầu, mục đích của hoạt động thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp).

Ngoài trường hợp pháp luật trao quyền thay đổi đăng ký kinh doanh (thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp) cho chủ doanh nghiệp thì thay đổi đăng ký kinh doanh còn được biết đến là một biện pháp cưỡng chế hành chính của nhà nước đối với doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định của pháp luật.

Ví dụ, theo quy định tại khoản 4 Điều 19 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP, Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo yêu cầu doanh nghiệp xâm phạm đổi tên doanh nghiệp khi nhận được thông báo của chủ thể quyền sở hữu công nghiệp về việc quyền sở hữu công nghiệp bị xâm phạm. Như vậy, nếu doanh nghiệp có tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp của doanh nghiệp khác sẽ phải thay đổi đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Trên đây là những nội dung nhằm giải đáp thắc mắc: Khi nào phải thay đổi đăng ký kinh doanh? Trường hợp cần tư vấn thêm về pháp luật doanh nghiệp hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, Quý vị có thể liên hệ chúng tôi theo số 1900 6560.

->>> Tham khảo thêm : thành lập văn phòng đại diện

->>> Tham khảo thêm : thay đổi người đại diện theo pháp luật

5/5 - (5 bình chọn)