Giấy phép thành lập công ty như thế nào?

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 26/03/2024 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 172 Lượt xem
5/5 - (20 bình chọn)

Thực tế thấy được rằng nhiều người thường nhầm lẫn giữa hai khái niệm giấy phép kinh doanh và Giấy phép thành lập công ty, cho rằng hai loại giấy này là một. Tuy nhiên theo quy định của Luật Doanh nghiệp thì hai loại giấy phép này khác nhau hoàn toàn về mặt pháp lý.

Giấy phép thành lập công ty là gì?

Giấy phép thành lập công ty là giấy chứng nhận mà cơ quan nhà nước đã cấp cho các cá nhân lập hộ kinh doanh, tổ chức hay doanh nghiệp hoạt động kinh doanh.

Khi được cấp Giấy phép thành lập công ty hay còn gọi là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng nghĩa với việc nhà nước công nhận và xác lập một tổ chức kinh doanh, theo đó tư cách của chủ thể kinh doanh sẽ có sự khác biệt so với các cá nhân kinh doanh.

Giấy phép này bảo hộ quyền sở hữu tên, số giấy tờ pháp lý doanh nghiệp theo các quy định của pháp luật từ đó giúp các cơ quan nhà nước có thể dễ dàng theo dõi và quản lý việc kinh doanh, tham gia bảo hiểm và những quy trình khác của các doanh nghiệp.

Khi cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ cấp giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì Sở Kế hoạch và đầu tư thẩm định, kiểm tra các điều kiện theo quy định, nếu hồ sơ hợp lệ thì sẽ được cấp giấy phép hoạt động kinh doanh.

Điều kiện để được cấp giấy phép thành lập công ty

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Luật Doanh nghiệp 2020 thì doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:

– Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;

– Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 39 và 41 của Luật Doanh nghiệp;

– Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;

– Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì doanh nghiệp được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật.

+ Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu được cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện;

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác, doanh nghiệp gửi văn bản đề nghị cấp lại đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

+ Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét cấp lại trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị.

Nội dung của giấy phép thành lập công ty

Giấy phép thành lập công ty bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

– Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp;

– Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;

– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; đối với thành viên hợp danh của công ty hợp danh; đối với chủ doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân.

+ Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân.

Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 28 của Luật Doanh nghiệp

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới;

Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì Cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ sung cho doanh nghiệp. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới thì phải thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Vì sao phải xin giấy phép thành lập công ty?

– Xin Giấy phép thành lập công ty là bước bắt buộc cần phải thực hiện đối với hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp nhằm hợp pháp hóa hoạt động kinh doanh là công khai minh bạch.

– Khi thành lập công ty đồng nghĩa với việc doanh nghiệp sẽ được pháp luật công nhận là có tồn tại, có vốn, có chức năng kinh doanh các ngành nghề như đã đăng ký. Điều này sẽ giúp đối tác an tâm và tin tưởng hơn khi ký kết các hợp đồng.

– Là cơ sở tạo được hình ảnh, niềm tin về doanh nghiệp và các sản phẩm đang kinh doanh trong tâm trí khách hàng, là bằng chứng xác thực nhất chứng minh việc kinh doanh hợp pháp đảm bảo an toàn cho khách hàng.

– Đối với người tiêu dùng có thể yên tâm sử dụng các sản phẩm kinh doanh của doanh nghiệp là sản phẩm an toàn, đảm bảo, không chứa chất độc hại.

Giấy phép thành lập công ty khác giấy phép kinh doanh như thế nào?

Giấy phép thành lập công ty hay còn gọi là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp.

+ Trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp không thể hiệu thời hạn hiệu lực của giấy phép.

– Giấy phép kinh doanh là giấy phép được cấp cho doanh nghiệp có kinh doanh ngành nghề có điều kiện như: Giấy phép bán lẻ thuốc lá, giấy phép bán lẻ thuốc tây, giấy phép bán lẻ rượu,…

+ Thông thường thì giấy phép kinh doanh sẽ là giấy phép con được cấp sau giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

+ Giấy phép kinh doanh thể hiện cụ thể về thời hạn hiệu lực, thường thời hạn sẽ là từ vài tháng đến vài năm.

->>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty tnhh 

->>>> Tham khảo thêm: Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

5/5 - (20 bình chọn)