Thủ tục thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 28/07/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 26 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thành lập công ty là việc thực hiện các thủ tục mà pháp luật quy định để khai sinh ra một công ty mới, thủ tục này được luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn khác quy định. Trong nội dung bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị thủ tục thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên.

Giới thiệu huyện Phú Xuyên, thành phố Hà Nội

Huyện Phú Xuyên nằm ở phía nam của thủ đô Hà Nội, nằm cách trung tâm thành phố khoảng 30 km, cách sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 60 km, cách trung tâm thành phố Hải Phòng khoảng 110 km.

Huyện Phú Xuyên có 27 đơn vị hành chính cấp xã trực thuộc bao gồm 2 thị trấn và 25 xã.

Kinh tế Phú Xuyên hiện tại chủ yếu vẫn là nông nghiệp, dịch vụ và công nghiệp đang phát triển, Phú Xuyên có nhiều làng nghề tiểu thủ công nghiệp tiêu biểu như Xuân La (Phượng Dực) với làng nghề Tò he truyền thống, Chuyên Mỹ là làng nghề khảm trai truyền thống; thêu ren ở Sơn Hà, Dân Chủ (Phúc Tiến), Nam Tiến; nghề làm giấy ở Hồng Minh; nghề may mặc ở, Vân Từ; nghề đóng giày ở Phú Yên; nghề dệt lụa ở Quang Trung; nghề mây tre đan ở Phú Túc, Minh Tân; nghề mộc dân dụng ở Tân Dân,…

Tiếp tục phát huy vốn nghề thủ công truyền thống, sản xuất công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của huyện vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá, đạt 252,03 tỷ đồng năm 2003, tăng 7,7% so với năm 2002. Trong đó, các ngành hàng đạt mức tăng trưởng cao là: may mặc 51%, hàng mây tre đan xuất khẩu 22,1%, khảm, sơn mài 24,5%, cơ khí và công nghiệp khác 43,4%,…

Quyền thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên

Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định các tổ chức, cá nhân có quyền thành lập công ty, trừ những trường hợp sau đây:

+ Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

+ Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

+ Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước;

+ Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật doanh nghiệp, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

+ Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

+ Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh;

+ Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Thành lập công ty gì tại huyện Phú Xuyên?

Khi thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên, cá nhân, tổ chức phải lựa chọn loại hình doanh nghiệp. Dựa vào quy mô công ty, số lượng người góp vốn, hình thức kinh doanh… mà có thể lựa chọn thành lập một trong 5 loại hình doanh nghiệp sau đây:

Một là: Doanh nghiệp tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.

Hai là: Công ty hợp danh

Công ty hợp danh là doanh nghiệp, trong đó

+ Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn;

+ Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty;

+ Thành viên góp vốn là tổ chức, cá nhân và chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã cam kết góp vào công ty.

Ba là: Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là doanh nghiệp, trong đó:

– Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần;

– Cổ đông có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng cổ đông tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa;

– Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp;

– Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127 của Luật doanh nghiệp.

Bốn là: Công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu (sau đây gọi là chủ sở hữu công ty). Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.

Năm là: Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên là doanh nghiệp có từ 02 đến 50 thành viên là tổ chức, cá nhân. Thành viên chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 47 của Luật doanh nghiệp. Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng theo quy định tại các điều 51, 52 và 53 của Luật doanh nghiệp.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH tại huyện Phú Xuyên cần những gì?

Trong 5 loại hình doanh nghiệp kể trên thì công ty TNHH là loại hình doanh nghiệp được nhiều người lựa chọn thành lập. Vậy hồ sơ thành lập công ty TNHH tại huyện Phú Xuyên gồm những gì?

Công ty TNHH có 2 loại hình và thành phần hồ sơ của 02 loại hình này như sau:

Hồ sơ thành lập công ty TNHH một thành viên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trường hợp chủ sở hữu công ty là Nhà nước); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với thành viên, cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp doanh nghiệp được thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định tại Luật Đầu tư và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thủ tục thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên

Thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên được thực hiện theo quy trình như sau:

Bước 1: Chuẩn bị các điều kiện thành lập công ty

– Lựa chọn loại hình doanh nghiệp

– Đặt tên công ty

– Xác định địa chỉ trụ sở chính

– Vốn điều lệ

– Ngành nghề kinh doanh

– Người đại diện theo pháp luật

Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được soạn theo từng loại hình doanh nghiệp, quý vị có thể tham khảo các bài viết khác của chúng tôi để biết thêm thông tin cụ thể

Bước 3: Nộp hồ sơ thành lập công ty

Hồ sơ thành lập công ty được nộp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh, thành phố nơi công ty đặt trụ sở chính.

Bước 4: Nhận kết quả

Cơ quan nhà nước sẽ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho những hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện của pháp luật. Trường hợp bị từ chối cấp, cơ quan nhà nước sẽ có thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do.

Bước 5: Thực hiện các công việc sau thành lập

Sau khi thành lập công ty, để đi vào hoạt động công ty phải thực hiện một số công việc như khắc dấu, kê khai thuế, hóa đơn…

Dịch vụ thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên trọn gói

Hiện nay, dịch vụ thành lập công ty đã không còn xa lạ nữa bởi những tiện ích mà nó mang lại. Với dịch vụ thành lập công ty, khách hàng sẽ không phải thực hiện thủ tục mà vẫn có thể thành lập công ty theo đúng quy định của pháp luật.

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của chúng tôi bao gồm:

+ Tư vấn pháp luật doanh nghiệp, hướng dẫn chuẩn bị các điều kiện thành lập;

+ Soạn hồ sơ thành lập doanh nghiệp;

+ Nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

+ Nhận kết quả và giao lại khách hàng;

+ Hỗ trợ các thủ tục sau thành lập như khắc dấu, mua chữ ký số, hóa đơn, kê khai thuế…

Trên đây là nội dung bài viết Thành lập công ty tại huyện Phú Xuyên, Quý khách hàng cần liên hệ dịch vụ của chúng tôi, vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999

5/5 - (5 bình chọn)