Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

  • Tác giả: Ngọc Lan |
  • Cập nhật: 18/08/2021 |
  • Biểu mẫu |
  • 486 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Thử việc là một chế định quan trọng trong pháp luật lao động. Liên quan đến thử việc, mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc là một vấn đề được nhiều người sử dụng lao động quan tâm. Để tìm hiểu các thông tin liên quan đến hợp đồng thử việc, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc.

Hợp đồng thử việc là gì?

Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận nội dung thử việc ghi trong hợp đồng lao động hoặc thỏa thuận về thử việc bằng việc giao kết hợp đồng thử việc. Đây không chỉ là một cách thức để giúp cho người sử dụng lao động đánh giá một cách toàn diện năng lực, kỹ năng chuyên môn của người lao động, từ đó đánh giá người lao động có phù hợp với vị trí tuyển dụng hay không. Bên cạnh đó, việc thử việc cũng giúp người lao động làm quen với công việc để có thể hoàn thành tốt công việc nếu được tuyển dụng.

Nội dung chủ yếu của hợp đồng thử việc gồm thời gian thử việc 

– Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

– Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

– Công việc và địa điểm làm việc;

– Thời hạn của hợp đồng lao động;

– Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

– Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

 Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp đều được áp dụng thử việc với người lao động. Theo quy định tại khoản 3 điều 24 Bộ Luật Lao động 2019, không áp dụng thử việc đối với người lao động giao kết hợp đồng lao động có thời hạn dưới 01 tháng.

Qua đó, chúng ta đã hiểu được hợp đồng thử việc là gì. Vậy thời gian thử việc và mức tiền lương thử việc được quy định như thế nào, mời quý bạn đọc theo dõi bài viết Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc.

Thời gian thử việc

Là một trong những quan hệ hợp đồng, người sử dụng lao động và người lao động có quyền thỏa thuận thời gian thử việc phù hợp với tính chất công việc. Tuy nhiên, thời gian thử việc được thỏa thuận phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Chỉ thử việc một lần đối với một công việc

– Phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động về thời gian thử việc, cụ thể:

+  Không quá 180 ngày đối với công việc của người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp;

+ Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

+ Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề nghiệp cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật trung cấp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ;

+ Không quá 06 ngày làm việc đối với công việc khác.

Tiền lương thử việc

Phù hợp với bản chất của hợp đồng lao động là sự thỏa thuận giữa các bên, pháp luật cho phép thỏa thuận về tiền lương thử việc. Tuy nhiên, điều 26 Bộ Luật lao động 2019 cũng quy định mức lương thử việc tối thiểu nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Theo đó, Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó.

 

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc

Khi kết thúc thời gian thử việc, người sử dụng lao động phải thông báo kết quả thử việc cho người lao động. Trường hợp thử việc đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động đã giao kết đối với trường hợp thỏa thuận thử việc trong hợp đồng lao động hoặc phải giao kết hợp đồng lao động đối với trường hợp giao kết hợp đồng thử việc. Trường hợp thử việc không đạt yêu cầu thì chấm dứt hợp đồng lao động đã giao kết hoặc hợp đồng thử việc.

Cần lưu ý, Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ hợp đồng thử việc hoặc hợp đồng lao động đã giao kết mà không cần báo trước và không phải bồi thường.

Dưới đây TBT Việt Nam sẽ cung cấp cho độc giả một số mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc:

– Đối với trường hợp thử việc đạt yêu cầu

CÔNG TY ………

 

Số: …./TB-……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……ngày….., tháng …. Năm 2021

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Kính gửi: …………………………………………………………………………………………..

Căn cứ Hợp đồng thử việc số …../HĐTV-…… ký ngày …./…../2021.

Trong quá trình thử việc, công ty nhận thấy anh(chị) năng lực phù hợp với tiêu chí và điều kiện tuyển dụng của công ty. Bên cạnh đó, anh (chị) luôn tuân thủ chặt chẽ quy chế, kỷ luật lao động của công ty và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Do đó, công ty có văn bản này thông báo đến anh chị những nội dung sau:

– Anh (chị) đã được tuyển dụng vào vị trí………………………của công ty.

– Đề nghị anh(chị) liên hệ với Phòng hành chính – nhân sự để được hướng dẫn thủ tục tiến hành thỏa thuận và ký kết hợp đồng lao động trước ngày …./…./2021.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, HCNS;

GIÁM ĐỐC

 

 

– Đối với trường hợp thử việc không đạt yêu cầu

CÔNG TY ………

 

Số: …./TB-……

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 ……ngày….., tháng …. Năm 2021

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC

Kính gửi:……………………………………………………………………………………………

Căn cứ Hợp đồng thử việc số …../HĐTV-…… ký ngày …./…../2021.

Trong quá trình thử việc, công ty nhận thấy anh(chị) không phù hợp với tiêu chí và điều kiện tuyển dụng của công ty. Bên cạnh đó, anh (chị) chưa tuân thủ chặt chẽ quy chế, kỷ luật lao động của công ty và có tinh thần cầu tiến trong công việc. Do đó, công ty đánh giá việc tiếp tục thực hiện hợp đồng thử việc là không cần thiết.

Để anh (chị) sớm tìm kiếm được công việc mới phù hợp với năng lực và nguyện vọng của minh, chúng tôi thông báo đến anh chị những nội dung như sau:

– Công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng thử việc số ……/HĐTV-/…. ký ngày …../…../2021 từ ngày ……/……./2021.

– Đề nghị anh chị liên hệ với phòng kế toán để nhận tiền lương thử việc đến hết ngày …../…./2021 và phòng hành chính – nhân sự để bàn giao công việc và thanh lý hợp đồng.

Công ty xin gửi lời cảm ơn về sự hợp tác của anh (chị) trong suốt thời gian qua. Chúng tôi mong rằng anh (chị) sẽ sớm tìm được công việc phù hợp với khả năng và nguyện vọng của mình.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VT, HCNS;

GIÁM ĐỐC

 

 

 

Qua bài viết Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thử việc, quý bạn đọc đã có những thông tin hữu ích về hợp đồng thử việc. Nếu quý bạn đọc có bất kỳ thắc mắc nào hoặc muốn biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ Tổng đài 1900 6560 để được tư vấn.

5/5 - (5 bình chọn)