Thủ tục thành lập công ty tại Lâm Đồng

  • Tác giả: admin |
  • Cập nhật: 28/07/2023 |
  • Tư vấn doanh nghiệp |
  • 27 Lượt xem
5/5 - (8 bình chọn)

Ai có quyền thành lập công ty tại Lâm Đồng

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2020 thì tất cả cá nhân, tổ chức đều có quyền thành lập công ty, trừ các trường hợp dưới đây:

– Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

– Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức;

– Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam.

– Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

– Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định;

– Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Nên thành lập công ty tại Lâm Đồng theo loại hình nào?

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì hiện nay có 5 loại hình doanh nghiệp sau: Công ty TNHH 1 Thành viên; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên; Công ty Cổ phần; Công ty Hợp danh; Doanh nghiệp tư nhân. Với mỗi loại hình đều có những ưu điểm và nhược điểm, Cá nhân, tổ chức có thể dựa vào những điều đó để quyết định loại hình doanh nghiệp phù hợp.

Ví dụ với loại hình công ty cổ phần:

– Ưu điểm:

+ Các thành viên công ty sẽ phải chịu ít rủi ro trong quá trình hoạt động kinh doanh vì các cổ đông chỉ chịu trách nhiệm khi có rủi ro trong quá trình hoạt động trong phạm vi số vốn cam kết góp.

+ Công ty cổ phần được phép phát hành cổ phiếu, trái phiếu… và thực hiện các giao dịch trên sàn chứng khoán.

+ Công ty cổ phần có thể chuyển nhượng vốn cho các cổ đông ở bên trong và bên ngoài công ty. Số lượng thành viên công ty cũng không có giới hạn chính vì vậy công ty cổ phần có khả năng huy động vốn cao nhất trong tất cả các loại hình doanh nghiệp hiện nay.

– Nhược điểm:

+ Cũng giống như loại hình công ty TNHH, công ty cổ phần ít tạo được niềm tin với đối tác do các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn cam kết góp.

+ Do số lượng cổ đông không có giới hạn cho nên việc điều hành công ty khá phức tạp nên dễ xảy ra trình trạng bất đồng ý kiến trong nội bộ công ty.

Ví dụ với công ty TNHH 02 thành viên:

– Ưu điểm:

+ Cũng giống như công ty TNHH một thành viên thì loại hình doanh nghiệp này cũng có tư cách pháp nhân, các thành viên công ty chỉ chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn cam kết góp vào công ty chính vì vậy ít phải chịu rủi ro trong quá trình hoạt động.

+ Với loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chuyển nhượng vốn, bán lại phần vốn góp cho các tổ chức, cá nhân khác chính vì vậy loại hình doanh nghiệp này có khả năng huy động vốn.

– Nhược điểm:

+ Cũng chính vì các thành viên chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn đối với các rủi ro của công ty trong phạm vi số vốn cam kết góp nên cũng ít tạo được niềm tin đối với đối tá=+ c.

+ Hạn chế số thành viên tối đã chỉ có thể là 50 người.

+ Công ty TNHH 2 thành viên không được phát hành cổ phiều và giao dịch trên sàn chứng khoán.

Hồ sơ thành lập công ty tại Lâm Đồng cần những gì?

Tùy thuộc vào nhu cầu hoạt động và mục đích kinh doanh mà cá nhân, tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp mà mình muốn đăng ký. Khi chuẩn bị hồ sơ giấy tờ, Khách hàng tham khảo Theo quy định tại các Điều 21, 22, 23 và 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định về hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo từng loại hình.

Ví dụ với loại hình công ty TNHH 02 thành viên trở lên cần đảm bảo các tài liệu, giấy tờ như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Điều lệ của công ty trách ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

– Danh sách thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (mẫu Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BKHĐT);

– Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực của các thành viên và của những người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức:

+ Đối với công dân Việt Nam: Thẻ căn cước công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực.

+ Đối với người nước ngoài: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nước ngoài còn hiệu lực.

+ Đối với thành viên là tổ chức: Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, Điều lệ hoặc tài liệu tương đương khác.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với trường hợp công ty được thành lập bởi Nhà đầu tư nước ngoài hoặc Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài;

– Bản sao Văn bản ủy quyền cho cá nhân đại diện của thành viên là tổ chức;

– Văn bản ủy quyền cho người đi nộp hồ sơ và nhận kết quả nếu không phải là người đại diện theo pháp luật.

Thủ tục thành lập công ty tại Lâm Đồng

Người nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của người ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, người nộp hồ sơ sẽ nhận được Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trường hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

Nhận được giấy phép đăng ký Doanh nghiệp, công ty thực hiện thủ tục Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.  Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp được thực hiện tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về ngành, nghề kinh doanh

Chi phí thành lập công ty tại Lâm Đồng

– Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần.

Lưu ý:  Miễn lệ phí đối với trường hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh.

– Người nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể được nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không được hoàn trả cho doanh nghiệp trong trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp không được cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ được hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Ngoài ra công ty còn mất các chi phí cho việc đăng ký con dấu, đặt bảng hiệu công ty, mua Chữ ký số, mở tài khoản ngân hàng, mua hóa đơn..,

Trường hợp sử dụng dịch vụ của các đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý như Luật Hoàng Phi, công ty sẽ phải bỏ ra một khoản chi phí gọi là phí dịch vụ để chúng tôi đại diện thực hiện thủ tục.

Dịch vụ thành lập công ty tại Lâm Đồng đảm bảo uy tín chất lượng

Luật Hoàng Phi với hơn 12 năm kinh nghiệm, chúng tôi đảm bảo tuyệt đối về việc cung cấp chất lượng dịch vụ thành lập Doanh nghiệp trọn gói. Với dịch vụ thành lập công ty, chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện các nội dung công việc như sau:

– Tư vấn pháp luật miễn phí về các nội dung liên quan đến về thủ tục, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

– Soạn thảo hồ sơ thành lập công ty theo quy định dựa trên thông tin khách hàng cung cấp;

– Hướng dẫn khách hàng ký và đóng dấu hồ sơ;

– Đại diện khách hàng nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền;

– Theo dõi hồ sơ và sửa đổi bổ sung lại hồ sơ khi có yêu cầu của chuyên viên xử lý hồ sơ;

– Đại diện nhận kết quả và bàn giao tận tay ĐKKD cho khách hàng.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về Thủ tục thành lập công ty tại Lâm Đồng. Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ Hotline: 0981.378.999 để được bộ phận chuyên môn hỗ trợ nhanh chóng, tận tâm nhất.

5/5 - (8 bình chọn)