Ý nghĩa logo đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5077 Lượt xem
4.6/5 - (25 bình chọn)

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã và đang là một trong những tổ chức thanh niên nòng cốt nhất của đất nước. Logo của tổ chức cũng chính là bộ mặt của một tổ chức, chính vì thế nó có những ý nghĩa hết sức quan trọng.

Trong bài viết hôm nay, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan đến vấn đề: Ý nghĩa logo đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là gì?

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam. Tổ chức này do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Tổ chức này được xem là vườn ươm đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam là “cánh tay nối dài” của nhà nước. Đoàn thanh niên được tổ chức và vận hành theo mô hình chính từ trung ương xuống đến các ấp xã/phường với đầy đủ chức danh thuộc biên chế ăn lương Nhà nước.

Ý nghĩa logo đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

– Logo của Đoàn với hình minh họa chủ đạo là cánh tay đang cầm chắc lá cờ Tổ quốc tung bay mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần yêu nước, vì đất nước mà dựng xây, vì đất nước mà đứng lên để bảo vệ, sẵn sàng hy sinh vì độc lập tự do cho dân tộc.

– Trong nhiệm vụ đầy lớn lao và gian nan đó, tầng lớp thanh thiếu niên chính là lá cờ đầu tiên phong trong công tác, học tập, lao động và rèn luyện đạo đức cách mạng. Đối với sự phát triển của mỗi dân tộc, tầng lớp thanh niên chính là mầm xanh tương lai, nắm giữ vận mệnh và đưa đất nước sánh vai với các cường quốc trên Thế giới.

– Với ý nghĩa mỗi đoàn viên tương lai càng trân quý và phát huy hơn nữa những tư tưởng, đạo đức tốt đẹp của tổ chức Đoàn.

– Trải qua 90 năm thành lập, chứng kiến bao đổi thay của lịch sử, tổ chức Đoàn vẫn tiếp tục bảo tồn và giữ nguyên giá trị truyền thống. Tại đây khi mỗi chiếc huy hiệu có logo của Đoàn được trao đi, chúng ta lại càng trân trọng và nhớ tới các thế hệ trước đã góp công dựng xây nên tổ chức vững mạnh này.

Hoàn cảnh ra đời của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

– Ngày 20 đến ngày 26 tháng 03 năm 1931, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương lần thứ 2, trung ương Đảng đã dành một phần quan trọng để bàn về công tác thanh niên đặt ra vấn đề:

“… tổ chức ra Thanh niên cộng sản Đoàn là nhiệm vụ để thâu phục một bộ phận quan trọng của vô sản giai cấp, là một vấn đề cần thiết mà Đảng phải giải quyết”.

Với chủ trương thống nhất các tổ chức thanh niên thành Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương, nhằm thu hút thanh niên phấn đấu cho lý tưởng cộng sản chủ nghĩa.

– Dựa theo cơ sở của Nghị quyết tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần thứ hai, một số ủy viên Trung ương Đảng đã được cử phụ trách các vấn đề liên quan tới thanh niên trong các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến địa phương.

– Tháng 4 năm 1931, ở Trung kỳ, Xử ủy Đoàn được thành lập trên cơ sở các Đoàn Ủy ban Cán sự Đoàn các cấp. ở một số tỉnh đã hình thành cấp tỉnh ủy Đoàn và huyện ủy Đoàn, trên cơ sở các chi bộ thanh niên thuộc Đảng bộ.

– Giai đoạn từ năm 1931 đến 1935, Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương tiếp tục phát triển ở Cao Bằng, Nam bộ, lạng Sơn.

– Trung ương Đảng đã công nhận chính thức Chương trình hành động của Đoàn công bố từ 1933 và đề xuất việc triệu tập Đại hội Đoàn toàn quốc. Nhưng do tình hình thay đổi đại hộ sau đó đã không thể tiến hành.

Tên gọi của tổ chức Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua các thời kỳ

– Giai đoạn từ 12/1976 đến nay: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Giai đoạn từ 02/1970 đến 11/1976: Đoàn thanh niên Lao động Hồ Chí Minh.

– Giai đoạn từ 10/1956 đến 1970: Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam.

– Giai đoạn từ 05/1941 đến năm 1956: Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam.

– Giai đoạn từ 11/1939 đến năm 1941: Đoàn thanh niên Phản đế Đông Dương.

– Giai đoạn từ năm 1937 đến năm 1939: Đoàn thanh niên Dân chủ Đông Dương.

– Giai đoạn từ 03/1931 đến 1937: Đoàn thanh niên Cộng sản Đông Dương.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn viên thuộc Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

– Quyền của Đoàn viên:

+ Được thông tin, thảo luận, chất vấn, phê bình, đề nghi, biểu quyết và bảo lưu ý kiến của mình về công việc của Đoàn.

+ Ứng cử, đề cử và bầu cử vào cơ quan lãnh đạo các cấp của Đoàn.

+ Yêu cầu tổ chức Đoàn đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, được giúp đỡ và tạo điều kiện để phấn đấu trưởng thành.

– Nhiệm vụ của Đoàn viên:

+ Liên hệ mật thiết với thanh niên, tích cực xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam giúp đỡ thanh niên và đội viên trở thành đoàn viên.

+ Gương mẫu chấp hành và vận động nhanh, thiếu niên thực hiện đường lối, chính sách, chủ trương và pháp luật của Nhà nước. Tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và chính quyền. Chấp hành Điều lệ Đoàn và các nghị quyết của Đoàn, tích cực tuyên truyền về tổ chức Đoàn trong thanh niên, sinh hoạt Đoàn và đóng đoàn phí đúng quy định.

+ Luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Hồ Chí Minh. Tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Như vậy, nội dung Ý nghĩa logo đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã được chúng tôi trình bày chi tiết trong bài viết hôm nay. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số nội dung liên quan đến Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Mong rằng nội dung chúng tôi đã trình bày sẽ giúp ích được quý bạn đọc.

Trường hợp độc giả có logo và muốn tiến hành đăng ký logo độc quyền, quý độc giả có thể liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tư vấn và cung cấp dịch vụ.

4.6/5 - (25 bình chọn)