Vận tải đa phương thức là gì? Ví dụ về vận tải đa phương thức

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 415 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Các doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn trên toàn thế giới thường sử dụng vận tải đa phương thức bởi hệ thống vận tải đa phương thức có nhiều ưu điểm và lợi ích to lớn.

Vận tải đa phương thức là gì?

Vận tải đa phương thức là phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hoá quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển.

Ví dụ về vận tải đa phương thức

Để hiểu rõ hơn khái niệm vận tải đa phương thức là gì? nội dung này sẽ đưa ra ví dụ cụ thể như sau:

Vận tải đường bộ – Vận tải đường hàng không: Giả sử bạn cần chuyển một lượng lớn hàng hóa đến một địa điểm khác và cả hai địa điểm này trên đất liền và ở hai quốc gia khác nhau. Điều này có nghĩa là để vận chuyển hàng hóa của bạn, bạn cần phải liên hệ với một công ty vận tải đường bộ để vận chuyển lô hàng của bạn bằng đường bộ đến ga hàng hóa hàng không tại sân bay. Sau khi lô hàng được giao đến nhà ga hàng hóa hàng không thì sẽ di chuyển bằng máy bay đến sân bay quốc gia khác.

Để hoàn thành hành trình, lô hàng được vận chuyển bằng xe tải từ sân bay đến địa điểm đích cuối cùng của bạn.

Vì sử dụng vận chuyển đa phương thức, mỗi chặng của lô hàng đó được xử lý bởi một công ty. Điều này có nghĩa là bạn phải có nhiều hợp đồng, một hợp đồng với mỗi hãng vận chuyển để xử lý chặng cụ thể của lô hàng.

Đặc điểm của vận tải đa phương thức

Vận tải đa phương thức là gì? Vận tải đa phương thức có các đặc điểm sau đây:

– Sử dụng ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau, như đường bộ và đường sắt, đường biển, đường hàng không,..

– Đảm bảo hàng hóa được vận chuyển một cách liên tục từ điểm xuất phát đến điểm đích cuối cùng.

– Bảo vệ hàng hoá khi thay đổi phương tiện vận chuyển, an toàn trong suốt quá trình chuyển đổi.

– Giảm chi phí, tiết kiệm thời gian và công sức.

– Có hợp đồng để theo dõi.

Các mô hình vận tải đa phương thức phổ biến hiện nay

Vận tải đa phương thức là gì? đã được giải đáp ở trên, mô hình vận tải đa phương thức phổ biến hiện nay gồm:

– Vận tải đường sắt-đường biển.

– Vận tải đường bộ và đường hàng không.

– Vận tải đường bộ và đường biển.

– Vận tải đường bộ – đường sắt.

– Giao thông đường bộ – đường sắt – đường thủy.

– Vận tải đường bộ-đường sắt-hàng không.

– Vận tải đường bộ-đường sắt-đường biển.

Lợi ích của hình thức vận tải đa phương thức

Với hình thức vận tải đa phương thức, hàng hóa sẽ được vận chuyển nhanh chóng, tiện lợi hơn. Phương thức này đem tới cho người cung cấp và sử dụng dịch vụ các lợi ích như sau:

– Sự kết hợp của nhiều phương thức vận tải giúp tạo điều kiện cho hoạt động thương mại gắn kết, phát triển nền kinh tế.

– Giảm chi phí logistics, tiết kiệm chi phí cho việc sản xuất hàng hóa, đốc thúc thương mại quốc tế và tăng trưởng kinh tế.

– Mở rộng mạng lưới vận tải đa phương, chuyên chở số lượng hàng hóa lớn, giúp đạt được nhiều thành tựu kinh tế cao.

– Tăng tính cạnh tranh về giá thành cũng như chất lượng.

– Hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh tiếp cận nhanh với các thị trường quốc tế thông qua mạng lười vận tải kết nối đa phương thức.

Chứng từ vận tải đa phương thức là gì?

Chứng từ vận tải đa phương thức là văn bản do người kinh doanh vận tải đa phương thức phát hành, là bằng chứng của hợp đồng vận tải đa phương thức, xác nhận người kinh doanh vận tải đa phương thức đã nhận hàng để vận chuyển và cam kết trả hàng theo đúng những điều khoản của hợp đồng đã ký kết.

Chứng từ vận tải đa phương thức được xem là bằng chứng ban đầu của việc người kinh doanh vận tải đa phương thức đã thực hiện việc tiếp nhận hàng hóa để vận tải hàng hóa như đã nêu trong chứng từ vận tải đa phương thức, loại trừ có trường hợp chứng minh ngược lại.

Trường hợp chứng từ đã được phát hành dưới dạng chuyển nhượng và đã thực hiện việc chuyển giao hợp thức cho người nhận hàng hoặc là từ người nhận hàng đã giao cho bên thứ ba. Nếu người nhận hàng hoặc bên thứ ba đã dựa vào nội dung mô tả hàng hóa và có thực hiện đúng theo nội dung mô tả đó thì sự chứng minh ngược lại đã được nêu trên sẽ không được chấp nhận.

– Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng chuyển nhượng được thì được phát hành theo một trong các hình thức sau:

+  Xuất trình;

+ Theo lệnh;

+ Theo lệnh của người có tên trong chứng từ gốc.

– Chứng từ vận tải đa phương thức ở dạng không chuyển nhượng được thì được phát hành theo hình thức đích danh người nhận hàng.

– Các dạng chứng từ trong vận tải đa phương thức nội địa do các bên thỏa thuận.

Trường hợp chứng từ vận tải đa phương thức đã ghi những chi tiết về tính chất chung, có ký hiệu, có mã hiệu, ghi nhận số lượng kiện hoặc chiếc hoặc trọng lượng hoặc thể hiện rõ số lượng hàng hóa mà người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy quyền biết hoặc có cơ sở hợp lý cho rằng mô tả là không chính xác hàng hóa thực sự nhận được. Hoặc nếu người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc người được ủy quyền không có thiết bị hợp lý để kiểm tra các chi tiết đó. Họ có quyền ghi bảo lưu vào chứng từ vận tải đa phương thức với nội dung là nói rõ sự mô tả thiếu chính xác, cơ sở nghi ngờ hoặc việc thiếu phương tiện hợp lý để kiểm tra.

Chứng từ vận tải đa phương thức gồm những nội dung gì?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 87/2009/NĐ-CP thì chứng từ vận tải đa phương thức bao gồm các nội dung chính sau đây:

– Đặc tính tự nhiên chung của hàng hóa; ký hiệu, mã hiệu cần thiết để nhận biết hàng hóa; tính chất nguy hiểm hoặc mau hỏng của hàng hóa; số lượng kiện hoặc chiếc; trọng lượng cả bì của hàng hóa hoặc số lượng của hàng hóa được diễn tả cách khác;

Tất cả các chi tiết nói trên do người gửi hàng cung cấp;

– Tình trạng bên ngoài của hàng hóa;

– Tên và trụ sở chính của người kinh doanh vận tải đa phương thức;

– Tên của người gửi hàng;

– Tên người nhận hàng nếu người gửi hàng đã nêu tên;

– Địa điểm và ngày người kinh doanh vận tải đa phương thức tiếp nhận hàng hóa;

– Địa điểm giao trả hàng;

– Ngày hoặc thời hạn giao trả hàng tại địa điểm giao trả hàng, nếu các bên liên quan đã thỏa thuận;

– Nêu rõ chứng từ vận tải đa phương thức là loại chứng từ chuyển nhượng được hoặc không chuyển nhượng được.

– Chữ ký của người đại diện cho người kinh doanh vận tải đa phương thức hoặc của người được người kinh doanh vận tải đa phương thức ủy quyền;

– Cước phí vận chuyển cho mỗi phương thức vận tải nếu các bên liên quan đã thỏa thuận, hoặc cước phí vận chuyển, đồng tiền thanh toán cước phí mà người nhận hàng thanh toán, hoặc sự diễn tả khác về cước phí sẽ được người nhận hàng thanh toán;

– Tuyến hành trình dự định, phương thức vận tải trong từng chặng và các địa điểm chuyển tải nếu đã được biết khi phát hành chứng từ vận tải đa phương thức;

– Các chi tiết khác mà các bên liên quan nhất trí đưa vào chứng từ vận tải đa phương thức, nếu không trái với quy định của pháp luật.

5/5 - (5 bình chọn)

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 04/03/2024

Mbti là gì?

Cập nhật: 04/03/2024

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 04/03/2024