Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 524 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Vốn điều lệ công ty dùng để chỉ số vốn do các thành viên, cổ đông góp hoặc cam kết đóng góp trong một thời hạn nhất định và đã được ghi vào Điều lệ của công ty để công bố cho các cổ đông. Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Hãy cùng theo dõi nội dung bài viết sau.

Vốn điều lệ là gì?

Vốn điều lệ công ty chính là tổng giá trị về tài sản do các thành viên trong công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc đã cam kết sẽ góp vốn khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn hay công ty hợp danh; cũng chính là tổng mệnh giá các loại cổ phần đã bán hoặc các loại cổ phần đã được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

Hiện nay pháp luật không có quy định về mức vốn điều lệ công ty tối đa, tức là không hạn chế về việc bỏ tiền góp vốn vào thực hiện hoạt động kinh doanh. Do đó doanh nghiệp hoàn toàn có quyền quyền quyết định mức vốn góp vào doanh nghiệp để có thể phục vụ mục đích kinh doanh của công ty và đảm bảo sao cho việc hoạt động kinh doanh hiệu quả.

Tăng vốn điều lệ là gì?

Tăng vốn điều lệ là quy trình nhằm thực hiện tái cấu trúc vốn điều lệ trong doanh nghiệp, mỗi loại hình doanh nghiệp sẽ có phương thức tăng vốn điều lệ phù hợp với bản chất doanh nghiệp đó.

Việc tăng vốn điều lệ luôn là hoạt động cần thiết và nên có trong bất kì mô hình hoạt động kinh doanh nào. Hoạt động này sẽ mang lại cho doanh nghiệp lợi ích nhất định khi hoạt động, cụ thể như sau:

– Tăng vốn điều lệ sẽ dẫn theo việc mở rộng quy mô hoạt động, phát triển ngành nghề kinh doanh của công ty;

– Tăng hạn mức vay của ngân hàng. Việc tăng vốn điều lệ tỷ lệ thuận với việc công ty sẽ tiếp được được nhiều khoản vay cũng như hạn mức vay sẽ được nâng cao lên so với những doanh nghiệp có vốn điều lệ thấp;

– Tăng sự uy tín, niềm tin với đối tác từ những doanh nghiệp khác. Vốn điều lệ là tiền đề tạo sự tin tưởng nhất định từ những đối tác làm ăn. Điều đó minh chứng cho khả năng hoạt động kinh doanh cũng như khả năng chịu trách nhiệm bằng vật chất trong các hoạt động giao dịch đối với đối tác.

Luật doanh nghiệp 2020 đã quy định cụ thể về thời hạn góp vốn điều lệ nhằm đảm bảo về quyền lợi cho chủ sở hữu hoặc các thành viên hoặc các cổ đông công ty thì thời hạn góp vốn điều lệ là 90 ngày kể từ khi công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp nào cần tăng vốn điều lệ?

Trong quá trình hoạt động vì nhiều lý do khác nhau mà doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, đối với mỗi loại hình khác nhau.

– Trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên tăng vốn điều lệ thông qua việc chủ sở hữu công ty góp thêm vốn hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Chủ sở hữu công ty quyết định hình thức tăng và mức tăng vốn điều lệ.

– Trường hợp tăng vốn điều lệ trong công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể tăng vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

+ Tăng vốn góp của thành viên;

+ Tiếp nhận thêm vốn góp của thành viên mới.

– Trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty cổ phần

Công ty cổ phần có thể tăng vốn điều lệ bằng cách chào bán cồ phần. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

+ Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

+ Chào bán cổ phần riêng lẻ;

+ Chào bán cổ phần ra công chúng.

– Trường hợp tăng vốn điều lệ của công ty hợp danh

Công ty hợp danh có thể tăng vốn điều lệ thông qua việc tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn.

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì?

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là Increase charter capital.

Tăng vố điều lệ tiếng Anh được định nghĩa như sau: Increasing charter capital is a process to restructure charter capital in an enterprise. Each type of enterprise will have a method of increasing charter capital appropriate to the nature of that enterprise.

Increasing charter capital is always a necessary activity and should be included in any business model. This activity will bring businesses certain benefits when operating, specifically as follows:

– Increasing charter capital will lead to expanding the scale of operations and developing the company’s business lines;

– Increase bank loan limits. Increasing charter capital is directly proportional to the company receiving more loans as well as the loan limit being increased compared to businesses with low charter capital;

– Increase prestige and trust with partners from other businesses. Charter capital is a premise for creating certain trust from business partners. That proves the ability to do business as well as the ability to take physical responsibility in transaction activities with partners.

The 2020 Enterprise Law specifically stipulates the time limit for contributing charter capital to ensure the rights of owners or members or shareholders of the company. The time limit for contributing charter capital is 90 days from the date of public announcement. The company was granted a Business Registration Certificate.

Các từ liên quan đến tăng vốn điều lệ trong tiếng Anh

Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì? đã được giải đáp ở nội dung trên, một số từ liên quan đến tăng vốn điều lệ trong tiếng Anh gồm:

– Increase charter capital of limited liability company (Tăng vốn điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn;

– Increase charter capital of joint stock company (Tăng vốn điều lệ công ty cổ phần);

– Increase charter capital of partnership company (Tăng vốn điều lệ công ty hợp danh);

– When is it necessary to increase charter capital? (Khi nào cần tăng vốn điều lệ?);

– In case of increasing charter capital (Trường hợp tăng vốn điều lệ);

– Increase company charter capital (Tăng vốn điều lệ công ty).

Ví dụ liên quan đến tăng vốn điều lệ trong tiếng Anh

Trong nội dung này sẽ đưa ra một số ví dụ liên quan đến tăng vốn điều lệ trong tiếng Anh:

– Charter capital is increased depending on the needs of each business. Increasing the charter capital in the company will help businesses have more potential for business capital to open up many opportunities in business operations.

Vốn điều lệ được tăng tùy theo nhu cầu của mỗi doanh nghiệp, việc tăng vốn điều lệ trong công ty sẽ giúp cho doanh nghiệp có thêm tiềm lực về vốn kinh doanh để có thể mở ra nhiều cơ hội trong hoạt động doanh nghiệp.

– The charter capital of a joint stock company is the total par value of all types of shares sold. To increase charter capital, companies will have to add the number of shares authorized to be offered for sale.

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán, để tăng vốn điều lệ, các công ty sẽ phải thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán.

– Increasing charter capital brings many benefits to businesses. This is also one of the forms of attracting capital investment through capital contributions from company members.

Tăng vốn điều lệ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, đây cũng là một trong những hình thức thu hút đầu tư vốn thông qua việc góp vốn của thành viên công ty.

Trên đây là những chia sẻ của Công ty Luật Hoàng Phi về Tăng vốn điều lệ tiếng Anh là gì? Mong rằng đã cung cấp đến quý độc giả những thông tin hữu ích.

5/5 - (6 bình chọn)

Một cốc là bao nhiêu aoxơ?

Cập nhật: 04/03/2024

Mbti là gì?

Cập nhật: 04/03/2024

Pồ cô sịp pồ là gì?

Cập nhật: 04/03/2024