Hữu hình là gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 2044 Lượt xem
4.3/5 - (6 bình chọn)

Hữu hình là gì?

“Hữu hình” là một thuật ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là “tồn tại thực tế”, “có thể nhìn thấy hoặc chạm vào”. Trong ngữ cảnh đồ họa và thiết kế, “hữu hình” có thể được sử dụng để chỉ các đối tượng, hình ảnh, hoặc thiết kế mà có thể được hiển thị trên màn hình hoặc in ra để sử dụng. Trái ngược với “vô hình”, “hữu hình” là các thứ tồn tại trong thế giới vật lý và có thể được cảm nhận được thông qua các giác quan của con người.

Vô hình là gì?

“Vô hình” là một thuật ngữ trong tiếng Việt, có nghĩa là “không tồn tại thực tế” hoặc “không thể nhìn thấy hoặc chạm vào”. Trong ngữ cảnh đồ họa và thiết kế, “vô hình” có thể được sử dụng để chỉ các yếu tố như đường viền, màu sắc, ánh sáng, v.v. mà không hiển thị trên màn hình hoặc trong sản phẩm in ấn. Ngoài ra, “vô hình” cũng có thể ám chỉ các khái niệm, cảm xúc, tình cảm và các yếu tố tinh thần khác mà không có hình thức vật chất cụ thể.

Phân biệt hữu hình và vô hình

“Hữu hình” và “vô hình” là hai thuật ngữ đối nghịch nhau, thể hiện sự khác biệt giữa các yếu tố vật chất và tinh thần.

“Hữu hình” là những yếu tố, đối tượng, hình ảnh hay thiết kế có thể nhìn thấy, chạm vào hoặc cảm nhận được thông qua các giác quan của con người. Ví dụ: một bức tranh, một chiếc ô tô, một cái bàn, một đoạn phim, v.v.

“Vô hình” là các yếu tố không thể nhìn thấy hoặc chạm vào, chúng không có hình thức vật chất cụ thể. Ví dụ: cảm xúc, tình cảm, ý tưởng, khái niệm, ánh sáng, màu sắc, v.v.

Tóm lại, “hữu hình” liên quan đến những gì có thể được cảm nhận thông qua các giác quan vật lý của con người, trong khi “vô hình” liên quan đến những gì không có hình thức vật chất và không thể nhìn thấy hoặc chạm vào.

Phân biệt hữu hình và vô hình trong kế toán

Hữu hình và vô hình là những thuật ngữ được sử dụng rất phổ biến trong kế toán để chỉ hai loại tài sản. Sự khác biệt giữa hữu hình và vô hình rất đơn giản vì hữu hình là thứ tồn tại vật chất và có thể nhìn thấy được trong khi vô hình là thứ không thể nhìn thấy được. Ví dụ, nước là hữu hình trong khi không khí là vô hình. Tuy nhiên, ý nghĩa thực sự của hai thuật ngữ này được cảm nhận trong thế giới kế toán nơi tài sản được chia thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình. Để xác định giá trị thực của một công ty, điều rất quan trọng là phải phân biệt giữa hai loại tài sản.

Tài sản hữu hình là bất cứ thứ gì có thể nhìn thấy và hiện diện vật chất như tiền mặt, tài sản, nhà máy và máy móc hoặc các khoản đầu tư. Mặt khác, tài sản vô hình là những thứ không thể nhìn thấy được như lợi thế thương mại của công ty, nhãn hiệu và quyền sở hữu trí tuệ. Đây là những thứ không thể nhìn thấy nhưng đôi khi còn có giá trị hơn cả tài sản hữu hình. Tuy nhiên, cả hai đều là tài sản, và bất kỳ kế toán nào cũng cần theo dõi tất cả tài sản của một công ty, cho dù hữu hình hay vô hình. Việc định giá một tài sản hữu hình dễ dàng hơn vì các tài sản vô hình khác nhau rất nhiều trong cách định giá và thực tế này có tác động đến tổng giá trị của một công ty. Trong bảng cân đối kế toán, kế toán cần chia tài sản cố định của công ty thành tài sản hữu hình và tài sản vô hình.

Một điểm khác biệt khác giữa hai loại tài sản này nằm ở cách tính nguyên giá của những tài sản này trong một khoảng thời gian. Trong khi tài sản hữu hình bị khấu hao (giá trị của chúng bị xói mòn theo thời gian) thì tài sản vô hình lại được khấu hao. Các tài sản dài hạn như nhà máy và máy móc, tòa nhà và thiết bị, v.v., sẽ mất giá trị theo thời gian. Quy tắc này không áp dụng đối với đất tăng giá hơn là giảm giá trị. Có thể dễ dàng nhận thấy giá trị của tài sản hữu hình trong bảng cân đối kế toán.

Tài sản vô hình, mặc dù không có hình thức vật chất nhưng có thể có giá trị hơn tài sản hữu hình. Ví dụ, một bằng sáng chế có thể tốn một khoản tiền lớn ban đầu được công ty sử dụng trong thời hạn 15 năm và các đối thủ cạnh tranh của họ bị cấm sản xuất sản phẩm trong thời gian này, điều này cho phép công ty kiếm được nhiều tiền. Đây là lý do tại sao tài sản vô hình có giá trị hơn nhiều so với tài sản hữu hình.

Tuy nhiên, trong khi tài sản hữu hình có thể được mua và bán, tài sản vô hình rất khó bán trên thị trường. Đây là lý do tại sao rất khó xác định giá trị thực của một tài sản vô hình. Nếu bạn phải làm như vậy, chỉ cần tưởng tượng giá trị thực của công ty mà không cần bằng sáng chế và bạn sẽ nhận ra tầm quan trọng của tài sản vô hình. Các công ty sở hữu tài sản vô hình nhận ra tầm quan trọng của tài sản vô hình và cố gắng tận dụng chúng trong suốt thời gian tồn tại.

Trên đây là nội dung bài viết Hữu hình là gì? trong mục  Là gì? Quý vị có thể tham khảo các bài viết khác tại tbtvn.org

4.3/5 - (6 bình chọn)