Vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản?

  • Tác giả: Nguyễn Nam |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 6540 Lượt xem
4.5/5 - (50 bình chọn)

Cải cách Minh Trị, hay Cách mạng Minh Trị, hay Minh Trị Duy tân, là một chuỗi các sự kiện cải cách, cách tân dẫn đến các thay đổi to lớn trong cấu trúc xã hội và chính trị của Nhật Bản. Cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. Đưa đất nước Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa. Vậy Vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản? là câu hỏi được nhiều độc giả quan tâm.

Nguyên nhân của cuộc duy tân minh trị

Đến giữa thế kỉ XIX, sau hơn 200 năm thống trị, chế độ Mạc phủ Tô-ku-ga-oa. ở Nhật Bản, đứng đâu là Sôgun (Tướng quân), đã lâm vào tình trạng khủng hoảng, suy yếu nghiêm trọng. Đây là thời kì trong lòng xã hội phong kiến Nhật Bản chứa đựng nhiễu mâu thuẫn ở tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội.

Những hiệp ước bất bình đẳng mà Mạc phủ kí với nước nạc làm cho các tầng lớp trong xã hội phản ứng. mạnh mẽ.

Phong trào đấu tranh chống Sôgun phát triển mạnh vào những năm 60 của thế kỉ XIX đã làm sụp đổ chế độ Mạc phủ.

Tháng 1 – 1868, sau khi lên ngôi, Thiên hoàng Minh Trị đã thực hiện một loạt cải cách tiến bộ.

Nội dung cuộc duy tân minh trị

Thiên hoàng Minh Trị trở lại nắm quyền và thực hiện một loạt cải cách nhằm đưa Nhật Bản thoát khỏi tình trạng một nước phong kiến lạc hậu. Đó là cuộc Duy tân Minh Trị được tiến hành trên tất cả các lĩnh vực : chính trị, kinh tế, quân sự, giáo dục,.. Cụ thể các cải cách mà Thiên hoàng Minh Trị đưa ra như sau:

+ Về chính trị : Nhật hoàng tuyên bố thủ tiêu chế độ Mạc phủ, thành lập chính phủ mới, trong đó đại biểu của tầng lớp quý tộc tư sản hoá đóng vai trò quan trọng, thực hiện quyền bình đẳng giữa các công dân. Năm 1889, Hiến pháp mới được ban hành, chế độ quân chủ lập hiến được thiết lập.

+ Về kinh tế : Chính phủ đã thi hành các chính sách thống nhất tiên tệ, thống nhất thị trường, cho phép mua bán ruộng đất, tăng cường phát triển kinh tế tư bản chủ nghĩa ở nông thôn, xây dựng cơ sở hạ tâng, đường sá, cầu cống…

+ Về quân sự : Quân đội được tổ chức và huấn luyện theo kiểu phương Tây, chế độ nghĩa vụ quân sự thay cho chế độ trưng binh. Công nghiệp đóng tàu chiến được chứ trọng phát triển, tiến hành sản xuất vũ khí, đạn dược và mời chuyên gia quân sự nước ngoài

+ Về giáo dục : Chính phủ thi hành chính sách giáo dục bắt buộc, chú trọng nội dung khoa học – kĩ thuật trong chương trình giảng dạy, cử những học sinh giỏi đi du học ở phương Tây…

Kết quả cuộc duy tân minh trị

Cuộc Duy tân Minh Trị đã giúp nước Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa của thực dân phương Tây. Đưa đất nước Nhật Bản giàu mạnh, phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản?

Cách mạng tư sản thường có những đặc điểm như sau:

Về mục đích: Cách mạng tư sản nhằm lật đổ sự thống trị của giai cấp phong kiến, thiết lập nền chuyên chính tư sản, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.

Về lực lượng lãnh đạo các cuộc cách mạng tư sản là giai cấp tư sản.

Động lực cách mạng tư sản là đông đảo quần chúng nhân dân.

Vậy vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản? Cuộc Duy tân Minh Trị là cuộc cách mạng tư sản do kết quả, ý nghĩa của cuộc duy tân minh trị là nền thống trị của giai cấp tư sản được thiết lập, chủ nghĩa tư bản phát triển mạnh mẽ. Cuộc Duy Tân Minh Trị tuy không lật đổ hoàn toàn sự thống trị của giai cấp phong kiến, nhưng đã xóa bỏ những tàn dư của giai cấp phong kiến, tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển. Sau cuộc Duy tân Minh Trị, chính quyền từ phong kiến trở thành tư sản hóa, Nhật Bản từ một nước phong kiến đi lên phát triển theo con đường tư bản chủ nghĩa.

Như vậy, Cuộc Duy Tân Minh Trị có ý nghĩa như một cuộc Cách mạng tư sản.

Trên đây bài viết đã giải đáp nội dung Vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản? Hy vọng qua bài viết bạn đọc đã có thêm hiểu biết về nội dung nguyên nhân, nội dung kết quả cũng như vì sao duy tân minh trị là cuộc cách mạng tư sản? Trong quá trình tìm hiểu nếu cần hỗ trợ vui lòng liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

4.5/5 - (50 bình chọn)