Quá trình đô thị ở nước ta hiện nay

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 02/11/2023 |
  • Giáo dục |
  • 1217 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Câu hỏi:

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do?

A. Quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh.

B. Quá trình hội nhập quốc tế và khu vực.

C. Thu hút được nhiều đầu tư nước ngoài.

D. Nền kinh tế chuyển sang cơ chế thị trường.

Đáp án đúng A.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp – dịch vụ.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Đô thị hóa là quá trình mở rộng của các đô thị, được đo lường dựa trên tỷ lệ phần trăm diện tích hoặc dân số đô thị so với tổng diện tích hoặc dân số của một khu vực hoặc vùng. Đô thị hóa cũng có thể được tính dựa trên tỷ lệ gia tăng của hai yếu tố này theo thời gian.

Tốc độ đô thị hóa được đo bằng tỷ lệ tăng trưởng diện tích đô thị so với tổng diện tích một khu vực. Mức độ đô thị hóa được đo bằng tỷ lệ dân số đô thị so với tổng dân số của một khu vực.

Quá trình đô thị hóa là cơ hội để Nhà nước tổ chức và quy hoạch lại cách hoạt động của đô thị và dân cư. Nó bao gồm quá trình phát triển chất lượng cuộc sống, thay đổi trong dân số và mật độ dân số, và thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội.

Việt Nam là một quốc gia có tốc độ đô thị hóa khá nhanh. Quá trình đô thị hóa không chỉ diễn ra tại các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng mà còn diễn ra tại nhiều tỉnh thành khác.

Quá trình đô thị hóa ở nước ta hiện nay phát triển chủ yếu là do quá trình công nghiệp hóa được đẩy mạnh, đô thị hóa ở nước ta chủ yếu gắn với quá trình công nghiệp hóa, các đô thị có hoạt động kinh tế gắn với công nghiệp – dịch vụ.

Theo các nghiên cứu, tỷ lệ đô thị hóa ở nước ta đã tăng từ 30,5% đến 40% chỉ trong vòng 10 năm từ 2010 đến 2020. Đây vừa là cơ hội, vừa là thách thức đối với nước ta trong sự phát triển kinh tế và xã hội.

Tuy nhiên, quá trình đô thị hóa ở nước ta còn nhiều hạn chế, sự đô thị hóa không đồng đều giữa các khu vực, tỷ lệ đô thị hóa của nước ta còn thấp hơn tỷ lệ trung bình trong khu vực ASEAN và trên thế giới. 

Mặc dù việc nâng cao trình độ đô thị hóa ở Việt Nam còn nhiều thách thức, nhưng với sự nỗ lực của chính quyền và các đơn vị liên quan, hy vọng trong tương lai, Việt Nam sẽ phát triển được các đô thị thông minh, bền vững và đáp ứng được nhu cầu của người dân.

5/5 - (7 bình chọn)