Học học viện tòa án ra làm gì?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 04/08/2023 |
  • Giáo dục |
  • 562 Lượt xem
5/5 - (9 bình chọn)

Giới thiệu về Học viện tòa án

Học viện Tòa án (tiếng Anh: Vietnam Court Academy – VCA) (tiền thân: Trường Cán bộ Tòa án) có trụ sở chính tại thành phố Hà Nội, là cơ sở giáo dục đại học công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân trực thuộc Tòa án nhân dân tối cao. Cơ sở của trường tọa lạc tại quốc lộ 17, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

– Mã trường: HTA

– Hệ đào tạo: Đại học

– Loại trường: Công lập

– Số điện thoại: 02432.693.693

– Email: hvta@toaan.gov.vn

– Website: http://hvta.toaan.gov.vn

– Facebook: www.facebook.com/hocvientoaan/

Lãnh đạo hiện nay

– Giám đốc: PGS. TS. Phạm Minh Tuyên

– Phó Giám đốc: PGS.TS. Dương Tuyết Miên

– Phó Giám đốc: TS. Nguyễn Minh Sử

– Phó Giám đốc: TS. Lê Hữu Du

– Phó Giám đốc: ThS. Phạm Như Hưng

Các ngành Đào tạo của Học viện Tòa án

Theo Quyết định số 386/2016/QĐ-TANDTC thì Học viện Toà án có những nhiệm vụ, quyền hành sau:

1. Xây dựng và trình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao phê duyệt Chiến lược công tác đào tạo, bồi dưỡng dài hạn, 05 (năm) năm và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng hàng năm của Học viện.

2. Tổ chức các hoạt động đào tạo, bao gồm:

a) Đào tạo đại học, sau đại học chuyên ngành luật;

b) Đào tạo Nghiệp vụ xét xử để tạo nguồn Thẩm phán;

c) Đào tạo nghiệp vụ phục vụ công tác thi nâng ngạch Thẩm phán, Thẩm tra viên, Thư ký Tòa án;

d) Phối với cơ quan chức năng, đào tạo nghiệp vụ phục vụ công tác thi nâng ngạch công chức khác trong các Tòa án nhân dân theo quy định của pháp luật.

3. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, tập huấn, bao gồm:

a) Bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý Tòa án nhân dân các cấp;

b) Bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phối hợp với các đơn vị chức năng của Tòa án nhân dân tối cao phổ biến kiến thức pháp luật mới cho các chức danh tư pháp;

c) Bồi dưỡng cập nhật kiến thức pháp luật cho Hội thẩm Tòa án nhân dân;

d) Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ tổ chức cán bộ, kế hoạch tài chính, văn phòng, văn thư lưu trữ, thống kê tổng hợp…. cho cán bộ, công chức Tòa án nhân dân các cấp.

4. Tổ chức biên soạn, thẩm định, phát hành giáo trình, bài giảng, tài liệu tham khảo và các tài liệu khác phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

5. Xây dựng các chương trình, kế hoạch và giải pháp bảo đảm chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng; thường xuyên tự đánh giá chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật và các yêu cầu của Tòa án nhân dân.

6. Cấp văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

7. Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, ứng dụng và phát triển kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng và phục vụ hoạt động của Tòa án nhân dân.

8. Hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo trong nước và nước ngoài trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học theo chỉ đạo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và các chương trình, kế hoạch của Học viện.

9. Xây dựng và phát triển hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học.

10. Thực hiện chế độ tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tòa án nhân dân tối cao.

11. Sử dụng, quản lý cơ sở vật chất, tài sản, trang thiết bị, phương tiện được trang bị theo quy định của pháp luật và Tòa án nhân dân tối cao.

12. Huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tòa án nhân dân tối cao.

13. Tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng theo quy định của pháp luật và phân cấp của Tòa án nhân dân tối cao.

14. Giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong hoạt động của Học viện Tòa án; thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

15. Thực hiện chế độ thống kê, thông tin, báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về các lĩnh vực, nhiệm vụ thuộc chức năng của Học viện Tòa án theo quy định của pháp luật và quy định của Tòa án nhân dân tối cao.

16. Tổ chức thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, xây dựng nếp sống văn hóa, tạo môi trường sư phạm trong Học viện Tòa án.

17. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao giao.

Điểm chuẩn của Học viện tòa án

Năm 2023, Học viện tòa án thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đại học theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 các tổ hợp: A00; A01; C00; D01: 19 điểm (chỉ tính điểm thi).

Tuy nhiên Tại thời điểm chia sẻ thông tin liên quan đến bài viết thì Học viện Tòa án chưa cung cấp mức điểm trúng tuyển năm 2023. Vì vậy trong bài viết, chúng tôi cung cấp thông tin điểm trúng tuyển của năm 2022 để phụ huynh cũng như các em học sinh tham khảo:

STT Mã ngành Tên ngành Tổ hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7380101 Luật A00 24.3 Nam – phía Bắc
2 7380101 Luật A00 24.95 Nữ – phía Bắc
3 7380101 Luật A00 23.35 Nam – phía Nam
4 7380101 Luật A00 24.6 Nữ – phía Nam
5 7380101 Luật A01 22.25 Nam – phía Bắc
6 7380101 Luật A01 22.8 Nữ – phía Bắc
7 7380101 Luật A01 22.95 Nam – phía Nam
8 7380101 Luật A01 23.8 Nữ – phía Nam
9 7380101 Luật C00 27.75 Nam – phía Bắc
10 7380101 Luật C00 29 Nữ – phía Bắc
11 7380101 Luật C00 26.5 Nam – phía Nam
12 7380101 Luật C00 28 Nữ – phía Nam
13 7380101 Luật D01 23.85 Nam – phía Bắc
14 7380101 Luật D01 25.05 Nữ – phía Bắc
15 7380101 Luật D01 22.1 Nam – phía Nam
16 7380101 Luật D01 23.4 Nữ – phía Nam

Học phí của Học viện tòa án

Học viện Tòa Án đưa ra thông báo về việc thu học phí và các khoản phí đối với sinh viên năm học 2022 như sau:

1. Đối với sinh viên ở KTX: 7.400.000 VNĐ.

STT Nội dung khoản tiền Ghi Chú  Số tiền (VNĐ)
1 Học phí 4.900.000
2 Phí sinh hoạt nội trú ( 5 tháng x 350.000) Đối với sinh viên nội trú 1.750.000
3 Tiền điện, nước Tạm thu 750.000

2. Đối với sinh viên không ở KTX, mức học phí là 4.900.000 VNĐ.

Lưu ý: Theo thông tin từ Học viện Tòa án học phí cho các chương trình đào tạo sẽ tăng nhẹ so với năm trước, tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ tài chính cho sinh viên vẫn được duy trì. Đặc biệt, sinh viên có thành tích học tập tốt sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, trong đó bao gồm miễn giảm học phí và các khoản hỗ trợ tài chính khác.

Học ở Học viện Tòa án ra làm gì ?

Sau khi tốt nghiệp, sinh viên hoàn toàn có thể vào thao tác tại những cơ quan Tòa án. Ngoài ra, sinh viên hoàn toàn có thể thao tác cho những cơ quan tổ chức triển khai sau :

– Làm việc cho các cơ quan bảo vệ pháp luật khác như Viện kiểm sát, cơ quan thi hành án, công an và các cơ quan nhà nước khác từ trung ương đến địa phương, làm việc tại các cơ quan Đảng và tổ chức chính trị, xã hội.

–  Làm việc cho các tổ chức cung cấp các dịch vụ pháp lý, chuyên viên pháp chế, tư vấn viên cho các công ty, doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng nhân lực có chuyên môn cao trong lĩnh vực pháp luật trong học hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty, doanh nghiệp.

– Giảng dạy và nghiên cứu tạo các cơ sở nghiên cứu hoặc đào tạo về pháp luật, hành chính – chính trị như các trường đại học, cao đẳng, trung học, trung tâm, viện nghiên cứu về các lĩnh vực liên quan.

– Làm việc cho các tổ chức phi chính phủ, liên chính phủ hoặc các tổ chức quốc tế có các hoạt động liên quan đến các vấn đề pháp luật.

Trên đây là một số chia sẻ của chúng tôi về: Học học viện tòa án ra làm gì? Khách hàng theo dõi nội dung bài viết, có vướng mắc khác vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn pháp luật của Luật Hoàng Phi 1900.6557 để được hỗ trợ giải đáp nhanh chóng, tận tâm.

5/5 - (9 bình chọn)