Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 02/11/2023 |
  • Giáo dục |
  • 741 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi:

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở?

A. Tốc độ tăng trưởng cao và bảo vệ được môi trường.

B. Nhịp độ tăng trưởng cao và ổn định.

C. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch hợp lí.

D. Nhịp độ tăng trưởng cao và cơ cấu kinh tế hợp lí.

Đáp án đúng D.

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí, nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên.

Giải thích lý do chọn đáp án D:

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng của tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc dân (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia bình quân đầu người (PCI) trong thời gian nhất định (thường là quý hoặc năm)

Tăng trưởng kinh tế bền vững là duy trì trạng thái phát triển liên tục trong thời gian dài. Thực tế là có những nền kinh tế khởi đầu khá ấn tượng với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, sự gia tăng sản xuất công nghiệp cao,..nhưng thời gian duy trì sự phát triển này không lâu. Sau một thời gian ngắn thì nền kinh tế này tỏ ra “hụt hơi”, “mất đà”, tăng trưởng chậm thậm chí là suy thoái, đó là biểu hiện của phát triển kinh tế không hiệu quả và không bền vững.

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững thể hiện ở nhịp độ tăng trưởng cao và có cơ cấu kinh tế hợp lí. Nhịp độ tăng trưởng cao thể hiện tốc độ phát triển của nền kinh tế, cơ cấu kinh tế hợp lí thể hiện việc phân bố lao động phù hợp và khai thác tốt tài nguyên thiên nhiên. Đây chính là biểu hiện của một nền kinh tế tăng trưởng bền vững.

Một nền kinh tế tăng trưởng bền vững là nền kinh tế đáp ứng đủ các yêu cầu:

– Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và duy trì được trong thời gian dài

– Sự phát triển có hiệu quả được thể hiện qua năng suất lao động; năng suất tài sản; hệ số, hiệu quả sử dụng vốn ổn định, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TPF) cao.

– Tính cạnh tranh của nền kinh tế cao.

– Tăng trưởng kinh tế gắn liền với đảm bảo và nâng cao đời sống xã hội.

– Tăng trưởng kinh tế đi đôi với bảo tồn và phát triển môi trường sinh thái.

5/5 - (6 bình chọn)