Tính dân tộc là gì? Đại đoàn kết dân tộc là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Văn Phi |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5215 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Đất nước Việt Nam ta, để được hòa bình như đến ngày hôm nay chúng ta đã phải cùng nhau đi qua rất nhiều cuộc chiến tranh giữ nước, chiến thắng nhiều đế quốc, thực dân xâm lược.

Và có lẽ một yếu tố tất yếu để dân tộc Việt Nam có thể cùng nhau đi qua những tháng năm khó khăn, gian truân vất vả ấy là nhờ tính dân tộc và nhờ sự đại đoàn kết dân tộc.

Vậy tính dân tộc là gì? Đại đoàn kết dân tộc là gì? Và Làm sao để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc như trước kia? Để có được câu trả lời đúng đắn nhất, Luật Hoàng Phi mời Khách hàng cùng tham khảo nội dung bài viết dưới đây của tổng đài tư vấn pháp luật 1900.6557.

Tính dân tộc và Đại đoàn kết dân tộc?

Trong nhiều bài báo, hay tại những phát biểu Chủ tịch Hồ Chí Minh đều đưa ra nhận định rằng: Đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta. Các đồng chí từ Trung ương đến các chi bộ cần phải giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình.

Từ những nhận định của Bác, chúng ta hiểu Bác muốn nhắc đến điều gì. Đất nước muốn đưa cách mạng thành công trước tiên phải có lực lượng cách mạng đủ mạnh để chiến thắng kẻ thù và xây dựng thành công xã hội mới.

Và muốn có lực lượng cách mạng mạnh bắt buộc phải thực hiện đại đoàn kết, quy tụ mọi lực lượng cách mạng thành một khối vững chắc. Muốn mạnh từ lực lượng cách mạng thì bắt buộc phải xây dựng được tính dân tộc, lòng yêu nước trong mỗi bộ phận nhân dân.

Như vậy không cần phải đưa ra khái niệm tính dân tộc là gì? Đại đoàn kết dân tộc là gì? Thì thông qua nhận định của chủ tịch Hồ Chí Minh mọi thứ đều sáng tỏ.

Dân tộc là gì và đại đoàn kết dân tộc là những yếu tố làm nên sự thành công của cách mạng, và cho đến tận ngày hôm nay thì đại đoàn kết dân tộc là đại đoàn kết toàn dân vẫn luôn đúng.

Chúng ta đều là 54 anh em dân tộc, không phân biệt dân tộc đa số, người tín ngưỡng với người không tín ngưỡng, không phân biệt già trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, khi đất nước có vấn đề phải tập hợp mọi người dân vào một khối trong cuộc đấu tranh chung để bảo vệ sự hòa bình nước nhà.

Làm sao để phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc?

Để phát huy được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc cũng như tính dân tộc tại thời điểm đất nước đã hòa bình thì Đảng và nhà nước cần phải áp dụng, quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh. Đó là:

Đại đoàn kết phải được xây dựng trên cơ sở bảo đảm những lợi ích tối cao của dân tộc, lợi ích của nhân dân lao động và quyền thiêng liêng của con người và phải Tin vào dân, dựa vào dân, phấn đấu vì quyền lợi của dân.

Chỉ khi nhà nước, Đảng ta làm được như lời Bác dạy thì từ đó mới tạo nên cơ sở thực hiện đại đoàn kết các dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp, thành phần kinh tế, mọi giới, mọi lứa tuổi, mọi vùng của đất nước.

Ngoài ra để phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc thì phải đoàn kết thống nhất trong Đảng đồng, xây dựng đội ngũ đảng viên gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến góp ý xây dựng của nhân dân.

Trên đây là những chia sẻ của chúng tôi về Tính dân tộc là gì? Đại đoàn kết dân tộc là gì? Hi vọng với những thông tin bài viết mang lại, Khách hàng đã có những nhận định đúng hơn về những vấn đề này. Trường hợp còn băn khoăn, chưa rõ điều gì vui lòng liên hệ 1900.6557 để được tư vấn kỹ hơn.

5/5 - (5 bình chọn)