Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì?

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 14/03/2022 |
  • Giáo dục |
  • 154 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Máy tính là thiết bị dùng để tự động hóa quá trình thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin. Có nhiều máy tính khác nhau nhưng chung đều có cấu trúc tương tự nhau. Vậy thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì?

Câu hỏi:

Thành phần quan trọng nhất của máy tính là gì?

A. Bộ xử lí trung tâm

B. Bộ nhớ ngoài

C. Thiết bị vào/ra

D. Bộ nhớ trong

Đáp án đúng A.

Thành phần quan trọng nhất của máy tính là bộ xử lí trung tâm, bộ xử lí trung tâm hay còn được gọi là CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điêu khiển việc thực hiện chương trình.

Lý giải việc chọn đáp án A là đáp án đúng do:

Cấu trúc chung của máy tính gồm các khối chức năng: bộ xử lí trung tâm; thiết bị vào và thiết bị ra (thường được gọi chung là thiết bị vào/ra). Ngoài ra, để lưu trữ thông tin, máy tính điện tử còn có thêm một khối chức năng quan trọng nữa là bộ nhớ.

Bộ xử lí trung tâm hay còn được gọi là CPU là thành phần quan trọng nhất của máy tính, đó là thiết bị chính thực hiện và điêu khiển việc thực hiện chương trình.

CPU gồm hai bộ phận chính: bộ điểu khiểu (CU – Control Unit) và bộ số học(lôgic (ALU – Arithmetie/Logic Unit). Giống như một nhạc trưởng, bộ điều khiển không trực tiếp thực hiện chương trình mà hướng dẫn các bộ phận khác của máy tính làm điêu đó. Bộ số học/logic thực hiện các phép toán số học và logic, các thao tác xử lí thông tin đều là tổ hợp của các phép toán này.

Ngoài hai bộ phận chính nêu trên, CPU còn có thêm một số thành phần khác như thanh ghi (Register) và bộ nhớ truy cập nhanh (Cache). Thanh ghi là vùng nhớ đặc biệt được CPU sử dụng để lưu trữ tạm thời các lệnh và dữ liệu đang được xử lí. Việc truy cập đến các thanh ghi được thực hiện với tốc độ rất nhanh. Cache đóng vai trò trung gian giữa bộ nhớ và các thanh ghi. Tốc độ truy cập đến cache là khá nhanh, chỉ sau tốc độ truy cập thanh ghi.

5/5 - (5 bình chọn)