Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 5564 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Câu hỏi:

Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình?

A. Đưa thông tin vào máy tính

B. Chuyển thông tin về bit nhị phân

C. Nhận dạng thông tin

D. Chuyển dãy hệ nhị phân về hệ đếm khác.

Đáp án đúng A.

Mã hóa thông tin thành dữ liệu là quá trình đưa thông tin vào máy tính để xử lý, xử lý được thông tin, thông tin phải biến đổi thành dãy bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được, thông tin phải được mã hóa về các dạng văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

Giải thích lý do chọn đáp án A:

Thông tin là tất cả các sự kiện, sự việc, ý tưởng, phán đoán làm tăng thêm sự hiểu biết của con người. Thông tin là những hiểu biết có thể có được về một thực thể nào đó, được gọi là thông tin về thực thể đó.

Muốn đưa thông tin vào máy tính, con người phải tìm cách biểu diễn thông tin sao cho máy tính có thể hiểu và xử lí được. Trong tin học, dữ liệu là thông tin đã được đưa vào máy tính.

Mỗi sự vật hiện tượng đều được thể hiện bằng 1 lượng thông tin. Đơn vị cơ bản đo lường thông tin là bit.

Thuật ngữ bit được dùng để chỉ phần nhỏ nhất của bộ nhớ máy tính để lưu trữ một trong 2 kí hiệu là 0 và 1. Ví dụ có dãy 8 bóng đền, mỗi đèn sáng tương ứng là bit 1, đèn tắt là bit 0 thì ta có dãy 8 bit: 01101001.

Các dạng thông tin bao gồm: loại số( số nguyên, số thực,..) và loại phi số( văn bản, hình ảnh, âm thanh,..). cung tìm hiểu 1 số dạng của loại phi số

– Dạng văn bản: Là dạng quen thuộc nhất và thường gặp trên các phương tiện thông tin như: Tờ báo, cuốn sách, vở ghi,..

– Dạng hình ảnh: Bức tranh vẽ, bức ảnh chụp, bản đồ, băng hình,.. là những phương tiện mang thông tin dạng hình ảnh.

– Dạng âm thanh: Tiếng nói con người, tiếng sóng biển, tiếng đàn,… là thông tin dạng âm thanh. Băng từ, đĩa từ,.. có thể dùng làm vật chứa thông tin dạng âm thanh.

Mã hóa thông tin trong máy tính là quá trình biến đổi thông tin về dạng bit để máy tính có thể hiểu và xử lý được. Thông tin phải được mã hóa về các dạng: văn bản, âm thanh hoặc hình ảnh.

Để mã hóa thông tin dạng văn bản ta dùng bộ mã ASCII để mã hóa các ký tự. Mã ASCII các ký tự đánh số từ: 0 đến 255.

5/5 - (5 bình chọn)