Hồ sơ dự thầu Tiếng Anh là gì?

  • Tác giả: Phạm Thị Kim Oanh |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 4315 Lượt xem
5/5 - (3 bình chọn)

Hồ sơ dự thầu là một trong những bộ hồ sơ quan trọng đối với nhà thầu và chủ đầu tư. Vậy hồ sơ dự thầu là gì? Hay hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Trong bài viết lần này, chúng tôi sẽ cung cấp tới quý bạn đọc một số nội dung liên quan tới vấn đề: Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Khái niệm Hồ sơ dự thầu?

Hồ sơ dự thầu là loại hồ sơ chuyên biệt dùng để tham gia đấu thầu dự án, thường là dự án xây dựng, là toàn bộ tài liệu do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp cho bên mời thầu theo yêu cầu của hồ sơ mở thầu, hồ sơ yêu cầu.

Bộ hồ sơ dự thầu gồm 02 túi hồ sơ bao gồm: Hồ sơ đề xuất về kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính.

Hồ sơ dự thầu bao gồm những loại giấy tờ gì?

– Hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp:

Theo quy định tại Điều 18 – Luật đấu thầu 2013, các giấy tờ cần có trong hồ sơ dự thầu đối với các gói thầu xây lắp nhà thầu cần chuẩn bị bao gồm:

+ Đơn dự thầu (theo mẫu).

+ Thỏa thuận liên danh, nếu đây là trường hợp nhà thầu liên danh.

+ Bảo đảm dự thầu.

+ Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của nhà thầu.

+ Các tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người sẽ ký vào đơn dự thầu.

+ Các tài liệu, chứng cứ để chứng minh năng lực cũng như kinh nghiệm của nhà thầu.

+ Đề xuất kỹ thuật đối với gói thầu.

+ Đề xuất về giá và các bảng biểu.

+ Đề xuất phương án Kỹ thuật thay thế.

+ Các tài liệu khác theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu, bảng dữ liệu đấu thầu.

– Hồ sơ dự thầu đối với gói thầu về dịch vụ tư vấn:

Theo nội dung hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa và yêu cầu trong hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa được quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BKHDT thì có thể xác định, hồ sơ dự thầu đối với gói thầu dịch vụ tư vấn sẽ gồm:

+ Hồ sơ đề xuất kỹ thuật.

+ Hồ sơ đề xuất về tài chính.

– Hồ sơ dự thầu đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư:

Đối với các loại hình dự án này, nhà thầu sẽ chuẩn bị hồ sơ sự thầu theo nội dung quy định cụ thể của hồ sơ mời thầu. Tuy nhiên, căn cứ theo Thông tư số 15/2016/TT-BKHDT, hồ sơ dự thầu sẽ bao gồm: Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và hồ sơ đề xuất về tài chính. Cụ thể:

+ Hồ sơ đề xuất kỹ thuật: Trong hồ sơ này sẽ bao gồm tất cả những hồ sơ tài chính, pháp lý, năng lực và kinh nghiệm cũng như đề xuất của nhà đầu tư trên cơ sở xác định những tiêu chí của hồ sơ mời thầu, bao gồm:

Đơn dự thầu.

Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ của người ký đơn dự thầu.

Giấy ủy quyền (nếu cần thiết).

Thỏa thuận liên danh (nếu có sự thay đổi).

Bảo đảm dự thầu.

Các tài liệu cập nhật, xác định năng lực và kinh nghiệm của nhà đầu tư.

Đề xuất kỹ thuật.

+ Hồ sơ đề xuất tài chính, bao gồm các giấy tờ sau:

Đơn dự thầu.

Đề xuất về tài chính đối với gói thầu.

Bảng biểu thông tin hồ sơ dự thầu.

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì?

Hồ sơ dự thầu tiếng Anh là Bids và được định nghĩa Bidding dossier means a special document used to participate in bidding for a project, usually a construction project, which is all documents prepared by the contractor or investor and submitted to the contractor according to the request of the bid. Bidding documents, request documents.

Một số từ tiếng Anh liên quan tới hồ sơ dự thầu

Advance Payment: Tạm ứng.

Advance Payment Security: Bảo đảm tạm ứng.

Alternative proposals by Bidders: Hồ sơ dự thầu/đề xuất thay thế của Nhà thầu.

Bid validity: Hiệu lực của hồ sơ dự thầu.

Bidding data/contract data: Dữ liệu đấu thầu.

Bidding documents: Hồ sơ mời thầu.

Bill of Quantities/Activity Schedule: Biểu tiên lượng.

Amendment of Bidding Documents: Sửa đổi Hồ sơ mời thầu.

An eligible bidder: Một nhà thầu hợp lệ.

Bid: Hồ sơ dự thầu, đơn dự thầu.

Bid prices: Giá dự thầu.

Bid security: Bảo đảm dự thầu.

Form of bid: Mẫu đơn dự thầu.

Form and signing of Bid: Quy cách và chữ ký trong hồ sơ dự thầu.

General conditions of Contract: Các điều kiện chung của Hợp đồng.

Instructions to bidders: Chỉ dẫn đối với Nhà thầu.

Invitation for bids: Thông báo mời thầu.

Language of bids: Ngôn ngữ của Hồ sơ dự thầu.

Như vậy, hồ sơ dự thầu tiếng Anh là gì? Đã được chúng tôi trình bày rõ ràng trong bài viết phía trên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng cung cấp một số nội dung như hồ sơ bao gồm những loại giấy tờ gì.

5/5 - (3 bình chọn)