Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là?

  • Tác giả: Ngô Linh Trang |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 2311 Lượt xem
5/5 - (5 bình chọn)

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp nhưng tính chất liên tục của nó không bị phá vỡ. Vậy Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là?

Câu hỏi:

Hệ quả của hiện tượng uốn nếp là

A. sinh ra hiện tượng biển tiến, biển thoái.

B. hình thành núi lửa động đất.

C. tạo ra các hẻm vực, thung lũng.

D. làm xuất hiện các dãy núi.

Đáp án đúng D.

Hệ quả của hiện tượng uống nếp làm xuất hiện các dãy núi, đá bị xô ép, uốn cong, tạo thành các nếp uốn, các dãy núi uốn nếp do nguyên nhân bởi tác động của lực nằm ngang, xảy ra ở vùng đá có độ dẻo cao gây nên.

Lý giải việc chọn đáp án D là đáp án đúng do:

Khi vỏ Trái Đất có quá trình hạ thấp diễn ra trên lục địa thì hình thành bồn trũng ngập nước. Ở đây có quá trình tích tụ các sản phẩm phá huỷ từ các khu vực cao hơn mang tới cùng với các sản phẩm tại chỗ của nó. Sau quá trình biến đổi lâu dài, các lớp vật liệu trầm tích biến thành đá trầm tích, các lớp đá này khi mới hình thành có thế nằm gần như ngang. Các lực nén ép theo phương nằm ngang của vỏ Trái Đất đã làm biến đổi thế nằm ngang ban đầu, các lớp đá bị xô ép rồi bị uốn cong thành các nếp uốn lồi, nếp uốn lõm. Hiện tượng trên là hiện tượng uốn nếp.

Hiện tượng uốn nếp là hiện tượng các lớp đá bị uốn thành nếp nhưng tính chất liên tục của nó không bị phá vỡ.

Khi vỏ Trái Đất có vận động uốn nếp (tạo núi) sẽ xuất hiện đồng thời hai quá trình: nén ép ở khu vực này và tách dãn ở khu vực khác. Cường độ nén ép ban đầu còn yếu chỉ làm cho các đá bị thay đổi thế nằm đầu tiên thành các nếp uốn. Về sau cường độ nén ép tăng mạnh đưa toàn bộ khu vực bị nén ép dâng cao. Dưới tác dụng của các quá trình ngoại lực, bề mặt địa hình bị cắt xẻ trở thành miễn núi uốn nếp. Ở khu vực tách dãn, khi cường độ còn yếu các đá chỉ bị nứt nẻ, sau đó cường độ tách dãn mạnh dần lên, các đá bị gãy, đứt ra rồi di chuyển ngược hướng nhau theo phương gần thẳng đứng hoặc nằm ngang tạo ra các hẻm vực, thung lũng. Đó là đoạn tầng hay đứt gãy kiến tạo. Sự dịch chuyển với biên độ lớn sẽ làm cho các lớp đá có bộ phận trồi lên, có bộ phận sụt xuống, sinh ra các địa luỹ, địa hào.

5/5 - (5 bình chọn)