Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 1968 Lượt xem
4.8/5 - (6 bình chọn)

Đoàn thành niên Cộng sản Hồ Chí Minh được xác định là một trong những tổ chức chính trị – xã hội quan trọng dành cho tầng lớp thanh niên Việt Nam. Do vậy qua nội dung bài viết dưới đây hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X.

Giới thiệu về Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội của thanh niên Việt Nam, đây là tổ chức do Đảng Cộng sản Việt Nam và chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo.

Tổ chức này được xác định là nơi đào tạo thế hệ đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý tương lai cho Đảng Cộng sản Việt Nam. Đoàn được xác định là tổ chức và vận hành theo mô hình hành chính từ cấp trung ương đến cấp địa phương là các xã, phường, thị trấn.

Chức năng cơ bản của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chi Minh

– Đoàn Thanh niên được xác định là tổ chức quần chúng gần Đảng nhất.

– Đoàn thực hiện các hoạt động tuyên truyền giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc về Đảng, đóng góp ý kiến cho Đảng, phê bình các cán bộ Đảng viên, đồng thời tham gia cuộc vận động xây dựng Đảng, triển khai bồi dưỡng cán bộ bổ sung cho Đảng, Nhà nước và các đoàn thể nhân dân.

– Đoàn Thanh niên là đội quân xung kích cách mạng của Đảng, đi đầu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hóa…

– Theo pháp luật hiện hành thì đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội, đồng thời cũng là nơi để thanh niên có điều kiện cống hiến, trưởng thành, là môi trường sinh hoạt đoàn kết thân ái, mọi người có thể cũng nhau chia sẻ tâm tư, tình cảm, nguyện vọng chính đáng của bản thân, trên cơ sở đó giúp đỡ lẫn nhau để cùng tiến bộ.

Để thực tốt chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa dành cho những đối tượng là thanh niên thì Đoàn cần làm tốt một số việc sau:

Thứ nhất: Tạo ra môi trường giúp thế hệ thanh niên phát huy được những vai trò xung kích của minh trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị – xã hội, tổ chức các phong trào, các cuộc vận động và các hoạt động hướng vào mục tiêu tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên, vì sự tiến bộ của thanh niên.

Thứ hai: Phải tiến hành đa dạng hóa các hình thức giáo dục dành cho tầng lớp thanh niên, tạo nền tảng cho thanh niên hướng đến với những giá trị cao đẹp, sống có ích, có trách nhiệm với cộng đồng, qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đoàn viên, thực hiện các hoạt động nhằm tuyên dương, khuyến khích những điển hình, tập thể và cá nhân tiên tiến, đem đến cho tuổi trẻ ước mơ, hoài bão để khẳng định bản thân, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thứ ba: Nâng cao các hoạt động, phong trào hành động cách mạng nhằm góp phần đáp ứng những nhu cầu chính đáng của thanh niên. Hỗ trợ cho thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, giải quyết việc làm, tư vấn nghề nghiệp, tạo môi trường cho thanh niên phát huy tài năng của họ.

Thứ tư: Tổ chức cho thanh niên tích cực tham gia vào các chương trình trong lĩnh vực kinh tế – xã hội, chủ động tiếp cận đến những việc mới, việc khó. Chủ động đi đầu trong lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn, bảo vệ môi trường thực hiện văn hóa giao thông, cổ vũ trí thức trẻ tham gia phát triển nông thôn, miền núi.

Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X

Tại Điều lệ Đoàn khóa X được thông qua vào ngày 12 tháng 12 năm 2012 có quy định về độ tuổi kết nạp vào Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, như sau:

Độ tuổi được kết nạp vào Đoàn là từ đủ 16 tuổi và tối đa không quá 30 tuổi. Ngoài ra, việc kết nạp Đoàn viên còn phải tiến hành xem xét thông qua trình độ học vấn, người kết nạp Đoàn phải hoàn thành hết cấp tiểu học. Tuy nhiên tại một số vùng sâu vùng xa thì có thể được xem xét linh hoạt.

Ngoài quy định về độ tuổi trên thì còn có những trường hợp đặc biệt khác, cụ thể như sau:

– Trường hợp nếu cá nhân có nguyện vọng được kết nạp vào hàng ngũ của Đoàn thành niên cộng sản Hồ Chí Minh thì bạn cần phải tham gia tích cực vào các hoạt động do Đoàn tổ chức, đóng góp rất nhiều vào công tác đoàn tại địa phương.

Tuy nhiên, nếu trường hợp gia đình có người đang chịu trách nhiệm hình sự thì hồ sơ của bạn sẽ phải xem xét lại, và có thể phải xin ý kiến từ phía cấp Đảng ủy cùng cấp phê duyệt.

– Trường hợp nếu tại nơi công tác, học tập không có tổ chức Đoàn, nhưng bạn vẫn nhiệt tình tham gia vào công tác Đoàn tại địa phương nơi bạn cư trú, đồng thời có mong muốn, nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thì có thể nộp hồ sơ xin gia nhập.

– Trường hợp đối với những đoàn viên từ đủ 30 tuổi trở lên sẽ ngừng tham gia công tác Đoàn và sẽ được dự lễ trưởng thành Đoàn. Tuy nhiên, nếu Đoàn viên vẫn có nguyện vọng tiếp tục gắn bó với các hoạt động của Đoàn thì có thể sẽ được bên chi đoàn xem xét và đưa ra quyết định. Nếu đoàn viên được tiếp tục sinh hoạt công tác Đoàn nhưng cũng không được vượt quá 35 tuổi.

Được đứng trong hàng ngũ của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là một vinh dữ lớn của thế hệ thanh niên Việt Nam. Khi có nguyện vọng được trở thành đoàn viên thì bạn cần tìm hiểu kỹ các thông tin liên quan đến điều kiện và độ tuổi kết nạp Đoàn viên.

Với nội dung bài viết phía trên, chúng tôi đã giải thích cho Quý khách về Độ tuổi của người được xét kết nạp đoàn viên theo hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn sửa đổi khóa X. Nếu còn gì thắc mắc về vấn đề này thì Qúy khách hãy liên hệ đến chúng tôi để được hỗ trợ trực tiếp.

4.8/5 - (6 bình chọn)