Chi cục thuế quận Long Biên

  • Tác giả: Nguyễn Kiều |
  • Cập nhật: 20/07/2021 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 262 Lượt xem
5/5 - (9 bình chọn)

Long Biên là một quận thuộc thành phố Hà Nội, Việt Nam. Long Biên là quận duy nhất nằm ở tả ngạn sông Hồng, đồng thời là quận có diện tích lớn nhất của thủ đô Hà Nội. Ở đây tập trung nhiều cơ quan lớn và có tầm quan trọng đối với quận Long Biên nói riêng và Hà Nội nói chung. Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề bài viết xin đưa ra nội dung Chi cục thuế quận Long Biên để bạn đọc tham khảo.

Địa chỉ Chi cục thuế quận Long Biên

Cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn quận Long Biên có nhu cầu kê khai, nộp thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế…  có thể tìm đến trực tiếp địa chỉ của Chi cục Thuế quận Long Biên.

– Hiện nay trụ sở làm việc của chi cục Thuế tại: 453 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội

– Chỉ dẫn đường đi: Chi cục thuế quận Long Biên nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Văn Linh, nằm cùng trục đường với kho bạc nhà nước quận Long Biên, trường THCS Sài Đồng và gần với cầu vượt Vĩnh Tuy. Khi di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, các bạn nên di chuyển chậm và định vị hướng đi dựa trên số nhà ven đường

Điện thoại liên hệ Chi cục Thuế quận Long Biên

Ngoài địa chỉ thì khách hàng cũng quan tâm đến số điện thoại của Chi cục Thuế, để có thể dễ dàng liên hệ tới cơ quan này, cụ thể số điện thoại liên hệ Chi cục Thuế quận Long Biên là: 02438750245/ 02438757718.

Ngoài ra hiện nay mã số thuế chi cục thuế quận Long Biên là 0100786940-020.

Email liên hệ: chicucthue_longbien@hanoi.gov.vn Ban lãnh đạo đương nhiệm: Chi cục trưởng (Nguyễn Hữu Hùng) và 3 đồng chí phó chi cục trưởng (Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Trọng hải, Mai Kiên Cường).

Trang web của Chi cục thuế quận Long Biên

Rất nhiều người hiện nay tìm kiếm thông tin về trang web Chi cục thuế quận Long Biên. Website chi cục thuế quận Long Biên: chicucthue.longbien.gov.vn

Nhiệm vụ và quyền hạn của Chi cục Thuế

Chi cục Thuế quận Long Biên nằm trong hệ thống Chi cục thuế và có nhiệm vụ quyền hạn chung. Cụ thể Chi cục Thuế Long Biên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các Luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn, bao gồm:

Chi cục Thuế quận Long Biên thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của Luật Quản lý thuế, các luật thuế, các quy định pháp luật khác có liên quan và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau đây:

1. Tổ chức triển khai thực hiện thống nhất các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, quản lý thuế và các văn bản quy định của pháp luật khác có liên quan; quy trình, biện pháp nghiệp vụ quản lý thuế trên địa bàn.

2. Tổ chức thực hiện dự toán thu thuế hàng năm được giao; tổng hợp, phân tích, đánh giá công tác quản lý thuế; tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác lập và chấp hành dự toán thu ngân sách nhà nước, về công tác quản lý thuế trên địa bàn; chủ trì và phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn, giải thích chính sách thuế của Nhà nước; hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo đúng quy định của pháp luật.

4. Kiến nghị với Cục trưởng Cục Thuế những vấn đề vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về thuế, các quy trình chuyên môn nghiệp vụ, các quy định quản lý nội bộ và những vấn đề vượt quá thẩm quyền giải quyết của Chi cục Thuế.

5. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý thuế đối với người nộp thuế thuộc phạm vi quản lý của Chi cục Thuế: đăng ký thuế; khai thuế; tính thuế; thông báo thuế; nộp thuế; hoàn thuế; khấu trừ thuế; miễn thuế, giảm thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt; kế toán thuế đối với người nộp thuế; đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ thuế đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước.

6. Quản lý thông tin về người nộp thuế; xây dựng hệ thống dữ liệu thông tin về người nộp thuế trên địa bàn.

7. Tổ chức các biện pháp kỹ thuật nghiệp vụ quản lý rủi ro trong hoạt động quản lý thuế.

8. Kiểm tra, giám sát việc kê khai thuế, hoàn thuế, khấu trừ thuế, miễn thuế, giảm thuế, nộp thuế và chấp hành chính sách, pháp luật thuế đối với người nộp thuế và các tổ chức, cá nhân được ủy nhiệm thu thuế theo phân cấp và thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế.

9. Quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định miễn thuế, giảm thuế; hoàn thuế; gia hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn nộp thuế; xoá nợ tiền thuế, tiền phạt, tiền chậm nộp; miễn xử phạt tiền thuế theo quy định của pháp luật.

10. Được quyền yêu cầu người nộp thuế, các cơ quan Nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan cung cấp kịp thời các thông tin cần thiết phục vụ cho công tác quản lý thu thuế; đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các tổ chức, cá nhân không thực hiện trách nhiệm trong việc phối hợp với cơ quan thuế để thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước.

11. Được quyền ấn định thuế, thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định của pháp luật; thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng về hành vi vi phạm pháp luật thuế của người nộp thuế.

12. Bồi thường thiệt hại cho người nộp thuế do lỗi của cơ quan thuế, theo quy định của pháp luật; giữ bí mật thông tin của người nộp thuế; xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ thuế của người nộp thuế theo quy định của pháp luật.

13. Tổ chức thực hiện thống kê, quản lý thuế, quản lý biên lai, ấn chỉ thuế; lập báo cáo về tình hình kết quả thu thuế và báo cáo khác phục vụ cho việc chỉ đạo, điều hành của cơ quan cấp trên, của Ủy ban nhân dân đồng cấp và các cơ quan có liên quan; tổng kết, đánh giá tình hình và kết quả công tác của Chi cục Thuế.

14. Tổ chức thực hiện kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về thuế và khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành công vụ của công chức thuế thuộc thẩm quyền quản lý của Chi cục trưởng Chi cục Thuế theo quy định của pháp luật.

15. Xử lý vi phạm hành chính về thuế, lập hồ sơ đề nghị cơ quan có thẩm quyền khởi tố các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật thuế theo quy định của Luật quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

16. Giám định để xác định số thuế phải nộp của người nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

17. Thực hiện nhiệm vụ cải cách hệ thống thuế theo mục tiêu nâng cao chất lượng hoạt động, công khai hoá thủ tục, cải tiến quy trình nghiệp vụ quản lý thuế và cung cấp thông tin để tạo thuận lợi phục vụ cho người nộp thuế thực hiện chính sách, pháp luật về thuế.

18. Tổ chức tiếp nhận và triển khai các phần mềm ứng dụng, hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa công tác quản lý thuế, công tác quản lý nội ngành vào các hoạt động của Chi cục Thuế.

19. Quản lý bộ máy, biên chế, lao động; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công chức của Chi cục Thuế theo quy định của Nhà nước và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

20. Quản lý kinh phí, tài sản được giao, lưu giữ hồ sơ, tài liệu, ấn chỉ thuế theo quy định của pháp luật và của ngành.

21. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Cục trưởng Cục Thuế giao”.

Như vậy, trong bài viết chúng tôi đã giới thiệu tới quý bạn đọc những thông tin cơ bản về Chi cục Thuế quận Long Biên. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng trình bày thêm về nhiệm vụ quyền hạn của Chi cục Thuế, mong rằng sẽ giúp ích được cho quý bạn đọc.

5/5 - (9 bình chọn)