Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?

  • Tác giả: My Ly |
  • Cập nhật: 25/05/2022 |
  • Giáo dục |
  • 3828 Lượt xem
5/5 - (7 bình chọn)

Câu hỏi:

Biểu hiện nào sau đây chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học?

A. Có nhiều nhà văn hào lớn như A.X.Puskin, M.A. Sô-lô-khốp…

B. Có nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật có giá trị

C. Là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản

D. Người dân có trình độ học vấn khá cao, tỉ lệ biết chữ 99%

Đáp án đúng C.

Biểu hiện chứng tỏ Nga là một cường quốc khoa học là Nga là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản, là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ. Khi Liên Xô là cường quốc trong thập niên 60 và 70 của thế kỉ XX, đã chiếm tới 1/3 số bằng phát minh sáng chế của thế giới.

Giải thích lý do chọn đáp án C:

Liên Bang Nga là nước có diện tích lớn nhất thế giới, nằm ở cả hai châu lục, một đất nước giàu tài nguyên, dân số đông. Liên Bang Nga có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa. Nền kinh tế trải qua nhiều biến động trong thập niên 90 của thế kỉ XX nhưng đang khôi phục lại vị trí cường quốc.

Liên Bang Nga có tiềm lực lớn về khoa học và văn hóa với nhiều công trình kiến trúc, tác phẩm văn học, nghệ thuật, nhiều công trình khoa học có giá trị cao, nhiều nhà bác học nổi tiếng thế giới như M.V. Lô-mô-nô-xốp, Đ.I. Men-đê-lê-ép,… nhiều văn hào lớn như A.X. Pu-skin, M.A. Sô-lô-khốp, nhà soạn nhạc P.Trai-cốp-ski, Tổng công trình sư thiết kế tàu vũ trụ X. Kô-rô-lốp… và nhiều trường đại học danh tiếng.

Liên Bang Nga là nước đầu tiên trên thế giới đưa con người lên vũ trụ. Khi Liên Xô là cường quốc trong thập niên 60 và 70 của thế kỉ XX, đã chiếm tới 1/3 số bằng phát minh sáng chế của thế giới. Liên Nga là quốc gia đứng hàng đầu thế giới về các ngành khoa học cơ bản. Người dân Nga có trình độ học vấn khá cao. Tỉ lệ biết chữ 99%. Đây là yếu tố thuận lợi giúp LB Nga tiếp thu thành tựu khoa học, kĩ thuật của thế giới và thu hút đầu tư nước ngoài.

5/5 - (7 bình chọn)