1,3 giờ bằng bao nhiêu phút | Đổi số giờ sang số phút

 • Tác giả: admin |
 • Cập nhật: 25/03/2023 |
 • Giáo dục |
 • 44 Lượt xem
Đánh giá post

3.5 / 5 – ( 2 bầu chọn )
1,3 giờ bằng bao nhiêu phút là dạng bài toán quy đổi thời hạn từ giờ sang phút theo chương trình toán học 5. Có những dạng bài toán cơ bản và nâng cao nào, cũng như quy tắc quy đổi số giờ thành số phút sẽ được đề cập ngay trong bài viết sau đây !

Đổi 1 giờ bằng bao nhiêu phút

Để giải những bài toán về thời hạn giờ phút giây, tất cả chúng ta cần chớp lấy được những quy luật về thời hạn như sau :

 • 1 giờ = 60 phút
 • 1 phút = 60 giây
 • 1 giờ = 60 phút = 3600 giây

1-3-gio-bang-bao-nhieu-phut

Nắm rõ kỹ năng và kiến thức này tất cả chúng ta sẽ cùng giải 1 số ít bài toán quy đổi thời hạn từ giờ sang phút sau đây

1,3 giờ bằng bao nhiêu phút

Ta có :
1,3 giờ = 1 giờ + 0,3 giờ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 0,3 giờ = 18 phút

Vậy 1,3 giờ = 60 phút + 18 phút = 78 phút
Đáp số : 1,3 giờ = 78 phút

Ví dụ: 2,4 giờ bằng bao nhiêu phút

ta có :
2,4 giờ = 2 giờ + 0,4 giờ

 • 2 giờ = 120 phút
 • 0,4 giờ = 24 phút

Vậy 2,4 giờ = 120 phút + 24 phút = 144 phút
Đáp số : 2,4 giờ = 144 phút

Ví dụ 2: 1,2 giờ bằng bao nhiêu phút

Tương tự ta có :
1,2 giờ = 1 giờ + 0,2 giờ

 • 1 giờ = 60 phút
 • 0,2 giờ = 12 phút

Như vậy 1,2 giờ = 60 phút + 12 phút = 72 phút
Đáp số : 1,2 giờ = 72 phút

Các dạng bài tập đổi giờ sang phút từ cơ bản đến nâng cao

Dạng 1: đổi số tự nhiên

Ví dụ 1: 2 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 60 phút
 2. 90 phút
 3. 100 phút
 4. 120 phút

2 giờ bằng 120 phút ( đáp án D )

Ví dụ 2: 5 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 200 phút
 2. 250 phút
 3. 300 phút
 4. 350 phút

5 giờ = 300 phút ( đáp án C )

Ví dụ 3: 3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 60 phút
 2. 90 phút
 3. 180 phút
 4. 240 phút

3 giờ bằng 180 phút ( đáp án C )

Ví dụ 4: 24 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 1440 phút
 2. 2400 phút
 3. 2460 phút
 4. 2600 phút

24 giờ = 24 x 60 = 1440 phút ( đáp án A )

Ví dụ 5: 4 giờ 30 phút bằng bao nhiêu phút

 1. 240 phút
 2. 250 phút
 3. 260 phút
 4. 270 phút

4 giờ 30 phút = 240 phút + 30 phút = 270 phút ( đáp án D )

Dạng toán thứ 2: đổi giờ sang phút (giờ có thể là số thực hoặc hỗn số)

Đối với dạng bài toán này tất cả chúng ta cần tách phần nguyên và phần sau số thập phân hoặc quy đổi hỗn số thành dạng phân số. Chúng ta cũng triển khai những ví dụ sau :

Ví dụ 6: 2,3 giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 138 phút
 2. 150 phút
 3. 230 phút
 4. 320 phút

Tách phần nguyên và phần sau số phẩy thành dạng :
2,3 giờ = 2 giờ + 0,3 giờ
Ta có :

 • 2 giờ = 120 phút
 • 0,3 giờ = 18 phút

Như vậy 2,3 giờ = 120 phút + 18 phút = 138 phút ( đáp án A )
Tương tự ta có những bài tập như sau :

Ví dụ 7: 1 và ½ giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 65 phút
 2. 90 phút
 3. 120 phút
 4. 150 phút

Đối với bài toán này ta sẽ giải như sau :
Đổi 1 ½ thành phân số, 1 ½ = 3/2
vậy 3/2 giờ = 1,5 giờ

 • 1,5 giờ = 1 giờ + 0,5 giờ
 • 1,5 giờ = 60 phút + 30 phút = 90 phút

vậy 1 ½ giờ = 90 phút ( đáp án B )

Ví dụ 8: ⅚ giờ bằng bao nhiêu phút

 1. 50 phút
 2. 56 phút
 3. 60 phút
 4. 65 phút

⅚ giờ = ( 5 x 60 ) / 6 = 50 phút ( đáp án A )
Như vậy là tất cả chúng ta vừa tìm hiểu và khám phá qua một số ít dạng bài toán về đổi giờ sang phút, qua những bài tập ví dụ ở trên những bạn đã tự tìm ra cho chính mình câu vấn đáp 1,3 giờ bằng bao nhiêu phút .

Timeday. net sẽ sát cánh cũng những bạn về dạng toán này. Chúng tôi sẽ ghi nhận thêm những câu hỏi từ fan hâm mộ và sẽ thông kê, update liên tục những dạng bài, những bài tập tiếp theo .

Source: https://tbtvn.org
Category : Giáo dục

Đánh giá post