Trước đây A thường học bằng cách

  • Tác giả: Vũ Thu Hà |
  • Cập nhật: 04/03/2024 |
  • WIKI hỏi đáp |
  • 952 Lượt xem
5/5 - (6 bình chọn)

Câu hỏi : Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học. Việc làm của A thể hiện điều gì?

A. Lao động chân tay.

B. Lao động thân thể.

C. Lao động tự giác.

D. Lao động sáng tạo.

Đáp án đúng D.

Trước đây A thường học bằng cách ghi ra sách vở rồi đọc lại cho thuộc, từ khi mẹ mua cho máy tính, A sử dụng máy tính để học trên mạng và tải tài liệu về học, Việc làm của A thể hiện sự lao động sáng tạo trong quá trình học tập.

Lý giải việc chọn đáp án D là do:

– Lao động tự giác là chủ động làm việc không đợi ai nhắc nhở, không phải đo áp lực từ bên ngoài.

– Lao động sáng tạo là trong quá trình lao động luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới, tìm ra cách giải quyết tối ưu nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả lao động.

– Biểu hiện của lao động sáng tạo:

Chủ động làm việc, không cần ai nhắc nhở.

Luôn luôn suy nghĩ, cải tiến để tìm tòi cái mới.

Tìm mọi cách giải quyết tối ưu để nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

– Ý nghĩa của lao động sáng tạo:

Giúp tiếp thu kiến thức, kĩ năng ngày càng thuần thục,

Phẩm chất và năng lực của mỗi cá nhân sẽ được hoàn thiện,

Phát triển không ngừng chất lượng, hiệu quả học tập, lao động sẽ ngày càng được nâng cao.

– Rèn luyện: Học sinh phải rèn luyện lao động tự giác và lao động sáng tạo trong học tập.

–   Những biểu hiện lao động tự giác là sáng tạo:

+ Tự giác học tập, làm bài tập.

+ Thực hiện tốt nội quy của lớp, của trường.

+ Có kế hoạch rèn luyện của bản thân.

+ Có suy nghĩ cải tiến phương pháp học tập, lao động.

+ Nghiêm khắc sửa chữa sai lầm.

– Những biểu hiện không tự giác, thiếu sáng tạo:

+ Có lối sống tự do, cá nhân, cẩu thả.

+ Ngại khó, ngại khổ.

+ Lười suy nghĩ, gặp chăng hay chớ.

+ Thiếu trách nhiệm với bản thân xã hội, gia đình.

5/5 - (6 bình chọn)